Πρόσφατα

Παπαγάλοι Κοκατίλ - Cockatiel (Nymphicus hollandicus)

PBCP

PetBirds Community Project
Thread starter #1
Νέο Άρθρο: Παπαγάλοι Κοκατίλ - Cockatiel (Nymphicus hollandicus)

Απόσπασμα είπε:
Χαρακτηριστικό γνώρισμα των Cockatiel είναι το πανέμορφο κίτρινο λοφίο που στολίζει το κεφάλι τους. Ο βασικός χρωματισμός...
Η συνέχεια του Άρθρου: Παπαγάλοι Κοκατίλ - Cockatiel (Nymphicus hollandicus)

Σχολιασμός Άρθρου
Για παρατηρήσεις που αφορούν στο άρθρο ή για να συμπληρώσετε τις πληροφορίες του, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα σχόλια του άρθρου.
 

PBCP

PetBirds Community Project
Thread starter #6
Ενημέρωση Άρθρου.

Το άρθρο παραχωρείται από την @.Georgina στην Κοινότητα του PetBirds. Στο εξής, θα είναι "ανοιχτό" για προσθήκες και εμπλουτισμό των πληροφοριών του από τα μέλη μας.

Για να προσθέσετε τις δικές σας πληροφορίες, ακολουθήστε τις Οδηγίες Υποβολής Άρθρου και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για την Υποβολή και Συμμετοχή στη Δημιουργία Άρθρων, θα προστεθούν στο υπάρχον.

Το Άρθρο ενημερωμένο: Παπαγάλοι Κοκατίλ - Cockatiel (Nymphicus hollandicus)
 
#8
Μπαίνει μαζί με budgie το kockatiel?
Η άμεση απάντηση είναι όχι. Υπό προϋποθέσεις, αναλόγως του χαρακτήρα των πουλιών είναι ίσως ο μόνος εφικτός συνδυασμός, αν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες του χώρου.
Στο ίδιο κλουβί θα έλεγα όχι. Στο εξωτερικό περιβάλλον, και υπό παρακολούθηση, που έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχουμε όταν έχουμε ελεύθερα πουλιά, ναι.
 
Top Bottom