Ελληνικός Σύλλογος Εκτροφέων Καρδερίνας - ΕΣΕΚ

Ο Ελληνικός Σύλλογος Εκτροφέων Καρδερίνας (Ε.Σ.Ε.Κ.) είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα την Αθήνα.

Πληροφορίες για τον Ε.Σ.Ε.Κ.


Η Ελληνικός Σύλλογος Εκτροφέων Καρδερίνας (Ε.Σ.Ε.Κ.) ιδρύθηκε το 2016 στην Αττική. Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:

Η προώθηση και διάδοση της γνώσης, των χαρακτηριστικών όλων των ειδών της καρδερίνας εκτροφής, των μεταλλάξεων και των υβριδίων της.

Η μελέτη και διάδοση της διατροφής, συντήρησης και αναπαραγωγής της. Καθώς και η διοργάνωση σεμιναρίων, εκθέσεων, και διαγωνισμών που αφορούν τη φωνή και εμφάνιση της καρδερίνας, των μεταλλάξεων και των υβριδίων της που φέρουν κλειστά δακτυλίδια, με τα χαρακτηριστικά τους, αναγνωρισμένα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Επίσης, η συμμετοχή των μελών του σωματείου, σε παγκόσμιες και διακρατικές εκθέσεις, καθώς και η προστασία της ελευθερίας της και εναντίωση με κάθε νόμιμο τρόπο του παράνομου εγκλωβισμού της.

Ο Ε.Σ.Ε.Κ. είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.) με κωδικό FPO-CA.

Δραστηριότητες


Για τις δραστηριότητες του Συλλόγου μπορείτε να ενημερώνεστε από την καρτέλα "Δραστηριότητες", στην κορυφή της σελίδας.

Είδη Πτηνών


Καρδερίνες και τα υβρίδια που παράγονται από αυτήν.

Διοικητικό Συμβούλιο


Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλος:

Επικοινωνία


Διεύθυνση.
Τηλ:
email: esekarderinas@gmail.com
Ιστοσελίδα:
FB Σελίδα: https://www.facebook.com/sullogoskarderines/

Οι δραστηριότητες του Ε.Σ.Ε.Κ.


2017
 

Συνημμένα

Σχόλια

Περισσότερα άρθρα

Top