θέματα γκριζόπτερα καναρίνια

  1. Η μετάλλαξη Γκριζόπτερο στα Καναρίνια (Greywing)

    Η μετάλλαξη Γκριζόπτερο στα Καναρίνια (Greywing)

    Η μετάλλαξη Μαύρο Γριζόπτερο στα καναρίνια χαρακτηρίζεται από "υπεραραίωση" του κεντρικού τμήματος του φτερού με έντονη αραίωση της γκριζόμαυρης ευμελανίνης στα άκρα του φτερού. Περιεχόμενα Περιγραφή Ονοματολογία, Πρότυπα Περιγραφή των Μαύρων Γριζόπτερων Τα κύρια χαρακτηριστικά της αραίωσης...