κίτρινα media

 1. Photo Νεαρό Καναρίνι Καφέ Έουμο Κίτρινο χιονέ

  Photo Νεαρό Καναρίνι Καφέ Έουμο Κίτρινο χιονέ

  Φωτογραφία καφέ κίτρινου νεαρού καναρινιού με πτέρωμα χιονέ τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Έουμο των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 2. Photo Καναρίνι Καφέ Έουμο Κίτρινο μη Έντονου (χιονέ)

  Photo Καναρίνι Καφέ Έουμο Κίτρινο μη Έντονου (χιονέ)

  Φωτογραφία καφέ κίτρινου καναρινιού με πτέρωμα μη έντονου (χιονέ) τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Έουμο των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 3. Photo Καναρίνι Καφέ Όνυχας Κίτρινο Μωσαϊκού T1 (θηλυκό)

  Photo Καναρίνι Καφέ Όνυχας Κίτρινο Μωσαϊκού T1 (θηλυκό)

  Φωτογραφία θηλυκού καφέ κίτρινου καναρινιού με μωσαϊκό τύπο πτερώματος, που φέρει τη μετάλλαξη Όνυχας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 4. Photo Καναρίνι Μαύρο Κοβάλτιο Κίτρινο μη Έντονου (χιονέ)

  Photo Καναρίνι Μαύρο Κοβάλτιο Κίτρινο μη Έντονου (χιονέ)

  Φωτογραφία μαύρου κίτρινου καναρινιού με χιονέ τύπο πτερώματος, που φέρει τη μετάλλαξη Κοβάλτιο των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 5. Photo Καναρίνι Μαύρο Κοβάλτιο Κίτρινο Μωσαϊκού T1 (θηλυκό)

  Photo Καναρίνι Μαύρο Κοβάλτιο Κίτρινο Μωσαϊκού T1 (θηλυκό)

  Φωτογραφία θηλυκού μαύρου κίτρινου καναρινιού με μωσαϊκό τύπο πτερώματος, που φέρει τη μετάλλαξη Κοβάλτιο των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 6. Photo Καναρίνια Μαύρο Παστέλ Κίτρινο Έντονου και Χιονέ

  Photo Καναρίνια Μαύρο Παστέλ Κίτρινο Έντονου και Χιονέ

  Φωτογραφία μαύρων κίτρινων καναρινιών με πτέρωμα έντονου και μη έντονου (χιονέ) τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Παστέλ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 7. Photo Καναρίνι Καφέ Παστέλ Κίτρινο Ιβουάρ μη Έντονου

  Photo Καναρίνι Καφέ Παστέλ Κίτρινο Ιβουάρ μη Έντονου

  Φωτογραφία καφέ κίτρινου ιβουάρ καναρινιού με πτέρωμα μη έντονου τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Παστέλ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 8. Photo Καναρίνι Αχάτης Τοπάζιο Κίτρινο Μωσαϊκού T2

  Photo Καναρίνι Αχάτης Τοπάζιο Κίτρινο Μωσαϊκού T2

  Φωτογραφία αρσενικού αχάτη κίτρινου καναρινιού με πτέρωμα μωσαϊκού τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Τοπάζιο. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 9. Photo Καναρίνι Σατινέ Κίτρινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Σατινέ Κίτρινο Έντονου

  Φωτογραφία κίτρινου καναρινιού με πτέρωμα έντονου τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Σατινέ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 10. Photo Καναρίνι Αχάτης Κίτρινο Μωσαϊκού T2 (αρσενικό)

  Photo Καναρίνι Αχάτης Κίτρινο Μωσαϊκού T2 (αρσενικό)

  Φωτογραφία αρσενικού (T2) κίτρινου καναρινιού αχάτη, με μωσαϊκό πτέρωμα, της κατηγορίας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 11. Photo Καναρίνι Αχάτης Κίτρινο μη Έντονου

  Photo Καναρίνι Αχάτης Κίτρινο μη Έντονου

  Φωτογραφία αρσενικού κίτρινου καναρινιού αχάτη, με μη έντονο (χιονέ) πτέρωμα, της κατηγορίας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 12. Photo Καναρίνι Αχάτης Κίτρινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Αχάτης Κίτρινο Έντονου

  Φωτογραφία αρσενικού κίτρινου καναρινιού αχάτη, με έντονο πτέρωμα, της κατηγορίας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 13. Photo Καναρίνι Καφέ Κίτρινο Ιβουάρ μη Έντονου (χιονέ)

  Photo Καναρίνι Καφέ Κίτρινο Ιβουάρ μη Έντονου (χιονέ)

  Φωτογραφία κίτρινου ιβουάρ καναρινιού με μη έντονο (χιονέ) τύπο πτερώματος, της καφέ σειράς των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 14. Photo Καναρίνι Καφέ Κίτρινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Καφέ Κίτρινο Έντονου

  Φωτογραφία κίτρινου καναρινιού της καφέ σειράς των μελανινικών καναρινιών, με πτέρωμα έντονου τύπου.
 15. Photo Καναρίνι Μαύρο Κίτρινο Ιβουάρ μη Έντονου

  Photo Καναρίνι Μαύρο Κίτρινο Ιβουάρ μη Έντονου

  Φωτογραφία κίτρινου ιβουάρ καναρινιού με πτέρωμα μη έντονου (χιονέ) τύπου, της μαύρης σειράς των μελανινικών καναρινιών χρώματος
 16. Photo Καναρίνι Μαύρο Κίτρινο Μωσαϊκού T1 (Θηλυκό)

  Photo Καναρίνι Μαύρο Κίτρινο Μωσαϊκού T1 (Θηλυκό)

  Φωτογραφία κίτρινου θηλυκού καναρινιού με πτέρωμα μωσαϊκού τύπου, της μαύρης σειράς των μελανινικών καναρινιών χρώματος
 17. Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κίτρινο μη Έντονου

  Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κίτρινο μη Έντονου

  Φωτογραφία παρουσίαση καναρινιού Ιζαμπέλ Κίτρινου με μη έντονο (χιονέ) τύπο πτερώματος.
 18. Photo Καναρίνια Ιζαμπέλ Κίτρινα Έντονου

  Photo Καναρίνια Ιζαμπέλ Κίτρινα Έντονου

  Φωτογραφία παρουσίαση δύο καναρινιών Ιζαμπέλ Κίτρινα με έντονο τύπο πτερώματος στα οποία διακρίνονται καθαρά οι ραβδώσεις της πλάτης και του στήθους.
 19. Photo Καναρίνι Μαύρο Κίτρινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Μαύρο Κίτρινο Έντονου

  Φωτογραφία κίτρινου καναρινιού με έντονο πτέρωμα, της κατηγορίας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 20. Photo 1ο Αχάτης Οπάλ Κίτρινο Μωσαϊκού - Ε.Λ.Κ.Ε 2016

  Photo 1ο Αχάτης Οπάλ Κίτρινο Μωσαϊκού - Ε.Λ.Κ.Ε 2016

  Φωτογραφία του Αχάτη Οπάλ Κίτρινου Μωσαϊκού πτερώματος καναρινιού που κέρδισε το 1ο βραβείο στην κατηγορία D234 στην Έκθεση της Ελληνικής Λέσχης Καναρινιών Εμφάνισης για το 2016
Top