Ουργανέλι

P

Petran

PB New Member
Εγγραφή
22 Ιουν 2006
Μηνύματα
108
PB Points
7
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Καλημέρα σε όλους,
παρακάτω σας επισυνάπτω ένα θέμα που αφορά το Ουργανέλι (Serinus serinus).

Ελπίζω να το απολαύσετε.
Σας εύχομαι καλές γιορτές και ευτυχισμένο το νέος έτος.
 
Stavros

Stavros

Administrator
Staff Member
Εγγραφή
7 Απρ 2006
Μηνύματα
11.729
PB Points
1.095
Πέτρο είμαι σίγουρος ότι το θέμα θα πρέπει να είναι πολύ καλό αλλά με αυτή την κωδικοποίηση δεν θα το μάθουμε ποτέ :)

Κάτι ISO-8859-7 θα μας βοηθούσε να το διαβάσουμε
 
Georgina

Georgina

Honored Member
PBCP Contributor
Εγγραφή
11 Σεπ 2006
Μηνύματα
6.123
PB Points
375
Πόλη
Αθήνα
Πτηνά
Καναρίνια
Οι φωτογραφίες πάντως είναι καταπληκτικές!
 
P

Petran

PB New Member
Εγγραφή
22 Ιουν 2006
Μηνύματα
108
PB Points
7
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Δεν ανοίγει ε;
Και την άλλη φορά με τον ίδιο τρόπο το ανέβασα. Τι φταίει?

:(

Να το ξαναπεράσω;
 
Stavros

Stavros

Administrator
Staff Member
Εγγραφή
7 Απρ 2006
Μηνύματα
11.729
PB Points
1.095
Petran είπε:
Δεν ανοίγει ε;
Βρε ανοίγει μια χαρά αλλά αυτό που βλέπω τουλάχιστον εγώ είναι κάτι τέτοιο…
αρχειο pdf είπε:
Ôï ïõñãáíÝëé, áíÞêåé óôçí ôÜîç ôùí óôñïõèéüìïñöùí (Passeriformes),
óôçí ïéêïãÝíåéá ôùí óðéæéäþí Þ áëëéþò Öñéããéëéäþí
(Fringillidae), óôçí êáôçãïñßá ôùí óåéñçíéäþí (Serinus). ÕðÜñ÷ïõí
äýï õðïåßäç ôïõ ïõñãáíåëéïý, êÜôé ðïõ äõóôõ÷þò ïé ðåñéóóüôåñïé
áãíïïýí, ï (serinus serinus serinus) ðïõ åíäçìåß, óå üëåò ôéò ÷þñåò
ãýñù áðï ôç ìåóüãåéï, ðïõ åßíáé åõñýôáôá ãíùóôü óôçí ÅëëÜäá, ôï
ïðïßï åßíáé êáé ôï ïõñãáíÝëé ðïõ îÝñïõìå êáé ï (serinus serinus
flaviserinus) ðïõ åíäçìåß óôçí êåíôñéêÞ êõñßùò Åõñþðç.
 
Top