Ενέργειες πολιτών σε περιστατικά παράνομης σύλληψης άγριων πτηνών

Συζήτηση με θέμα Ενέργειες πολιτών σε περιστατικά παράνομης σύλληψης άγριων πτηνών, που ξεκίνησε από alligator, στο Forum 'Γενικά για Ιθαγενή Πουλιά - Υβρίδια' του PetBirds, 11 Μαϊ 2015.

 1. alligator

  alligator PB New Member

  Οι ενέργειες που θα πρέπει να κάνει ένας πολίτης όταν θέλει να καταγγείλει περιστατικά παράνομης σύλληψης άγριων πτηνών με χρήση διχτύων, ξοβέργων, κ.λπ:

  Θα πρέπει να αναφερθεί στην δασική αρχή τις περιοχής του και να κάνει καταγγελία. Μπορεί να κάνει ακόμα και ανώνυμη τηλεφωνική καταγγελία αν φοβάται μήπως μαθευτεί το όνομα του, αν και αυτό είναι δύσκολο γιατί τηρείται η μυστικότητα, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα βεντέτας κλπ. Αν πάλι δεν θέλει για διάφορους λόγους, ας μου στείλει mail με τα στοιχεία και αναλαμβάνω εγώ ευχαρίστως, αλλά πρέπει να μην φοβάται κανένας αυτούς τους αλήτες.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  “Παράνομη σύλληψη άγριων πτηνών με χρήση διχτύων, ξοβέργων, κ.λπ.

  Με το άρθρο 251, του Ν.Δ. 86/69 είχαν οριστεί τα θηρεύσιμα είδη1 και με την παρ. 2 αυτού απαγορευόταν η Θήρα πτηνών κάτω των 17 cm. Το άρθρο καταργήθηκε. όσον αφορά την πτηνοπανίδα, με το άρθρ. 11 της ΚΥΑ 414985/85, καθότι καθιερώθηκε ο κατάλογος των θηρεύσιμων ειδών στις ετήσιες ρυθμιστικές Αποφάσεις Θήρας του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ., ενώ απαγορεύεται η Θήρα οποιουδήποτε άλλου είδους (ζώου ή πτηνού), μη συμπεριλαμβανομένου σε αυτόν (κατάλογο).

  Η σύλληψη (Θήρα) παρόμοιων μικρών άγριων πτηνών (κάτω των 17 cm), όπως είναι οι καρδερίνες, οι φλώροι, τα σισαμάκια, τα φανέτα κ.ά., εκτός του ότι είναι παράνομη λόγω του (μεγέθους τους) ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο Θηρεύσιμων ειδών, επιπλέον ασκείται και με την χρήση παράνομων μέσων όπως παγίδων, διχτυών, ξοβέργων, κ.λπ., που απαγορεύεται από τη Δασική Νομοθεσία2 και τιμωρείται3. Η χρήση παρόμοιων μέσων σύλληψης4 απαγορεύεται από τη Σύμβαση της Βέρνης που υπογράφτηκε τον Σεπτέμβριο του 1979, τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 1982 και στην Ελλάδα κυρώθηκε με το Ν. 1335/83 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος της Ευρώπης».

  Η σύλληψη των ανωτέρω ειδών γίνεται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς, καθώς χρησιμοποιούνται ως ωδικά πτηνά σε κλουβιά. Πολλές φορές γίνεται εμπόριο όχι μόνο ενήλικων ατόμων αλλά και νεοσσών ή ακόμη και αυγών ή αυγών μαζί με τις φωλιές τους. Το παράνομο αυτό εμπόριο και η διακίνηση γίνεται όχι μόνο εντός του ιδίου νησιού αλλά και από νησί σε νησί και περιλαμβάνει και άλλες περιοχές της χώρας (Αττική, Κρήτη κ.λπ.). Σύμφωνα με το αρθρ. 252 παρ. 5 και 6, όπως, μετά την κατάργησή του, για τα πτηνά, με το άρθρ. 11 της ΚΥΑ 414985/85, τροποποιήθηκαν με το αρθρ. 6 παρ. 1α ΚΕΦ. Γ της Η.Π. 37338/1807/1-9-10 (ΦΕΚ β’ 1495/10) και το άρθρο 11 ΚΥΑ 99098/06 (ΦΕΚ β’ 1570/06), τιμωρείται5 εκτός από τη παράνομη σύλληψη και η παράνομη κατοχή, εμπορεία, μεταφορά και αιχμαλωσία τους. Για τη μεγαλύτερη αξιοπιστία της Υπηρεσίας προς τις Δικαστικές Αρχές θα πρέπει να έχετε υπόψη σας και να προστατεύετε το νόμιμο εμπόριο (τεχνητής εκτροφής) ωδικών πτηνών, κάποια από τα οποία αποτελούν και είδη του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδος, της Βαλκανικής και Ευρωπαϊκής πτηνοπανίδας και να τα λάβετε υπόψη σας στις εξαιρέσεις της ίδιας ως ανωτέρω ΚΥΑ (αρθρ. 7, παρ. 2γ, της 414985/85).

  Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 258 παρ. 3α, του Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ανωτέρω Διυπουργική απόφαση, απαγορεύεται και τιμωρείται η ενόχληση, η συλλογή αυγών6, η καταστροφή φωλεών, η αγοροπωλησία τους κ.λπ.

  Πέραν των ανωτέρω ωδικών κυρίως πτηνών ή πτηνών ομορφιάς, υπάρχουν και άλλα είδη, όπως τα σπουργίτια ντόπια ή αποδημητικά, που καταναλώνονται ως τροφή, από τους ίδιους τους παράνομους λαθροθήρες ή και σε καταστήματα (Εστιατόρια – Ταβέρνες), χωρίς ασφαλώς τιμολόγια αγοράς, χωρίς απόδοση ΦΠΑ κ.λπ.

  Σας υπενθυμίζουμε επίσης την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/1 -9-10/Ε. 103 διυπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1495 β’ 2010) των Υπουργών Οικονομικών – Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/4Θ9/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ. “Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της 7 και ειδικότερα τα άρθρα 6, 7, 8 και 11 αυτής.

  ……………………………………………

  Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω θα θέλαμε όλες οι Διευθύνσεις Δασών της περιοχής ευθύνης μας, να εντείνουν τις προσπάθειας τους, για τη σύλληψη και τιμωρία όλων όσων εμπλέκονται με την παράνομη σύλληψη, θανάτωση και εμπορία των μικρών πτηνών, με ελέγχους στο ύπαιθρο, σε θέσεις διάβασης κατά τη μετανάστευση, σε θέσεις με νερά, στα λιμάνια, σε καταστήματα (εστιατόρια-ταβέρνες) κ.λπ. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο οι προσπάθειες θα μπορούσαν να γίνουν και με τη συνδρομή των συναρμόδιων Υπηρεσιών της περιοχής ευθύνης τους, όπως της Αστυνομίας, του Λιμεναρχείου, της Διεύθυνσης Εμπορείου και της Οικονομικής Εφορείας.

  Εννοείται ότι το έργο αυτό αποτελεί και έργο των Κυνηγετικών Οργανώσεων και των θηροφυλάκων που ανήκουν σ’ αυτούς και υπολογίζουμε στη βοήθειά τους.”

  Παραπομπές

  (1) Άρθρο 251 : Θηράματα (Δεν εφαρμόζεται κατά το μέρος που αφορά τη θήρα των πτηνών) 2. Ως θηρεύσιμα θηράματα νοούνται πάντα τα άγρια θηλαστικά και πτηνά πλην: Εκ των πτηνών: α) Των μικροτέρων κατά μέγεθος της σιταρήθρας, μη συμπεριλαμβανομένης (τουτέστι των μικροτέρων εις μήκος των 17 εκ.)

  (2) Αρθρ. 252, παρ. 5 και 6 του Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1ε του άρθρ. 7 (απαγορευμένοι τρόποι και μέσα Θήρας) της ΚΥΑ 414985/85

  (3)Αρθρ. 9 παρ. 2 της ΚΥΑ 414985/85

  (4) Βρόχοι (Εκτός από το Β. Lagopus, Β.Γ.Π. 58″), Ξοβέργες, Αγκίστρια, Ζωντανά πουλιά τυφλωμένα ή ακρωτηριασμένα που χρησιμοποιούνται σαν κράχτες, Μαγνητόφωνα, Ηλεκτρικά μηχανήματα ικανά να σκοτώσουν ή να αναισθητοποιήσουν, Τεχνητές και φωτεινές πηγές Καθρέπτες και άλλα εκτυφλωτικά αντικείμενα Μηχανισμοί που φωτίζουν το στόχο, Μηχανισμοί σκοπεύσεοος που περιλαμβάνουν μετατροπέα εικόνας ή ηλεκτρονικό ενισχυτή εικόνας για νυχτερινή σκόπευση, Εκρηκτικά, Δίχτυα, Παγίδες. Δηλητήρια και δηλητηριώδη ή ηρεμιστικά δολώματα, Ημιαυτόματα ή αυτόματα όπλα των οποίων ο γεμιστήρας μπορεί να χωρέσει περισσότερα από 2 φυσίγγια, Αεροπλάνα, Μετακινούμενα οχήματα.

  (5) 1. Στο άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα Προστασίας άγριας Πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/Β), προστίθεται παράγραφος 4, ως κάτωθι: «4. Απαγορεύεται η κατοχή, η εμπορία, κατασκευή και η εκ του εξωτερικού εισαγωγή ομοιωμάτων, ηχοπαραγώγων, συσκευών με μιμητικές φωνές πουλιών, ηλεκτρονικών συσκευών προσέλευσης πουλιών και κάθε μορφής παγίδων για πουλιά και γενικότερα για είδη της άγριας πανίδας με σκοπό την προσέλκυση, σύλληψη, νάρκωση και θανάτωσή τους, ‘…. κ.λπ.» Οι παραβάτες της παρούσας παραγράφου τιμωρούνται με φυλάκιση έοος ενός έτους ή με χρηματική ποινή από 300,00 έως 600,00 ευρώ, οι δε συσκευές κατάσχονται από την αρμόδια Δασική ή Τελωνειακή Αρχή και παραδίδονται στην πλησιέστερη Δασική Αρχή με μέριμνα της οποίας φυλάσσονται. Όταν η κατάσχεση διενεργείται από τη δασική αρχή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 288 του ν.δ. 86/1969».

  (6) Αρθρο 258: Γενικαί απαγορεύσεις Θήρας (Δεν εφαρμόζεται κατά το μέρος που αφορά τη Θήρα των πτηνών)

  3. Ωσαύτως απαγορεύεται:

  α) Η καταστροφή των φωλεών παντός πτηνού και η αφαίρεσις εξ αυτών των ωών και των νεοσσών και η αγοραπωλησία τούτων, πλην κ.λπ……ως επιβλαβών.

  γ) Η μεταφορά ζώντος θηράματος καθ’ όλον το έτος και η διατήρησις εν αιχμαλωσία ωδικών πτηνών, ως και παντός θηράματος, πλην κ,λπ……………. …………………. των πόλεων.

  Άρθρο 7. Απαγορευμένοι τρόποι και μέσα Θήρας της ΚΥΑ – 414985/85 Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας

  Παρ. 2. Απαγορεύεται επίσης:

  α) Η σύλληψη, η διατήρηση σε αιχμαλακτία, η αγοραπωλησία, η κατοχή, η μεταφορά, η εισαγωγή και η εξαγωγή κάθε είδους ζωντανού πτερωτού θηράματος, με εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή των θηραμάτων της περιπτ. γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και εκείνων που προέρχονται από τεχνητή εκτροφή, τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή το εξωτερικό, εφόσον τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

  Παρ. 3. Για τη προστασία των βιότοπων των ειδών τής άγριας πτηνοπανίδας απαγορεύεται:

  γ) Η από πρόθεση διατάραξη της ησυχίας των πτερωτών θηραμάτων ιδιαίτερα κατά τη περίοδο της αναπαραγωγής ή εξάρτησης, η καταστροφή ή η αφαίρεση των φωλιών, η κατοχή ή η αγοραπωλησία νεοσσών, αυγών και κελύφων Αριθ. 99098/5881 Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας».

  (7) Αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και τον οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
   
 2. maria p

  maria p PB Supporter PBCP Contributor

  Πολύ ευχαριστούμε Θοδωρή, πολύ χρήσιμο και βλέπω υπάρχει θετική αναφορά για τα πτηνά εκτροφής που λέγαμε δεν έχει αναγνωριστεί ως νόμιμη.
   
 3. misalouris

  misalouris PB Supporter Article Writer

  Σ' ευχαριστούμε πάρα πολύ...
  Σωστά θα πρέπει να μην τους φοβόμαστε απλά να μην κάνουμε εμείς τους ήρωες...
  Κάποιοι από αυτούς είναι κυριολεκτικά αδίστακτοι μια και οι Λαθρέμποροι ωδικών πτηνών επιτέθηκαν σε δασοφύλακα στο σπίτι του https://petbirds.gr/threads/Λαθρέμποροι-ωδικών-πτηνών-επιτέθηκαν-σε-δασοφύλακα-στο-σπίτι-του.21349/]
   
 4. alligator

  alligator PB New Member

  ηρωας ειναι και αυτος που αναφερει το παρανομο στα δημοσια οργανα που ειναι υπευθυνα για το καθε πραγμα:)
   
 5. alicedros

  alicedros PB Supporter

  Και ποσα πετ σοπς εχουν και αγοραζουν,πωλουν αγρια χωρις δαχτυλιδι! Θοδωρη να περιμενεις μειλ με διευθυνσεις πετ σοπ! Ας μην μενουμε πια αδιαφοροι!

  Σ ευχαριστουμε πολυ για την ενημερωση! :)
   
 6. alligator

  alligator PB New Member

  ξεκιναει ο πολεμος φοραω τη στολη μου και περιμενω:D
   
 7. Deukalion

  Deukalion PB Active Member

  Παιδιά τ'αηδόνια απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση να βρίσκονται σε αιχμαλωσία έτσι;
  Θα κάνω καταγγελία αύριο και ύστερα θα γράψω και εδώ,κατά πόσο περιορίζομαι να γράψω ονόματα,περιοχή κτλ;;
   
 8. Myra

  Myra PB Moderator Staff Member

  Ναι απαγορευεται. Κανε την καταγγελια εσυ εκει που πρεπει και περιμενουμε να μας πεις εξελιξη..
   
 9. maria p

  maria p PB Supporter PBCP Contributor

  Τα ιθαγενή εννοείς έτσι; Γιατί υπάρχουν και κάτι κινέζικα εκτροφής.
   
 10. Deukalion

  Deukalion PB Active Member

  Δεν ξέρω πως είναι τα κινέζικα,πάντως 8 αηδονάκια σε 60άρα κλουβα με συνεργα ταίσματος τριγύρω,χωρίς δακτυλίδια....και άλλα καρδερινάκια σε ατομικά.....συν λοιπές φωνές απο την πίσω μεριά του κτηρίου δε νομίζω να είναι κανένας μερακλής που κάνει χάζι τις ομορφίες του κόσμου.
   
 11. Myra

  Myra PB Moderator Staff Member

  Μακραν απο τα πιο καυστικα (αλλα ωραια) ποστ που εχω διαβασει τελευταια.
   
 12. Deukalion

  Deukalion PB Active Member

  Δεν έχει καμία σχέση με το κινέζικο,https://petbirds.gr/threads/Εξωτικό-αηδόνι-chinese-nightingale.2438/
  Ειναι το εγχώριο 10000%.

  Η περιοχή είχε και φιλοζωικό σύλλογο που δυστυχως ήταν κλειστός,θα προσπαθήσω να ενημερώσω και αυτόν και φυσικά εσάς,εδώ.
   
 13. maria p

  maria p PB Supporter PBCP Contributor

  Ναι, ναι βουρ....
   
 14. misalouris

  misalouris PB Supporter Article Writer

  Συμφωνώ και επαυξάνω..
  Περιμένω κι εγώ τα νέα σου
   
 15. Stavros

  Stavros PB Administrator Staff Member

  Ονομαστικά θα κάνεις την καταγγελία στο δασαρχείο. Εδώ στο φόρουμ μας μπορείς να αναφερθείς στο περιστατικό με όσες λεπτομέρειες θέλεις χωρίς να γίνει αναφορά στα ακριβή στοιχεία του ατόμου. Το αναφέρω και για τη δική σου προστασία.
   
 16. Deukalion

  Deukalion PB Active Member

  Η καταγγελία έγινε στο ΕΚΠΑΖ και μόνο εκεί,μου είπαν να μην προβώ σε άλλες κινήσεις ή κοινοποιήσεις για προφανείς λόγους.
  Θα πάνε απο το εν λόγω μέρος αύριο-μεθαύριο με το δασαρχείο.Βρισκόμαστε σε επικοινωνία για τις όποιες εξελίξεις.Νωρίτερα είχα τηλεφωνήσει στο δασαρχείο χωρίς να απαντήσουν.
  Όπως και να έχει όταν θα έρθει η ώρα,η αναφορά θα γίνει εδώ στο forum,με την περιοχή και την λοιπή περιγραφή.
   
 17. Deukalion

  Deukalion PB Active Member

  Ηρθα σε επικοινωνία σήμερα με το ΕΚΠΑΖ.Η καταγγελία δεν έχει προχωρήσει επειδή δε βρίσκουν ακόμα άτομο στο δασονομείο.Θα ξανατηλεφωνήσω απο εβδομάδα.
   
 18. Stavros

  Stavros PB Administrator Staff Member

  Αυτά είναι δυστυχώς. Δεν είναι τυχαίο που το πρόβλημα της παράνομης σύλληψης άγριων πουλιών ζει και βασιλεύει. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεις άκρη σύντομα. Ενημέρωσε μας αν θέλεις.
   
 19. Deukalion

  Deukalion PB Active Member

  Στις 28 Ιουνίου βρέθηκα στην Αίγινα.Συγκεκριμένα το περιστατικό έγινε σε κεντρικότατη ταβέρνα επι της παραλίας της Αγίας Μαρίνας.Στη βόλτα που έκανα για να βρώ πού θα καθήσουμε για φαγητό τράβηξαν την προσοχή μου κάποιες φωνές πουλιών,πρωτάκουστες για εμένα.Ο χώρος απο όπου έρχονταν ήταν καλυμμένος με καλαμωτή,χοντρή και ψηλή,ενω καθώς πλησίασα ήταν φανερό,λόγω της βαβούρας,οτι βρίσκονταν αρκετά πουλιά απο πίσω.Ήταν ο πλαινός και εξωτερικός χώρος μιας κουζίνας που χρησίμευε σαν αποθήκη και σαν καβάτζα με ψυγεία.Προχώρησα στο κυρίως οίκημα της ταβέρνας,όπου και βρήκα μια ζευγαρώστρα με 8 αηδονάκια,δίπλα τους είχε 1 καπατζέ με 1 αηδόνι(κάπως τραυματισμένο,με ανοιχτά φτερά και στο πάτωμα),στο ίδιο τραπέζι,ενα πλαστικό ποτηρι με νερό και κάτι σαν σκουλήκιαμέσα του,μια συσκευασία του κιλού τροφή γάτας(γιατί είχε ενα εικονιζόμενο γατάκι),ένα 3κιλο πλαστικό κουβά που είχε υπολείματα φαγητού σαν μαινοτροφή,αυγό και ένα μαχαίρι που τα τάιζε.Αφου συνήλθα έιδα οτι σε κάθε κολώνα είχε και κλουβάκια με κάποιες καρδερίνες.Όλη αυτή η κατάσταση ήταν σε κοινή και πεντακάθαρη θέα πάρα μα πάρα πολλών ανθρώπων,εφόσον όλη η αίθουσα ήταν κενή καθώς όλοι σερβίρονται σε ανοιχτό χώρο και τα τραπεζάκια ήταν έξω.
  Μετά απο τρείς μέρες έκανα καταγγελία στο ΕΚΠΑΖ,λόγω όμως πρακτικών ζητημάτων αδυνατούσε στη συγκεκριμένη περίοδο να βοηθήσει.Οι άνθρωποι εκεί ενδιαφέρθηκαν και μόνο καλά λόγια έχω να πω.Απευθύνθηκα σε άλλη οργάνωση της οποίας το όνομα δεν θα αναφέρω.Αυτή την Δευτέρα βρίσκονταν εκεί,έβγαλαν φωτογραφίες και περίμεναν την αστυνομία και το δασαρχείο,το ίδιο και την Τρίτη.Οι αρχές πήγαν την Τετάρτη,χωρίς όμως να βρίσκεται κανείς απο την οργάνωση εκεί.
  Τα αποτελέσματα:
  Α) 4 αηδόνια,1 καρδερινοκάναρο και 2 αυγά παραδόθηκαν στο ΕΚΠΑΖ
  Β) αφέθηκαν επιτόπου ελεύθερα (παρατύπως): 15 καρδερίνες,6 φλώροι,4 αμπελουργοί,2 λούγαρα,4 σκαρθάκια
  Γ) δεν έγινε καμία κατάσχεση(κλουβιά κτλ)
  Δ) μέχρι στιγμής δεν παραδώθηκε επίσημη αναφορά των αρχών,αλλά έδωσαν υπόσχεση οτι θα το κάνουν.
  Τα παιδιά στην οργάνωση θα κυνηγήσουν να μάθουν γιατί δεν ειδοποιήθηκαν και γιατί τα άφησαν ελεύθερα καταδικάζοντάς τα σε θάνατο.
   
 20. Stavros

  Stavros PB Administrator Staff Member

  Η χώρα της ημινομιμότητας. Ακόμη και έτσι, με αυτές τις υπηρεσίες, το αποτέλεσμα Δημήτρη ήταν η απελευθέρωση αρκετών πουλιών. Μπράβο σου.
   

Μοιραστείτε

Φόρτωση...