στούρνοι

  1. Αγιοπούλι (Sturnus roseus)

    Αγιοπούλι (Sturnus roseus)

    Αν και το συναντούμε και με το όνομα Διαβολοπούλι για τις ζημιές που προξενεί κατά την εμφάνισή του στους ελαιώνες των Μεσογειακών χωρών, είναι ευρύτερα γνωστό με το όνομα Ακριδοθήρας ή Ακριδολόγος. Το αγιοπούλι είναι γνωστό από τον 11ο αιώνα περίπου και το όνομά του έχει συνδεθεί με ένα θαύμα...
Top