Λούγαρο (Spinus spinus)

Georgina

Georgina

Honored Member
PBCP Contributor
#1
Δημοσίευση Άρθρου: Λούγαρο (Spinus spinus)

Απόσπασμα Άρθρου είπε:
Το συναντάμε σε όλες της περιοχές της Ελλάδας με τις ονομασίες Σκαθί, Σκαθάκι, Αηδονάκι, Ζιζικάκι, Κιτρινάκι, Λούβαρο...
Η συνέχεια του Άρθρου: Λούγαρο (Spinus spinus)

Συζήτηση - Σχολιασμός Άρθρου
Ακολουθούν ερωτήσεις ή απορίες με θέμα τα Λούγαρα. Για παρατηρήσεις που αφορούν στο άρθρο ή για να συμπληρώσετε τις πληροφορίες του, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα σχόλια του άρθρου.
 
Stavros

Stavros

Administrator
Staff Member
#4
Το Άρθρο "Λούγαρο (Spinus spinus)" έχει ενημερωθεί.

Συγκεκριμένα
Το Λούγαρο δεν ταξινομείται πλέον στο γένος των Ακανθυλίδων αλλά των Σπίνων. Έχει γίνει η σχετική αλλαγή στον τίτλο του άρθρου καθώς και όσες αλλαγές χρειαζόταν στο κείμενο. Επίσης, έχει γίνει αναφορά σχετικά με την αλλαγή της ταξινόμησης, στο τέλος του άρθρου.

Το Άρθρο ενημερωμένο: Λούγαρο (Spinus spinus)
 
Top