Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας

Συζήτηση με θέμα Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας, που ξεκίνησε από misalouris, στο Forum 'Γενικές συζητήσεις για πουλιά' του PetBirds, 29 Οκτ 2015.

 1. misalouris

  misalouris PB Supporter Article Writer

  Εγγραφή στο μητρώο CITES

  Με την απόφαση αριθμ. 331739/26-02-1999 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 194/τ.Β΄/08-03-1999) «Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας», θεσπίστηκε ειδικό μητρώο καταχώρησης των εισαγωγέων, εξαγωγέων, των ενώσεών τους, καθώς και των επιχειρήσεων διάθεσης στην αγορά και διακίνησης των ειδών πανίδας και χλωρίδας που περιλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους της Σύμβασης CITES και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 (Όπως κάθε φορά ισχύουν).

  Τυχόν παράληψη υπόχρεου (ιδίως δε επιχειρήσεων που εμπορεύονται είδη CITES) να εγγραφεί στο εν λόγω Μητρώο, αποτελεί παράβαση που επισύρει , εκτός των άλλων, πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

  Συνοδευτικά της ανάρτησης τα τρία απαραίτητα ΦΕΚ...
   

  Συνημμένα Αρχεία:

Μοιραστείτε

Φόρτωση...