Καλόγερος (Parus major)

  1. Georgina

    Georgina PB Known Member PBCP Contributor

  2. Yasmin

    Yasmin PB Member

    Αυτό αν θα πει σύμπτωση..Σε ένα μάθημα που διαβάζα μόλις τώρα ανέφερε μέσα αυτό το πουλάκι αλλά δεν είχε καθόλου καθαρή φωτογραφία και ήμουν έτοιμη να το ψάξω στο net αλλά δεν χρειάστηκε...)
     
Φόρτωση...