άσπρα media

  1. Photo Καναρίνι Καφέ Λευκό Κυρίαρχο

    Photo Καναρίνι Καφέ Λευκό Κυρίαρχο

    Φωτογραφία άσπρου κυρίαρχου καναρινιού, της καφέ σειράς των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
  2. Photo Καναρίνι Μαύρο Άσπρο Κυρίαρχο

    Photo Καναρίνι Μαύρο Άσπρο Κυρίαρχο

    Φωτογραφία άσπρου καναρινιού κυρίαρχου, της μαύρης σειράς των μελανινικών καναρινιών χρώματος.