Πρόσφατα

Καρτέλλα αναπαραγωγής

mgerom

Honored Member
Thread starter #1
Μια πολύ χρηστική καρτέλλα που βρήκα στο δύκτιο
και την προσάρμωσα στις ανάγκες μου.Την παραθέτω
μαζί με ένα παράδειγμα για την χρήση της.
 

Συνημμένα

Top Bottom