Τοξικά και ασφαλή δέντρα και φυτά για τους παπαγάλους μας

Συζήτηση στο Forum 'Φροντίδα, Εκπαίδευση Παπαγάλων' που ξεκίνησε από Sissy, 3 Σεπ 2015.

above_content
 1. Sissy

  Sissy PB Senior Member

  Ψάχνοντας βρήκα κάποιες ενδιαφέρουσες λίστες για ξύλα και φυτά τα οποία είναι κατάλληλα ή ακατάλληλα για τα κλουβιά των παπαγάλων μας.
  Οι λίστες είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα ή με Λατινικές ονομασίες, όποιος όμως ενδιαφέρεται ''θα βρει την άκρη''.

  Apple
  Different Opinions Have Been Voiced About The Toxicity Apple Trees. Sources Like Toxicologist Gillian Willis Indicate That Apple Is Safe: Others State That It May Be Toxic Part Of The Year. Pesticide Residue May Be The Cause Of The Confusion.

  Apples Are One Of The Most Widely Cultivated Tree Fruits. Leading Suppliers Of Apples Include China, United States, New Zealand, Turkey, France, Italy And Iran.
  [​IMG]

  Pomegranate Wood
  Pomegranate Wood Has High Levels Of Tannins And Should Best Be Avoided. Even Though Birds Regularly Feed On Vegetation High In Tannins, It Is Unclear How Safe They Are At High Doses. Although Not Studied In Birds, Poisonous Symptoms In Humans Consist Of Giddiness, Confusion Of Thought, Muscular Weakness And Even Paralysis. Tannin Is Also A Known Carcinogenic. This Being Said The Bark Tastes Bitter And That May Stop Birds From Chewing On It - But I Just Wouldn't Feel Comfortable Recommending It.

  There Are Multiple Medicinal Properties With The Pomegranate Wood, Including Being An Effective Insecticide (Such As Being A Remedy For Tape Worms).

  Arbutus / Madrones
  Arbutus Is Native To Warm Temperate Regions Of The Mediterranean, Western Europe, And North America. North American Members Of The Genus Are Called Madrones. European Species Are Called Strawberry Trees. It Is Not Classified As An Evergreen Since Its Leaves Fall Off, Nor Is It Considered A Large Shrub With An Adult Height Of 5-25 Meters. It Has Red Or Brownish Bark That Peels Off Each Year As The Tree Grows, While The Trunk Of The Tree Is Smooth To The Touch. The Leaves Are Spirally Arranged, Oval To Broad Lanceolate, With A Serrated Or Entire Margin.

  The Flowers Are Bell-Shaped, 5–10 Mm Long, White, Yellow Or Pink, And Produced In Racemes Or Corymbs. The Fruit Is A Rough-Textured Red Or Orange-Red Berry 1–2 Cm In Diameter Containing Yellow-Flesh Fruit With Numerous, Very Small Seeds; The Fruit Is Edible But Has Minimal Flavor And Is Not Widely Eaten.

  The Fruit Will Dry Out And Turn Brown With Prickles Like Burs That Latch Onto Larger Animals For Migration To New Areas.

  [​IMG]

  Aspen - Populus
  Aspens Stand 40-70 Feet In Height, With A Smooth White Trunk 1-2 Feet In Diameter.

  Leaves Are Rounded And Shine Bright Green Until They Turn Yellow In The Fall. Two-Inch Catkins Flower In Very Early Spring, Producing Small (0.25 Inch) Narrow Cones That Split To Release Copious Amounts Of Tiny, Cottony Seeds (Little 1980)

  Aspens Are A Major Tree Crop In The Great Lakes Region And In Western Canada. They Are The Most Widely Distributed Tree On The Continent.

  [​IMG]

  Mountain Ash - Sorbus
  The Mountain Ash Tree Is A Small To Medium Fruit Tree That Grows Up To 50 Feet Tall. It Has A Light Grayish Bark And An Oval, Open Head At Maturity. It Produces Clusters Of White Flowers In Spring Followed By Bright, Long-Lasting, Clustered Orange-Red Berries In Fall That Attract Birds. The Deciduous Leaves Are Toothed And Pinnately Compound. They Are Dark, Dull Green In Summer And Yellow To Reddish In Fall.

  Not A True Ash Tree, The Mountain Ash Is More Closely Related To The Cherry Tree, In The Rose Family.

  [​IMG]

  Beech Tree - Fagus
  Beech Trees Are Native To Temperate Europe And North America.

  The Leaves Of Beech Trees Are Entire Or Sparsely Toothed, From 5-15 Cm Long And 4-10 Cm Broad.

  The Flowers Are Small Single-Sex, Wind-Pollinated Catkins, Produced In Spring Shortly After The New Leaves Appear. The Bark Is Smooth And Light Gray. The Fruit Is A Small, Sharply 3-Angled Nut 10-15 Mm Long, Borne In Pairs In Soft-Spined Husks 1.5-2.5 Cm Long, Known As Cupules.

  The Nuts Are Edible, Though Bitter With A High Tannin Content.

  [​IMG] [​IMG]

  Birch
  The Leaves And The Bark Of The Bird Tree Contain Salicylates And A Few Substances With Hemolytic Properties, Which Means That They Desroy Red Blood Cells. The Low Concentration Of Salicylates In The Barch Is Unlikely To Cause Toxicity In Birds. However, Removing The Bark Would Eliminate Any Exposure. Overall, Birch Should Be Considered Safe For Natural Wood Perches.


  Cedar
  Cedar Is Usually Listed As A "Safe Wood" And The Wood Is Said To Be Safe For Perches.

  However, Cedar Shavings May Contain Compounds That Can Cause Respiratory Problems And Other Serious Health Problems In Birds.

  If Cedar Is To Be Used, Red Cedar Should Be Avoided. Yellow And Sitka Cedar May Be Safe (But Couldn't Confirm)..

  Cedars Are Native To The Mountains Of The Western Himalaya And The Mediterranean Region, Occurring At Altitudes Of 1,500–3200 M In The Himalaya And 1,000–2,200 M In The Mediterranean.

  [​IMG]

  Cherry
  The Cherry Tree Is A Controversial Source Of Wood. There Are Confirmed Cases Of Dogs And Of Horses Having Fatal Reactions To Eating Cherry Wood. However I Have Been Unable To Find Any Confirmed Report Of Bird Fatalities.

  According To Gillian's Page, The Sap Contains The Toxic Elements. If Cherry Is To Be Used It Should Be Dry, Debarked And Any Traces Of Sap Removed.

  Fresh Cherry, Foliage Or Bark, Should Never Be Given To Birds.

  However, Clive From Auckland, New Zealand Reports As Follows: "I Have Seen Our Native Tuhi AndEastern Rosella Or Rainbow Lorikeet Feeding On The Cherry Blossoms, To The Point I Would Say They Were "Pigging Out."

  One Advice Derived From That: If You See Local Birds Regularly Feeding On Parts Of A Plant / Tree, It Should GENERALLY Be Safe For Birds. Exceptions To This Rule May Exist.


  [​IMG] [​IMG]

  Dogwood - Cornus
  Most Species Have Opposite Leaves And A Few Have Alternate.

  The Fruit Of All Species Is A Drupe With One Or Two Seeds.

  Flowers Have Four Parts.

  The Fruit Of Several Species In The Subgenera Cornus And Benthamidia Is Edible, Though Without Much Flavor.

  The Berries Of Those In Subgenus Swida Are Mildly Toxic To People, Though Readily Eaten By Birds


  Citrus (Lime, Kumquat, Grapefruit, Lemon, Orange). A Few Sources List Them As Questionable (Orange In Particular). Some Hypothesize That This Is Because These Trees Are Often Treated With Insecticides. As With Any Wood - If They Were Treated With Chemicals They Can Be Toxic To Birds, No Matter What Kind Of Tree It Is.
  [​IMG]

  Cottonwood - Populus
  [​IMG]

  Crabapple - Malus
  NOTE: Remove Crabapple SEEDS That Are Considered Toxic.

  [​IMG]

  Elm Trees

  The Elm Tree (Ulmusis) Is Considered Safe For Birds. However, Elm Trees Are Often Chemically Treated To Control The Dutch Elm Disease They Are Susceptible To. For This Reason, You May Want To Avoid Elm Trees. If This Is A Convenient Wood For You To Use, It's Recommended For You To Call Your City's Urban Forestry Department To Find Out If Street Trees Are Sprayed Or Injected. If The Area The Tree Is In Is Maintained By A Company, Ask If Anything Is Sprayed, Or If Systemic Products Have Been Used.

  [​IMG]

  Eucalyptus
  Eucalyptus Branches Are Popular "Chew Branches" Amongst Aviculturists. It Is Best To Remove Eucalyptus Leaves As They May Be Contaminated With Aspergillosis Spores.

  It Has Also Been Stated That There Might A Potential Toxicity As Far As The Seeds And Leaves Are Concerned. Plant Experts Provide Contradictory Information Probably Due To The Fact That There Are So Many Different Eucalyptus Species In Existence (Close To A Thousand). Not All Have Been Tested For Toxicities. Most Are Likely To Contain Some Chemicals That Could Cause Digestive Issues For Those Sensitive To Those Chemicals. Even The More Toxic Species Probably Aren't Toxic Enough To Be Considered Really Dangerous Plants. Although I Did Hear Of One Parrot Poisoning After Eating Eucalyptus Seeds, While Many Others Are Eating These Without Any Problems.

  • Many Breeders Have Been Using Various Eucalyptus Species In Their Aviaries And Flights Without Any Problems (Including Myself)
  • Dr. Rob Marshall, A Renowned And Well-Published Avian Vet And Breeder In Australia, Writes As Follows: "The Wild Budgerigar Has Evolved Alongside The Eucalypt Tree And Over A Million Years Has Developed An Intimate Bond With The Tree And Its Leaves. Wet Eucalypt Leaves Excite And Invigorate Both The Wild And Aviary Budgerigar Into A Frenzy Of Joy. They Love To Bath In The Wet Leaves And Breeding Hens Destructively Chew The Bark Searching For Trace Elements And Lysine, The Breeding Protein. The Eucalyptus Oil From The Leaves Has Medicinal Properties That Stimulate The Immune System And Promote A Strong Natural Resistance To Disease."
  • Please Note That Eucalyptus Essential Oil Is Another Story. They Concentrate Secondary Chemicals Into A Medicinal Oil, Thus Increasing The Toxic Effect. Eucalyptus Essential Oil Is Non-Edible And Poisonous To Humans (If Ingested) And Should NOT Be Used On Or Around Birds.
  [​IMG]

  Fir - Abies
  Firs (Abies) Are Evergreen Conifers That Reach Heights Of 10-80 M (30-260 Ft) Tall And Trunk Diameters Of 0.5-4 M (2-12 Ft) When Mature.

  Firs Can Be Distinguished From Other Members Of The Pine Family By Their Needle-Like Leaves, Attached To The Twig By A Base That Resembles A Small Suction Cup; And By Erect, Cylindrical Cones 5-25 Cm (2-10 In) Long That Disintegrate At Maturity To Release The Winged Seeds

  Firs Are Found Through Much Of North And Central America, Europe, Asia, And North Africa, Occurring In Mountains Over Most Of The Range.

  [​IMG]

  Guava
  Guavas Are Tropical Shrubs And Small Trees That Are Native To Mexico, The Caribbean, Central America And Northern South America.

  The Tough Dark Leaves Are Elliptic To Ovate And 5-15 Cm Long. The Flowers Are White, With Five Petals And Numerous Stamens. The Fruit Are Juicy.

  [​IMG]

  Hawthorn - Crataegus
  The Common Hawthorn Is Native To Europe, Northwest Africa And Western Asia.

  It Is A Broadly Spreading Shrub Or Small Tree 5-14 M Tall, With A Dense Crown. The Bark Is Dull Brown With Vertical Orange Cracks. The Younger Stems Bear Sharp Thorns, 1 To 1.5cm Long. The Leaves Are 2-4 Cm Long, Obovate And Deeply Lobed, Sometimes Almost To The Midrib, With The Lobes Spreading At A Wide Angle. The Upper Surface Is Dark Green Above And Paler Underneath.

  [​IMG]

  Hibiscus
  [​IMG]
  This Genus Includes Both Annual And Perennial Herbaceous Plants, And Woody Shrubs And Small Trees. It Is A Safe (Even Medicinal) Plant And Wood For Parrots Who Enjoy Stripping And Chewing It. Every Part Of The Plant, Including Their Leaves, Buds And Branches, Is Safe. Many Parrots Also Love Eating The Hibiscus Blossoms, Which Are Very Nutritious And Are Part Of Many Parrots' Natural Diet. It Is Important To Choose Hibiscus Wood And Flowers That Hasn't Been Sprayed (Pesticides, Insecticides, Etc.). Hibiscus Tree Branches Also Make Excellent Perches. Choose Branches Of An Appropriate Size And Shape For The Size Of Your Parrot.

  The Garden Shrub Rose Of Sharon, The Vegetable Okra And The Garden Flower Hollyhock Also Belong To Mallow Or Malvaceae Family And Are Safe To Give To Parrots As Well.

  The Only Toxic Member In The Whole Family Is The Cotton Plant, Which Contains A Toxin Called Gossypol And Is Not Safe For Birds.

  Larch - Larix
  Larch Is Listed As A Safe Wood. It Is A Deciduous Conifer That Looses Its Needles In The Winter. The Needles Are Attached In Little Clusters On Pegs Like Little Tufts. Refer To The Image To The Right.

  Be Careful Not To Confuse This Conifer With The Dawn Redood, Which Is Also A Deciduous Conifer. The Difference Is That Its Needles Are Attached To The Twigs Individually And Somewhat Two-Ranked On Either Side Of The Twig. Initially, New Spring Growth Looks Like Little Tufts, But These Elongate Into Tiny Mini-Twigs Lined With Ranks Of Individual Needles. The Safety Of Dawn Redwood Has Not Been Ascertained And, Therefore, It Is Best To Avoid Using It.

  [​IMG]

  Madrone / Madrona- Arbutus
  The Leathery Leaves Are Ovate And Dark, Shiny Green Above; Paler Green Below. The Fragrant Flowers Are A Magnet For Hummingbirds Which Can Sometimes Swarm A Heavily Flowering Tree. Other Birds Love The Bright Red-Orange Berries That Often Last Till Christmas.It Is The Incredible Bark - In The Early Spring It Looks Like Pale Green Human Skin Which Slowly Turns Flesh Hues And Then Tan. In The Summer It Becomes Flushed With Bright Orange And Red Tones, Turning A Rich Mahogany In Autumn. Then It Begins To Crack And Peel In Fantastic Shapes Through The Winter, Revealing New Skin In The Spring. It Is Always Changing.
  [​IMG]

  Magnolia

  CSUF Biologist And Agronomists Could Not See Any Reason To Consider The Magnolia Tree Dangerous (It Is Not A Known Toxic Plant), But The Safety Of This Tree Has Not Been Proven As Of This Time.

  [​IMG]

  Mango
  The Fruits Are Safe, But The Wood, Leaves And Rind Might Not Be. The Tree's Sap Is Extremely Abrasive And Causes Burning Sensations And Irritation. The Exact Harm It Could Do To Chewing Birds Is Not Known At This Time. Best To Avoid.

  Manzanita - Arctostaphylos
  Manzanita Wood Is One Of The Favorite Woods Used By Pet Owners And Aviculturists For Their Birds - Especially Larger Birds That Easily Destroy Softer Woods. The Branches Make Great, Long-Lasting Perches.

  [​IMG]

  Maple
  [​IMG]
  Sycamore, Thurlow Tree And Vine Maple Are Listed As Safe For Birds, While Red Maple (Featured To The Far Right) Is Listed As "Toxic" On Some Lists. Concerns Have Been Raised That Even Though The Bark Itself Is Not Deemed Toxic, It Can Harbor A Fungus That, When Inhaled, Can Cause The Maple Bark Disease (Form Of Allergic Alveolitis).

  Maple Wood - Most In General - Should Be Safe To Use For Natural Wood Perches Once The Bark Is Removed.

  One Toxicologist Wrote That "Maple Seeds And Sugar-Rich Young Leaves Are Edible Except To Horses." Wilted And Dry, Not Fresh, Maple Leaves Produce An Oxidant Which Has Caused Hemolytic Anemia,Renal Failure, Pulmonary Edema And Death In Horses.

  Caution Is Advised, Although Many Seem To Agree That Maple Is Generally Safe And Red Maple If You Remove The Bark.

  Mulberry - Morus

  Mulberry (Morus) Is Native To Warm, Temperate, And Subtropical Regions Of Asia, Africa, And The Americas.

  Mulberries Are Fast-Growing When Young, But Soon Become Slow-Growing And Rarely Exceed 10-15 M Tall. The Leaves Are Alternately Arranged, Simple, Often Lobed, More Often Lobed On Juvenile Shoots Than On Mature Trees, And Serrated On The Margin. The Fruit Is A Multiple Fruit, 2-3 Cm Long. Mulberries Begin As White To Pale Yellow With Pink Edges. They Are Red When Ripening. A Fully Ripened Mulberry Is Dark Purple To Black, Edible, And Sweet.

  [​IMG]

  Norfolk Island Pine

  Scientific Name: Araucaria Heterophylla; Toxic Principle: Non-Toxic - (Ref.: OSU Center For Veternary Health Sciences)

  [​IMG]

  Nut
  (Except Chestnut And Oak) - NOTE: Wood Only - Avoid Foliage And Acorns)
  The Bark Of Cork Oak Is Safe For Consumption.

  The Cork Oak Is A Safe Wood To Leave The Bark On. Cork Oak Has Very Low Levels Of Tannin (Far Lower Then Other Oaks) And The Bark Is Just What The Name Says 'Cork"

  Cork Oak Is Originally From Southern Europe And Is The Source Of All Natural Cork.

  There Is A Similar Species Found Native To North America, The Prairie Oak A Variety Of Live Oak Is Found Throughout The Great Plains And East To Ohio. It Has A Very Thick Cork Like Bark - But The Safety Of This Species Is Unknown.

  [​IMG]

  Palm
  Areca, Date, Fan, Lady, Parlour, Howeia, Kentia, Phoenix, Sago
  [​IMG]

  Papaya
  The Papaya Is Native To The Tropics Of The Americas.

  It Is A Large Tree-Like Plant, The Single Stem Growing From 5 To 10 M Tall, With Spirally Arranged Leaves Confined To The Top Of The Trunk; The Lower Trunk Is Conspicuously Scarred Where Leaves And Fruit Were Borne. The Leaves Are Large, 50-70 Cm Diameter, Deeply Palmately Lobed With 7 Lobes. The Tree Is Usually Unbranched If Unlopped. The Flowers Are Similar In Shape To The Flowers Of The Plumeria But Are Much Smaller And Wax Like. They Appear On The Axils Of The Leaves, Maturing Into The Large 15-45 Cm Long, 10-30 Cm Diameter Fruit.

  [​IMG]

  Pear
  This Is A Controversial One. Some Sources List The Pear Tree As Potentially Toxic.
  [​IMG]

  Pine
  Pine And Cedar Shavings May Contain Compounds That Can Cause Serious Health Problems, Including Respiratory Problems. So It Is Not Recommended To Be Used As Bedding Or Cage Litter. However, The Wood Is Said To Be Safe For Perch Wood.
  [​IMG]

  Poplar - Populus

  The Poplars Are Medium-Sized To Large Or Very Large Deciduous Trees, Growing To 15–50 M Tall, With Trunks Up To 2.5 M Diameter.

  The Bark On Young Trees Is Smooth, White To Greenish Or Dark Grey, Often With Conspicuous Lenticels; On Old Trees It Remains Smooth In Some Species, But Becomes Rough And Deeply Fissured In Others. The Shoots Are Stout, With (Unlike In The Related Willows) The Terminal Bud Present. The Leaves Are Spirally Arranged, And Vary In Shape From Triangular To Circular Or Lobed, And With A Long Petiole. Leaf Size Is Very Variable Even On A Single Tree, Typically With Small Leaves On Side Shoots, And Very Large Leaves On Strong-Growing Lead Shoots. The Leaves Often Turn Bright Gold To Yellow Before They Fall During Autumn. Poplars Of The Cottonwood Section Are Often Wetlands Or Riparian Trees.

  [​IMG]

  Prune Tree

  Sometimes Listed As Toxic. Discuss With Vet.

  [​IMG]

  Ribbon Wood
  [​IMG]

  Sassafras
  This Plant Is Found In Eastern United States, From Canada To Florida, And Mexico.

  The Tree Stands From 20 To 40 Feet High, With Many Slender Branches, And Smooth, Orange-Brown Bark. The Leaves Are Broadly Oval, Alternate, And 3 To 7 Inches Long. The Flowers Are Small, And Of An Inconspicuous, Greenish-Yellow Color. The Roots Are Large And Woody, Their Bark Being Soft And Spongy, Rough, And Reddish Or Greyish-Brown In Color. The Living Bark Is Nearly White, But Exposure Causes Its Immediate Discoloration.

  [​IMG]

  Sugar Maples

  The Sugar Maple Is Native To The Hardwood Forests Of Northeastern North America, From Nova Scotia West To Southern Ontario, And South To Georgia And Texas.

  This Tree Normally Reaching Heights Of 25–35 M Tall.

  The Leaves Are Deciduous, 8-15 Cm Long And Equally Wide With Five Palmate Lobes. In Autumn The Leaves Turn Bright Yellow, But Ranging From Bright Yellow Through Orange To Fluorescent Red-Orange. The Leaf Buds Are Pointy And Brown Colored. The Flowers Are In Corymbs Of 5-10 Together, Yellow-Green And Without Petals; Flowering Occurs In Early Spring After 30-55 Growing Degree Days. The Seeds Fall From The Tree In Autumn.

  [​IMG]

  Grape Vines
  [​IMG]

  Grape Vines Are Grown In Spain, France, Italy, Turkey, United States, Iran, Romania, Portugal, Argentina, Australia And England.

  Willows

  Willows Are Found Primarily On Moist Soils In Cold And Temperate Regions Of The Northern Hemisphere. Willows Are Very Cross-Fertile And Numerous Hybrids Occur, Both Naturally Occurring And In Cultivation. A Well Known Example Is The Weeping Willow (Salix × Sepulcralis), Very Widely Planted As An Ornamental Tree, Which Is Derived From Hybridisation Between The Chinese Peking Willow And The European White Willow.

  [​IMG]

  Unsafe Wood / Not Recommended for Perches

  Below is a list of indoor and outdoor plants and trees which are hazardous to birds. It has been gathered from various sources and is not complete.

  - Apple (Controversial - Some Say It's Safe. Refer To Above. Discuss With Your Vet)
  - Apricot
  - Arbutus
  - Ash (Mountain Ash Is Listed As Safe On Many Lists)
  - Cherry (Controversial - Some Say It's Safe. Refer To Above. Discuss With Your Vet)

  - Nectarine
  - Peach
  - Plum
  - Prune (Controversial Again - Sometimes Listed As Toxic, Other Times As Safe - Discuss With Vet)
  - Red Cedar

  πηγή

  SAFE BRANCHES
  [​IMG]
  [​IMG]

  The following materials are notsafe if toxic chemicals or insectides have been sprayed on them. Before installing them in any cage, scrub all branches with a non-toxic disinfectant such as vinegar, then rinse and dry well.
  ASPEN
  ASH
  BALSAM
  (DOUGLAS, SUBALPINE, WHITE FIR)
  BEECH
  BIRCH
  CITRUS (ANY)
  DOGWOOD
  DRAGONWOOD
  ELM
  EUCALYPTUS
  GUAVA
  LILAC
  MADRONA
  MAGNOLIA
  MANZANITA
  MAPLE (except for RED MAPLE)
  NUT (EXCEPT
  CHESTNUT & OAK)
  PAPAYA
  PINE
  POPLAR
  PRUNE
  RIBBONWOOD
  SASSAFRAS
  SPRUCE
  (BLACK, NORWAY, RED, WHITE)
  SYCAMORE
  THURLOW
  VINE MAPLE
  WILLOWS:
  (GOAT, PUSSY &
  WEEPING)

  SAFE FOLIAGE
  [​IMG]
  [​IMG]

  ACACIA
  AFRICAN VIOLET
  ALOE
  AMERICAN BITTERSWEET
  ARECA PALM
  AUSTRALIAN LAUREL
  AUTUMN OLIVE
  BABY'S TEARS
  BAMBOO
  BARBERRY
  BAYBERRY
  BEGONIA
  BIRD'S NEST FERN
  BLADDERNUT
  BLUEBERRY
  BOSTON FERN
  BOTTLE BRUSH FERN
  BOUGAINVILLEA
  CANARY ISLAND PALM
  CHICKWEED
  CHRISTMAS CACTUS
  CISSUS (KANGAROO
  VINE)
  COFFEE TREE
  COLEUS
  COMFREY
  CORALBERRY
  CORN PLANT
  COTONEASTER FIRETHORN
  CRABAPPLE
  CREEPING FIG
  DANDELION
  DANISH IVY
  DOGWOOD
  DONKEY TAIL
  DRACAENA VARIETIES
  DRAGON TREE
  ELDERBERRY:
  (COMMON, EUROPEAN, RED)
  EUROPEAN FAN PALM
  FERNS: (BIRD'S NEST,
  BOSTON, MAIDENHAIR, MING, MOTHER)
  FIGS: (CREEPING,
  RUBBER,
  FIDDLE LEAF, LAUREL
  LEAF)
  FLAME NETTLE
  GARDENIA
  GRAPE IVY
  HAWAIIAN SCHEFFLER
  HEN AND CHICKENS
  HUCKLEBERRY
  IMPATIENS
  INDIAN LAUREL
  JADE PLANT
  KALANCHOE
  KANGAROO VINE
  LACE FERN
  LADY PALM
  MAGNOLIA
  MARIGOLDS
  MONKEY PLANT
  MOTHER-IN-LAW
  NASTURTIUM
  NATAL PLUM
  NORFOLK ISLAND PINE
  ORCHIDS
  PALMS: (ARECA, DATE,
  FAN, LADY, PARADISE, PARLOUR,
  HOWEIA, KENTIA,
  PHOWNIX)
  PEPPEROMIA
  PETUNIA
  PITTOSPORUM
  PRAYER PLANT
  PURPLE PASSION
  PYRACANTHA
  RASPBERRY
  ROSE
  RUBBER PLANT
  SENSITIVE PLANT
  SNAKE PLANT
  SPIDER PLANT
  SWEDISH IVY
  THISTLE
  UMBRELLA TREE
  VELVET NETTLE
  VIBURNUM
  WANDERING JEW
  WAX PLANT
  WHITE CLOVER
  YUCCA
  ZEBRA PLANT
  ZINNIA

  TOXIC PLANTS
  [​IMG]
  [​IMG]

  ARUM LILY
  AMARYLLIS
  APRICOT TREE
  ARALIA
  ARROWHEAD VINE
  AUTUMN CROCUS
  AUSTRALIAN
  FLAMETREE
  AUSTRALIAN
  UMBRELLA TREE
  AVOCADO
  AZALEA
  BANEBERRY
  BEANS: (CASTOR,
  HORSE, FAVA,
  BROAD, GLORY,
  SCARLET RUNNER,
  MESCAL, NAVY,
  PREGATORY
  BIRD OF PARADISE
  BISHOP'S WEED
  BLACK LAUREL
  BLACK LOCUST
  BLEEDING HEART OR
  DUTCHMAN'S
  BREECHES
  BLOODROOT
  BLUEBONNET
  BLUEGREEN ALGAE
  BOXWOOD
  BRACKEN FERN
  BUCKTHORN
  BULB FLOWERS:
  (AMARYLLIS,
  DAFFODIL,
  NARCISSUS,
  HYACINTH &
  IRIS)
  BURDOCK
  BUTTERCUP
  CACAO
  CALLA LILY
  CAMEL BUSH
  CASTOR BEAN
  CALADIUM
  CANA LILY
  CARDINAL FLOWER
  CHALICE (TRUMPET
  VINE)
  CHERRY TREE
  CHINA BERRY TREE
  CHRISTMAS CANDLE
  CHRISTMAS CHERRY
  CLEMATIS (VIRGINIA
  BOWER)
  CLIVIA
  COCKLEBUR
  COFFEE (SENNA)
  COFFEE BEAN
  (RATTLEBUSH,
  RATTLE BOX &
  COFFEEWEED
  CORAL PLANT
  CORIANDER
  CORNCOCKLE
  COYOTILLO
  COWSLIP
  CUTLEAF PHILODENDRON
  DAFFODIL
  DAPHNE
  DATURA STRAMONIUM
  (ANGEL'S TRUMPET)
  DEATH CAMUS
  DELPHINIUM
  DEVIL'S IVY
  DIEFFENBACHIA
  (DUMB CANE)
  EGGPLANT
  ELDERBERRY
  ELEPHANT EAR (TARO)
  ENGLISH IVY
  ERGOT
  EUCALYPTUS (DRIED,
  DYED OR TREATED
  IN FLORAL
  ARRANGEMENTS)
  EUONYMUS (SPINDLE
  TREE)
  EUPHORBIA CACTUS
  FALSE HELLEBORE
  FLAME TREE
  FELT PLANT
  (MATERNITY, AIR &
  PANDA PLANTS)
  FIG (WEEPING)
  FIRE THORN
  FLAMINGO FLOWER
  FOUR O'CLOCK
  FOXGLOVE
  GLOTTIDIUM
  GOLDEN CHAIN
  GRASS: (JOHNSON,
  SORGHUM, SUDAN &
  BROOM CORN)
  GROUND CHERRY
  HEATHS: (KALMIA,
  LEUCOTHO, PEIRES,
  RHODODENDRON, MTN.
  LAUREL, BLACK LAUREL,
  ANDROMEDA & AZALEA)
  HELIOTROPE
  HEMLOCK: (POISON &
  WATER)
  HENBANE
  HOLLY
  HONEYSUCKLE
  HORSE CHESTNUT
  HORSE TAIL
  HOYA
  HYACINTH
  HYDRANGEA
  IRIS
  IVY: (ENGLISH & OTHERS)
  JACK-IN-THE-PULPIT
  JASMINE (JESSAMINE)
  JERUSALEM CHERRY
  JIMSONWEED
  JUNIPER
  KY. COFFEE TREE
  LANTANA (RED SAGE)
  LARKSPUR
  LILY OF THE VALLEY
  LILY, ARUM
  LOBELIA
  LOCOWEED (MILK
  VETCH)
  LOCUSTS, BLACK/
  HONEY
  LORDS & LADIES
  (CUCKOOPINT)
  LUPINE
  MALANGA
  MARIJUANA (HEMP)
  MAYAPPLE
  (MANDRAKE)
  MEXICAN BREADFRUIT
  MEXICAN POPPY
  MILKWEED, COTTON
  BUSH
  MISTLETOE
  MOCK ORANGE
  MONKSHOOD
  MOONSEED
  MORNING GLORY
  MTN. LAUREL
  MUSHROOMS,
  AMANITA
  MYRTLE
  NARCISSUS
  NECTARINE TREE
  NETTLES
  NIGHTSHADES:
  (DEADLY, BLACK,
  GARDEN, WOODY,
  BITTERSWEET,
  EGGPLANT,
  JERUSALEM CHERRY)
  OAK
  OLEANDER
  OXALIS
  PARSLEY
  PEACE LILY
  PEACH TREE
  PERIWINKLE
  PHILODENDRONS:
  (SPLIT LEAF, SWISS
  CHEESE, HEART-LEAF)
  PIGWEED
  PLUM TREE
  POINCIANA
  POINSETTIA
  POISON IVY
  POISON HEMLOCK
  POISON OAK:
  (WESTERN & EASTERN)
  POKEWEED
  POTATO SHOOTS
  POTHOS
  PRIVET
  PYRACANTHA
  RAIN TREE
  RANUNCULUS,
  BUTTERCUP
  RAPE
  RATTLEBOX,
  CROTALARIA
  RED MAPLE
  RED SAGE (LANTANA)
  REDWOOD TREE
  RHUBARB LEAVES
  RHODODENDRONS
  ROSARY PEA SEEDS
  SAGO PALM
  SAND BOX TREE
  SCHEFFLERA
  SKUNK CABBAGE
  SORREL (DOCK)
  SNOW DROP
  SPURGES: (PENCIL
  TREE, SNOW-ON-MTN,
  CANDELABRA,
  CROWN OF THORNS)
  STAR OF BETHLEHEM
  SWEET PEA
  SWISS CHEESE PLANT
  (MONSTERA)
  TANSY RAGWORT
  TOBACCO
  TOMATO STEMS, LEAVES
  UMBRELLA PLANT
  VETCH: HAIRY/COMMON
  VIRGINIA CREEPER
  WATTLE
  WEEPING FIG
  WHITE CEDAR, CHINA
  BERRY
  WISTERIA
  YEWS
  YELLOW JASMINE

  HOUSEHOLD TOXINS
  [​IMG]
  [​IMG]

  ALCOHOLIC DRINKS
  AMMONIA
  ANTIFREEZE
  ANT SYRUP or PASTE
  ARSENIC
  ASBESTOS
  AUTO PRODUCTS
  BATHROOM CLEANERS
  BLEACH
  BORIC ACID
  CAMPHOPHENIQUE
  CARBON MONOXIDE
  CARPET CLEANERS
  CARPET FRESHENERS
  CHARCOAL FLUIDS
  CHLORDANE
  CHLORINE
  CIGARETTE SMOKE
  CLINITEST TABLETS
  COPPER/BRASS CLEANER
  CORN & WART REMOVER
  DEODORANTS
  DETERGENTS
  DIAZINON
  DISINFECTANTS
  DRAIN CLEANERS
  EPOXY GLUE
  FELT TIP MARKERS
  FLEA PRODUCTS
  FLOOR POLISH
  FORMALDEHYDE
  FURNITURE POLISH
  GARDEN SPRAYS
  GASOLINE
  GUN CLEANERS
  HAIR DYES & SPRAYS
  HERBICIDES
  INSECTICIDES
  IODINE
  KEROSENE
  LIGHTER FLUID
  LYE
  MATCHES
  MELALEUCA OIL
  MODEL CEMENT
  MOTHBALLS
  MURIATIC ACID
  MUSHROOMS
  NAILPOLISH/REMOVER
  NITROGEN DIOXIDE
  OVEN CLEANER
  OVERHEATED NON-STICK
  COOKWARE
  PAINT & THINNER
  PERFUME
  PERMANENTS(HAIR)
  PESTICIDES
  PHOTO SOLUTIONS
  PINE OIL
  RX DRUGS
  RODENTICIDES
  RUBBING ALCOHOL
  SCENTED CANDLES
  SHAVING LOTION
  SHELLAC
  SHOE POLISH
  SNAIL BAIT
  SPOT REMOVERS
  SPRAY STARCH
  STRYCHNINE
  SULFURIC ACID
  SUPER GLUE
  SUNTAN LOTIONS/OILS
  SURGICAL ACRYLICS
  TEA TREE OIL
  TURPENTINE
  WAX
  WEED KILLERS
  WINDOW CLEANERS
  WOOD PRESERVATIVES

  πηγή

  Acacia Safe
  Almond Safe
  Apple Safe
  Apricot Unsafe
  Arbutus Safe
  Ash Safe
  Aspen Safe
  Bamboo Safe
  Beech Safe
  Birch Safe
  Bois d'arc Unsafe
  Box Elder Toxic
  Cherry Unsafe
  Chinese Popcorn Toxic
  Chinese snake tree Toxic
  Chinese Tallow Toxic
  Citrus Safe
  Cork Oak Safe
  Cottonwood Safe
  Crab Apple Safe
  Crepe Myrtle Toxic
  Dogwood Safe
  Elm Safe
  Eucalyptus Unsafe
  Fig Safe
  Fir Safe
  Fruitless Mulberry Safe
  Ginkgo Safe
  Grape Vines Safe
  Grape Palm Safe
  Guava Safe
  Hackberry Safe
  Hawthorn Safe
  Hazelnut Safe
  Hemlock Toxic
  Hibiscus Safe
  Hickory Safe
  Holly Toxic
  Horse Apple Unsafe
  Ironwood Safe
  Larch Safe
  Laurel Toxic
  Lilac Safe
  Liquidamber Safe
  Madrona Safe
  Magnolia Safe
  Manzanita Safe
  Maple Safe
  Mediterranean Laurel Safe
  Mesquite Safe
  Mimosa Safe
  Mulberry Safe
  Nectarine Unsafe
  Norfolk Island Pine Safe
  Oak Safe
  Palm Safe
  Papaya Safe
  Peach Unsafe
  Pear Safe
  Pecan Safe
  Pine Safe
  Pitch pine Toxic
  Plum Unsafe
  Poplar Safe
  Prune Unsafe
  Redwood Toxic
  Ribbonwood Safe
  Rose Safe
  Sassafras Safe
  Sequoia Unsafe
  Sitka cedar Unsafe
  Spruce Safe
  Sumac (Rhus/Toxicodendron) Toxic
  Sweet Gum Safe
  Sycamore Safe
  Thurlow Safe
  Tree Fern Safe
  Umbrella Tree Safe
  Vine Maple Safe
  Walnut Safe
  Willow Safe
  Yellow cedar Unsafe
  Yew Toxic

  πηγή

  Bad wood

  ALDER - red alder -see Alder Buckthorn paragraph
  ANDROMEDA -Pieris, Lily of the Valley shrub
  APRICOT
  ARROWHEAD VINE
  AUSTRALIAN FLAME TREE
  AUSTRALIAN UMBRELLA TREE
  AVACADO
  AZALEA - Related to Rhododendron
  BANEBERRY - Actaea
  BEANS -castor, horse, fava, broad, glory, scarlet runner
  BLACK LOCUST - Robinia
  BOX ELDER
  BOXWOOD - Buxus
  BUCKTHORN - Cascara / Alder Buckthorn - see chapter
  BRACKEN FERN
  BURDOCK
  CACAO
  CAMEL BUSH - Trichodesma
  CANARY BIRD BUSH - Crotalaria
  CANNABIS
  CASTOR BEAN
  CEDAR - Thuja, Chamaecyparis, Cupressus
  CHALICE - trumpet vine
  CHERRY see comments below
  CHINA BERRY TREE - Melia / Texas umbrella tree
  CHINESE MAGNOLIA - uncertain for safety
  CHINESE POPCORN / TALLOW
  CHINESE SNAKE TREE - Laquer plant
  COMMON SAGE
  CORIANDER - Cilantro
  DATURA
  DAPHNE - it's the berries
  DATURA STRAMONIUM - Brugmansia - angel's trumpet
  DIEFFENBACHIA
  ELDERBERRY
  EUONYMUS - Includes burning bush and more
  EUPHORBIA
  FELT PLANT - Kalancho baharensis
  FLAME TREE
  FIRETHORN - Pyracantha
  FLAME TREE - Brachychiton / Sterculia
  FOXGLOVE - Digitalis (pharmaceutical source)
  GOLDEN CHAIN TREE - Laburnum
  GROUND CHERRY
  CROWN OF THORNS
  HEATHS
  HEMLOCK - Tsuga
  HOLLY - Ilex
  HONEY LOCUST - Gleditsia
  HORSE CHESTNUT - Aesculus
  HUCKLEBERRY - leaves bad: evergreen & deciduous
  HYDRANGEA
  JASMINE
  JUNIPER - Juniperus
  KALMIA: also called Mountain Laurel
  KENTUCKY COFFEE TREE
  LANTANA - red sage
  LAUREL - Prunus
  LEUCOTHOE
  LUPINE
  MANGO - (fruit okay: not wood or leaves)
  MEXICAN BREADFRUIT
  MOCK ORANGE - Philadelphus
  MONSTERA - big hunker of a house plant
  MOUNTAIN LAUREL - Kalmia latifolia
  MYRTLE - broadleaf evergreen, not crape myrtle
  NECTARINE
  NUTMEG
  OAK - Quercus - all parts / tannins
  MISTLETOE
  OLEANDER
  PEACH
  PEAR - some sources lean toward safe
  PENCILTREE
  PITCH PINE
  PLUM
  PRARIE OAK - safety uncertain
  PRIVET
  RAIN TREE
  RED MAPLE - see Maple paragraph
  RED SAGE - Lantana
  REDWOOD - Sequiadendron, Metasequoia, Sequoia
  RHODODENDRON
  RHUBARB
  SAND BOX TREE - sap was used to poison fish
  SKIMMIA - entire plant: stem, berry, leaves
  SOLANUM - Jerusalem cherry or pepino
  SOPHORA - includes Japanese pagoda tree
  SUMAC - not all sumacs are bad: see paragraphs
  TOBACCO
  TANSY
  TOMATO
  UMBRELLA TREE
  WALNUT
  WEEPING FIG - Ficus benjamina > Ficus elastica safe
  WHITE CEDAR - China
  WITCH HAZEL - Hamamelis
  WISTERIA
  YEW - Taxus


  Safe wood

  ACACIA - Silk Tree would be in this group
  APPLE -
  (Insecticide residue likely cause
  for periodic issues)
  AILANTHUS - Tree of Heaven
  ALDER - white alder -
  (See paragraph about
  Alder / Buckthorn)
  ALMOND
  ARALIA - Fatsia japonica
  ASH - Fraxinus
  ASPEN - Populus
  BAMBOO
  BARBERRY- Berberis
  BIRCH - see paragraph
  BEECH - Fagus
  BOIS D'ARC - horse apple tree
  BOTTLE BRUSH
  BUTTERFLY BUSH
  CAMELLIA
  CITRUS -
  (lime, kumquat, grapefruit, orange, lemon)
  CORK -
  (not wood from cork oak, but cork)
  CORN PLANTS
  COTTONWOOD - Populus
  CRABAPPLE - Malus
  CRAPE MYRTLE -
  (not the same as myrtle)
  DATE
  DOGWOOD - Cornus
  DOUGLAS FIR - Pseudotsuga
  DRACAENA
  ELM - Ulmus
  ESCALLONIA
  EUCALYPTUS
  FIG
  FIR - genus Abies
  GINKGO
  GRAPE VINES
  GRAPE PALM
  GUAVA
  HACKBERRY
  HAWTHORN - Crataegus
  HIBISCUS
  HICKORY
  IRONWOOD - apparently toxic leaves
  JADE PLANT
  KALANCHOE
  LARCH - Larix
  LILAC - Syringa
  MADRONA / MADRONE - Arbutus
  MAGNOLIA
  MAPLE - Acer - see Maple Paragraph
  MANZANITA - Arctostaphylos
  MESQUITE - remove sharp parts
  MIMOSA
  MOUNTAIN ASH - Sorbus
  MULBERRY - Morus - see Mulberry note
  NANDINA -common name is heavenly bamboo
  NORFOLK ISLAND PINE - Araucaria
  NUT TREES - exclude chestnut
  ORANGE - several sources lean toward safe
  OREGON GRAPE - Mahonia
  PALM
  PAPAYA
  PEAR
  PECAN
  PINE - Pinus: see Pine paragraph below
  PHOTINIA see Photinia paragraph below
  POPLAR - Populus
  PUSSY WILLOW - Salix
  RAPHIOLEPSIS - Indian Hawthorn
  RIBBONWOOD
  ROSE - Rosa
  RUBBER PLANT - Ficus elastica - Weeping Fig in bad column
  RUSSIAN OLIVE
  SASSAFRAS
  SILK TREE
  SPIRAEA
  SPRUCE - Picea
  STAGHORN SUMAC - see Sumac paragraph
  STRAWBERRY TREE - Arbutus like Madrone
  SWEET GUM
  SYCAMORE
  THURLOW
  TREE FERN
  VIBURNUM
  VINE MAPLE - Acer
  WEEPING WILLOW - Salix - see Willow paragraph
  WIEGELA
  YUCCA

  πηγή
   

 2. Ελευθερια Ρ

  Ελευθερια Ρ PB New Member

  Πολυ χρησιμες και ενδιαφεροντες πληροφοριες! Ευχαριστουμε κ.Σισσυ!!!:D
   
 3. Sissy

  Sissy PB Senior Member

  Ασφαλή
  Spider Plants
  These exotic looking plants are both easy to grow and safe for your feathered friends. A spider plant in a hanging basket can be an attractive decoration in any home. More »
  [​IMG]
  Nathan Blaney/Getty Images

  Jade Plants
  Jade Plants (also known as Money Plants) are a succulent variety that is safe for birds and adds a unique touch to any room. Easy to care for, they are a popular choice as low-maintenance houseplants.More »
  [​IMG]
  Photo © Leland Green

  Impatiens
  If you like colorful flowers, then you're in luck -- Impatiens come in virtually every color of the rainbow and are completely safe for birds. Don't be afraid to add some color to your living space with a basket of these easy to grow beauties. More »
  [​IMG]
  Emma Lee/Life File/Getty Images

  Boston Ferns
  These lush, hardy plants can offer an exotic looking touch to your decor. As a bonus, there's no need to worry if your pet parrot finds them as beautiful as you do -- they're completely non-toxic to birds!More »
  [​IMG]
  Photo (c) PlayfulLibrarian/Flickr

  Aloe Vera Plants
  Not only are Aloe Vera plants safe and non-toxic, they actually have medicinal qualities that can help both birds and people. Throw in the fact that they are a snap to take care of and it's easy to see why Aloe has been a popular houseplant for many years. More »
  [​IMG]
  Steve Taylor/Getty Images
   
 4. Sissy

  Sissy PB Senior Member

  Ασφαλή συνέχεια...

  Bamboo Plants
  Bamboo is a striking plant that is also quite hardy and safe for birds. Bamboo can be incorporated into many beautiful arrangements to give any space a safe and attractive touch of nature. More »
  [​IMG]
  Trinette Reed/Getty Images

  African Violets
  Feel free to keep these small but beautiful flowers anywhere inside your home. They are completely non-toxic and safe for your feathered friends! African Violets are known to flower several times a year, so add one of these little jewels to your collection for an enduring splash of color.More »

  [​IMG]
  Darrin Klimek/Getty Images

  Hen and Chicks Plants
  The appropriately named Hen and Chicks plants are a bird-safe succulent that thrives in direct sunlight. If you'd like to enjoy one of these unique little plants, make sure you have a nice sunny window to set them in! More »

  [​IMG]
  David Sanger/Getty Images

  Orchids
  Known for their beautiful blossoms, Orchids have enjoyed great popularity as houseplants for some time. Non-toxic and safe for birds, they are a good choice for bird owners who are experienced in keeping plants -- these flowers are notoriously hard to grow! More »

  [​IMG]
  Digital Vision/Getty Images

  Roses
  While roses aren't normally grown indoors, they are popular in indoor cut flower arrangements. The good news for bird owners is that roses are safe for birds as long as they haven't been treated with chemical sprays. If you love having fresh cut flowers in your home, try growing some of your own roses to make arrangements with. This way you can be sure that the flowers are free of pesticides or chemical residue.

  [​IMG]
  Alex Cao/Getty Images

  πηγή
   
 5. Sissy

  Sissy PB Senior Member

  Τοξικά

  Jasmine
  Jasmine flowers are beautiful and fragrant, but they can pose a serious health hazard to parrots and other pet birds. Bird owners should avoid bringing any Jasmine flowers into their homes.More »
  [​IMG]
  Carlina Teteris/Moment/Getty Images

  Daffodil
  Daffodils are popular and cheery spring flowers, but they can spell trouble for your pet bird. Their bright yellow color can attract parrots although they are highly toxic. Keep Daffodils out of your home for the safety of any pet birds. More »
  [​IMG]
  Digital Vision/Getty Images

  Holly
  Holly is a great decoration for holiday festivities, but its leaves and berries can be deadly for your feathered friend. Opt for synthetic holly in your holiday decorations to keep your pet bird healthy and safe. More »
  [​IMG]
  Thomas Northcut/Getty Images

  Honeysuckle
  Fragrant and beautiful, the delicate honeysuckle seems an unlikely threat to pet birds. Their leaves and flowers, however, are toxic to parrots, and can cause serious health problems or even death. Keep honeysuckles away for your bird's safety. More »
  [​IMG]
  Photo (c) Pizzo Disevo

  Ivy
  Lush, green Ivy is popular as a decoration in many homes. While it does add a beautiful accent to a room's decor, some types of Ivy can be deadly to any pet birds that share your home. Steer clear of any Ivy variety to make sure that your bird stays safe. More »
  [​IMG]
  John Foxx/Getty Images

  Lillies
  There are many types of Lillies, all beautiful and popular in flower arrangements. Bird owners should keep an eye out for lilies, however, as their flowers and leaves are extremely poisonous to pet birds. Make sure to remove any lillies, even Peace Lillies, from the areas that your bird has access
  [​IMG]
  Maria Mosolova/Getty Images
   
 6. Sissy

  Sissy PB Senior Member

  Τοξικά συνέχεια..

  Parsley
  This popular herb is easy to grow, and many people raise parsley in small indoor herb gardens for use in cooking. If you are a bird owner, however, it would probably be best to leave parsley out of your recipes. It is highly toxic to pet birds and can cause serious health problems leading to death. More »

  [​IMG]
  Rosemary Calvert/Getty Images

  Poinsettia
  These beautiful plants are often the centerpiece of holiday festivities. If you own birds, though, you may want to opt for a safer decoration -- Poinsettias are not only poisonous to birds, but to other pets, and people as well. More »
  [​IMG]
  Diane Macdonald/Getty Images

  Mistletoe
  Another popular holiday plant, Mistletoe can be deadly to pet birds. Both the leaves and berries are toxic to our feathered friends, so it may be best to skip the mistletoe and get our kisses the old fashioned way next time the holidays roll around. More »
  [​IMG]
  Stockbyte/Getty Images

  Morning Glory
  The flowers and leaves of this popular vine are pleasant to look at, but can pose a serious threat to your pet bird's health. For your bird's safety, don't bring any Morning Glories into the house. Their colorful flowers can spell disaster for your bird if he or she gets to them. More »
  [​IMG]
  Nathan Blaney/Getty Images

  πηγή
   
 7. Sissy

  Sissy PB Senior Member

 8. evans

  evans PB Member

  Πολυ ενδιαδερον και ομορφο σισσυ.Επισης οπως ειδα πιο πανω λεει οτι τα μπαμπου ειναι ασφαλη γινεται να τα κανω πατηθρες;
   
 9. George98

  George98 PB Active Member

  πολύ ωραίο θέμα το χρειαζόταν το φόρουμ... ευχαριστούμε Σισσυ
   
 10. Sissy

  Sissy PB Senior Member

  Εφόσον τα μπαμπού κατατάσσονται στα ασφαλή φυτά Βαγγέλη μπορείς να φτιάξεις πατήθρες...αλλά....
  Συνήθως προτιμάμε άλλα ξύλα πιο ''γεμάτα''-κρουστά. γι αυτή τη δουλειά. Αυτό το κενό που έχει το μπαμπού (καλάμι) μέσα στο κέντρο του μπορεί να γίνει εστία για διάφορα παράσιτα από κάποια ρωγμή στην επιφάνεια..
  Κάποιο άλλο είδος ξύλου άλλωστε θα προσφέρει διαφορετικές διαστάσεις διαμέτρου στο ίδιο κλαδί (έτσι αναγκαστικά το πουλί ανοιγοκλείνει τις πατούσες του), κάτι που στο μπαμπού δεν προσφέρεται.
   
 11. Φοίβος

  Φοίβος PB Moderator Staff Member

  Επίσης το μπαμπού γλιστράει πολύ και θα δυσκολεύει το πουλί να σταθεί.
   
 12. maria p

  maria p PB Supporter PBCP Contributor

  Σίσσυ μου τελικά την ίδια σκέψη είχαμε, σήμερα εντόπισα το θέμα σου, ψάχνοντας να βρω αν έχουμε πληροφορίες για το canary grass νομίζω :)
  Έλειπα όταν το είχες αναρτήσει. Κάποια από τα links σου, τα έχω χρησιμοποιήσει κι εγώ στις διασταυρώσεις μου μεταξύ κάποιων άλλων.
  Ωραία δουλειά!
   
 13. Sissy

  Sissy PB Senior Member

 14. maria p

  maria p PB Supporter PBCP Contributor

Φόρτωση...