Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

  • Θεματοθέτης Georgina
  • Ημερομηνία
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Georgina

Georgina

Honored Member
PBCP Contributor
#1
Νέο Άρθρο: Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

Απόσπασμα είπε:
Ο Κοκκοθραύστης ηξεχωρίζει από τις άλλες σπίζες για το μεγάλο κεφάλι του που είναι γεμάτο δυνατούς μύες και στηρίζεται σε...
Η συνέχεια του Άρθρου: Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes).

Σχολιασμός Άρθρου
Για παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που αφορούν στο άρθρο ή για να συμπληρώσετε τις πληροφορίες του, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα σχόλια του άρθρου.
 
Top