Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας - ΠΟΟ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.) είναι η μία εκ των τριών ελληνικών ομοσπονδιών. Η Π.Ο.Ο έχει ενταγμένους στις τάξεις της 18 ελληνικούς συλλόγους εκτροφέων πτηνών.

Πληροφορίες για την Π.Ο.Ο.


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.) ιδρύθηκε το 1996 στην Αττική. Οι σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:

Η μελέτη, διαχείριση, ανάπτυξη, βελτίωση και προστασία της εθνικής ορνιθοπανίδας. Ειδικά η προφύλαξη των υπό εξαφάνιση ειδών.

Η διάδοση της αγάπης και της γνώσης των πουλιών και του περιβάλλοντος τους. Επίσης η διάδοση και ανάπτυξη της επιστήμης της ορνιθολογίας.

Η προώθηση και ενθάρρυνση όλων των εκδηλώσεων ορνιθολογικού χαρακτήρα.

Η επιστημονική κατάρτιση των ερασιτεχνών εκτροφέων για την τεχνική της εκτροφής και ο εμπλουτισμός των γνώσεων προς για την επιστήμη της ορνιθολογίας.

Η καταγραφή, εκτίμηση και αξιολόγηση με επιστημονικά κριτήρια των διαφόρων γενών που εκτρέφονται.

Η διάδοση της τεχνικής της εκτροφής το πουλιών, που επιτρέπεται να ζουν εγκλωβισμένα ως μορφή συντροφικότητας και τρόπος ψυχαγωγίας των ανθρώπων, ιδιαίτερα μάλιστα στους νέους για την καλύτερη και μεγαλύτερη προσέγγιση τους με τη φύση και την ανάπτυξη αισθημάτων ευθύνης και δημιουργίας που οδηγεί στην επιδίωξή ευγενών κοινωνικών σκοπών.

Εκπροσώπηση των Σωματείων - Μελών σε διεθνής οργανισμούς και διαγωνισμούς.

Συμμετοχή ως μέλος της Παγκόσμιας Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας (C.O.M.).

Καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης, συναδέλφωσης μεταξύ των Σωματείων - Μελών της και ανάμεσα στα μέλη των Σωματείων.

Ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με ομοειδείς αλλοδαπές οργάνωσεις.

Καθιέρωση των τρόπων καλής συμπεριφοράς των συναγωνιζομενων μελών των Σωματείων - Μελών της στους διαγωνισμούς και την ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας μεταξύ τους.

Η Π.Ο.Ο. είναι μέλος της Παγκόσμιας Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας (C.O.M.).

Διοικητικό Συμβούλιο


Πρόεδρος: Παναγιώτης Μπέρδος
Αντιπρόεδρος Α': Ηλίας Κρετσίμος
Αντιπρόεδρος Β': Σταύρος Γάγας
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Μακρής
Ειδικός Γραμματέας: Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Οργανωτικός Γραμματέας: Αλέξανδρος Καρσανίδης
Ταμίας: Δημήτρης Πλουμίδης
Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων: Δημήτρης Καρούσης
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: Χαράλαμπος Γκουρογιάννης
Υπεύθυνος Εκδόσεων: Δημήτρης Βουρλιώτης
Υπεύθυνος Εφοδιασμού Υλικού: Στέλλιος Παπαλεξάνδρου

Αναπληρωματικά Μέλη
1ος αναπληρωματικός: Θεόδωρος Αβητίδης
2ος αναπληρωματικός: Αθανάσιος Χατζηκωνσταντής
3ος αναπληρωματικός: Διονύσιος Σταθόπουλος
4ος αναπληρωματικός: Χαράλαμπος Γοζαδίνος

Ενταγμένοι Σύλλογοι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας

 1. Ε.Λ.Ι.Τ (Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο) | FPO-ST, Αθήνα
 2. Ε.Λ.Κ.Ε (Ελληνική Λέσχη Καναρινιών Εμφάνισης) | FPO-E, Αθήνα
 3. ΕΛ.ΣΥ.ΤΙ (Ελληνικός Σύλλογος Τιμπράντο) | FPO-R, Αθήνα
 4. Ε.Σ.Ε.Κ (Ελληνικός Σύλλογος Εκτροφέων Καρδερίνας) | Δεν έχει καθοριστει
 5. Ε.Σ.Ε.Μ (Ελληνικός Σύλλογος Εκτροφέων Μαλινουά) | FPO-W
 6. Λ.Ο.Π.ΑΧ (Λέσχη Οικόσιτων Πτηνών Αχαΐας)
 7. Λ.Ο.Χ (Λέσχη Ορνιθολογίας Χανίων) | FPO-X, Χανιά
 8. Ο.Ε.Μ (Όμιλος Εκτροφέων Μαλινουά), FPO-M, Αθήνα
 9. ΠΕ.ΣΥ.Π (Πελοποννησιακός Σύλλογος Πτηνών) | FPO-Y, Άργος
 10. Σ.Ε.ΜΑ (Σωματείο Εκτροφέων Μαλινουά) | FPO-EM, Θεσσαλονίκη
 11. Σ.Π.Α (Σύλλογος Περιστεριών Αττικής) | FPO-P, Αθήνα
 12. Σ.Π.Ν.Π (Σύλλογος Περιστερόφιλων Νίκαιας Πειραιά) | ειδική κωδικοποίηση, Νίκαια Πειραιά
 13. Σ.Φ.Ο.Π & Δ.Π.Χ.Α (Σύλλογος Φίλων Οικόσιτης Περιστέρας & Δεντροφύτευσης Πανίδας-Χλωρίδας Αττικής) | ειδική κωδικοποίηση, Αθήνα
 14. Σ.Φ.Π Σχιστού Κορυδαλλού (Σύλλογος Φίλων Περιστεριών Σχιστού Κορυδαλλού) | ειδική κωδικοποίηση,
 15. Σ.Φ.Ω.Π Πυλαίας Θεσσαλονίκης (Σύλλογος Φίλων Ωδικών Πτηνών Πυλαίας) | δεν έχει καθοριστεί, Πυλαία Θεσσαλονίκης
 16. Φ.Α.Π (Φίλοι Άγριων Πτηνών) | FPO-Z
 17. Φ.Ο.Π.Β.Α (Φίλοι Οικόσιτων Πτηνών Βορείου Αιγαίου) | FPO-VΑ, Χίος
 18. Φ.Ω.Π.ΔΩ (Φίλοι Ωδικών Πτηνών Δωδεκανήσου) | FPO-D, Ρόδος

Επικοινωνία


email: info@fpo.gr
Ιστοσελίδα: http://fpo.gr/
FB Ομάδα: https://www.facebook.com/groups/975818249115072/

Οι δραστηριότητες της ΠΟΟ


2018
11/09/18 Κατάρτιση Ημερολογίου Διαγωνισμών - Εκθέσεων συλλόγων της Π.Ο.Ο
31/07/18 Ενιαίος και μοναδικός κωδικός 2 λατινικών χαρακτήρων.
24/03/18 Διαγραφή του Συλλόγου Π.Ο.Κ. από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας.
20/03/18 Διαγραφή του Συλλόγου Α.Σ.Ε.Κ. από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας

2017
24/03/17: Διαγραφή του Συλλόγου Π.Ο.Κ. από την Ομοσπονδία.
20/03/17: Διαγραφή του Συλλόγου Α.Σ.Ε.Κ από την Ομοσπονδία.

Δείτε ακόμη
Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία
Εθνικές Ομοσπονδίες και Σύλλογοι Εκτροφέων Πτηνών

poo.jpg
 

Σχόλια

Stavros
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας 2017

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την τακτική συνεδρίαση του στις 6 Απριλίου 2017:

Τακτικά Μέλη
Πρόεδρος: Παναγιώτης Μπέρδος
Αντιπρόεδρος Α': Ηλίας Κρετσίμος
Αντιπρόεδρος Β': Σταύρος Γάγας
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Μακρής
Ειδικός Γραμματέας: Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Οργανωτικός Γραμματέας: Αλέξανδρος Καρσανίδης
Ταμίας: Δημήτρης Πλουμίδης
Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων: Δημήτρης Καρούσης
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: Χαράλαμπος Γκουρογιάννης
Υπεύθυνος Εκδόσεων: Δημήτρης Βουρλιώτης
Υπεύθυνος Εφοδιασμού Υλικού: Στέλλιος Παπαλεξάνδρου

Αναπληρωματικά Μέλη
1ος αναπληρωματικός: Θεόδωρος Αβητίδης
2ος αναπληρωματικός: Αθανάσιος Χατζηκωνσταντής
3ος αναπληρωματικός: Διονύσιος Σταθόπουλος
4ος αναπληρωματικός: Χαράλαμπος Γοζαδίνος
 
Τελευταία επεξεργασία:
Stavros
Ανακοίνωση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας: Διαγραφή του Συλλόγου Α.Σ.Ε.Κ από την Ομοσπονδία.

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ.αριθμ 02/20-3-2018 επιστολή του, ο Αττικός Σύλλογος Εκτροφέων Καναρινιών (Α.Σ.Ε.Κ) ζήτησε την διαγραφή του από το μητρώο μελών της Ομοσπονδίας μας.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της Ομοσπονδίας μας, μέλος- σύλλογος διαγράφεται από τη δύναμη της Ομοσπονδίας με έγγραφη δήλωση του ότι επιθυμεί να αποχωρήσει.

Ως εκ τούτου, από σήμερα 21-3-2018 ο σύλλογος Α.Σ.Ε.Κ δεν ανήκει στην δύναμη της Ομοσπονδίας.

Στο σύλλογο Α.Σ.Ε.Κ και στα μέλη του ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία σε οποιαδήποτε μελλοντική εκδήλωση ή δραστηριότητά τους.

Τέλος, μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα της λειτουργίας της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας μας θα γίνουν και οι ανάλογες μεταβολές στη δύναμη των μελών - συλλόγων και των αντιπροσώπων τους.

Με εντολή του Δ.Σ
Παναγιώτης Μακρής
Γενικός Γραμματέας
 
Stavros
Οι αντιπρόσωποι της Λέσχης Ορνιθολογίας Χανίων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας, είναι σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομοσπονδίας:
 1. Εμμανουήλ Βαρδαξής
 2. Ελευθέριος Λιονάκης
 3. Δημήτριος Μόκας
 4. Ιωάννης Πούλακας
 5. Αναστάσιος Στεφανιδάκης
 6. Κωνσταντίνος Τουμπανάκης
 7. Φίλιππος Χαιρεκάκης
Η θητεία τους στην Ομοσπονδία ξεκινά από τις 26 Μαρτίου 2018 και τελειώνει στις 26 Μαρτίου 2020.
 
Stavros
Ανακοίνωση Π.Ο.Ο.: Διαγραφή του Συλλόγου Π.Ο.Κ. από την Ομοσπονδία.

Σας ενημερώνουμε ότι με την από 24/04/2018 επιστολή του, ο Παγκρήτιος Όμιλος Καναρινοφίλων (Π.Ο.Κ) ζήτησε την διαγραφή του από την Π.Ο.Ο.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της Ομοσπονδίας, μέλος-σύλλογος διαγράφεται από τη δύναμη της Ομοσπονδίας με έγγραφη δήλωση του ότι επιθυμεί να αποχωρήσει.

Ως εκ τούτου, από σήμερα 26-4-2018 ο σύλλογος Π.Ο.Κ δεν ανήκει στην δύναμη της Ομοσπονδίας.
 
Τελευταία επεξεργασία:
Stavros
Ανακοίνωση Π.Ο.Ο.: Ενιαίος και μοναδικός κωδικός 2 λατινικών χαρακτήρων.

Ενιαίος και μοναδικός κωδικός συλλόγου που αποτυπώνεται στα ομοσπονδιακά κλειστά δακτυλίδια.

Σήμερα 31/7/2018 ενημερώθηκαν με e-mail όλοι οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας με την πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας να υπάρξει ενιαίος και μοναδικός κωδικός για κάθε σύλλογο που θα αποτελείται από 2 λατινικούς χαρακτήρες.

Επισημαίνεται ότι αυτός ο κωδικός αποτυπώνεται στα ομοσπονδιακά κλειστά δακτυλίδια κάθε έτους.

Με αυτό τον τρόπο δεν θα υπάρχουν σύλλογοι με κωδικό 1 λατινικό γράμμα ή με 2 λατινικά γράμματα. ΟΛΟΙ θα έχουν κωδικό με 2 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Παρακαλούνται οι σύλλογοι να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που του απεστάλησαν με το e-mail και να προβούν στις ενέργειες τους μέσα στο χρόνο που τους ζητήθηκε.

Με απόφαση του Δ.Σ

Παναγιώτης Μακρής
Ομοσπονδιακός Τεχνικός Συντονιστής

29/09/2018 Η απόφαση της Ομοσπονδίας.
 
Τελευταία επεξεργασία:
ROLLING STONES
Εκτός από τα αρχικά της ομοσπονδίας (FPO) χωράνε κι άλλοι δύο λατινικοί χαρακτήρες στα δακτυλίδια; Με δεδομένο ότι ο χώρος του δακτυλιδιού είναι συγκεκριμένος, τα υπόλοιπα στοιχεία και σημαντικότερα (έτος γέννησης, αριθμός πουλιού, κωδικός παραγωγού) που πρέπει να αναγράφονται θα είναι ευδιάκριτα ή θα χρειαζόμαστε μεγεθυντικό φακό για την ανάγνωσή τους; Δεν αρκούσε το ένα γράμμα; Δόξα τω θεώ η λατινική γραφή έχει αρκετά. Ποιος σοφός το σκέφθηκε;
 
mgerom
Μα ήδη υπάρχουν αρκετοί σύλλογοι με δυο λατινικά στοιχεία στην δύναμη της ΠΟΟ, χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως θέμα .
 
Stavros
Από ότι καταλαβαίνω είναι θέμα ενιαίας προσαρμογής. Υπάρχουν ήδη αρκετοί σύλλογοι με κωδικό 2 χαρακτήρων, οπότε θα έπρεπε είτε να αποκτήσουν πλέον όλοι από ένα, είτε όλοι από δύο χαρακτήρες. Αν αποκτούσαν όλοι από ένα χαρακτήρα, είναι πιθανό κάποιοι να χάσουν εντελώς τον κωδικό τους των δύο χαρακτήρων, σε περίπτωση που το πρώτο γράμμα του το κατεχιε ήδη άλλος σύλλογος. Στην περίπτωση της μετατροπής συνολικά σε δύο χαρακτήρες, απλά χρειάζεται να προσθέσουν οι σύλλογοι και ένα δεύτερο χαρακτήρα στον κωδικό του ενός χαρακτήρα που έχουν τώρα.

Από την άλλη, το λατινικό αλφάβητο έχει 26 γράμματα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό των συλλόγων που έχουμε στην Ελλάδα, αλλά όπως και να το κάνεις, τα 26 γράμματα σου βάζουν ένα περιορισμό. Αντίθετα, ο κωδικός των δύο γραμμάτων σε απαλλάσσει από αυτόν.

Προσωπικά δεν μου φαίνεται και κακή η αλλαγή. Γενικά προτιμώ την ενιαία τυποποίηση στα σύμβολα των οργανισμών.
 
Stavros
Κατάρτιση Ημερολογίου Διαγωνισμών - Εκθέσεων συλλόγων της Π.Ο.Ο

Σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2018, ενημερώθηκαν με e-mail οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας με το ημερολόγιο των διαγωνισμών - εκθέσεων τους. Οι σύλλογοι που θα πραγματοποιήσουν εφέτος διαγωνισμό και έκθεση οφείλουν να συμπληρώσουν το συνημμένο αρχείο που τους στάλθηκε και να το επιστρέψουν στον γραμματέα της Ομοσπονδίας. Στη συνέχεια για κάθε σύλλογο που αποστέλλει την εκδήλωση του, αυτή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα και στο facebook της Ομοσπονδίας.
 
ROLLING STONES
Η Ομοσπονδία έχει 18 μέλη. Η αγγλική έκδοση του λατινικού αλφάβητου 26 γράμματα. Μέχρι να αποκτήσει η ομοσπονδία άλλα 8 μέλη - πράγμα αβέβαιο - θα μπορούσε να βολευτεί με ένα γράμμα ο κάθε σύλλογος. Επιφυλάσσομαι, βέβαια, για όσα έχω πει περί του ευανάγνωστου των δαχτυλιδιών, ιδιαίτερα αυτών με διάσταση 2,9 και 3,0 m.m. Θα δούμε, όταν παραλάβουμε τα νέα. Μακάρι να μην έχουμε πρόβλημα και να είναι όλα εντάξει. Αν όμως υπάρξει πρόβλημα τι θα γίνει; Θα αλλάξουν πάλι οι κωδικοί των μελών της; Θα μπορούσε να είχε γίνει μία δοκιμαστική παραγγελία. Αλλά τώρα μιλάμε για ψιλά γράμματα...
 
Τελευταία επεξεργασία από moderator:
Stavros
Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας:

ΠΟΟ είπε:
Σας ενημερώνουμε ότι στο Δ.Σ της 19/9/2018 αποφασίστηκαν ομόφωνα οι νέοι κωδικοί των συλλόγων της Ομοσπονδίας, κατόπιν πρότασης του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Συντονιστή.

Στις 28/9/2018 ενημερώθηκαν με e-mail οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας.
 

Περισσότερα άρθρα

Top