Πρόσφατα

σουλφοναμίδες

  1. Tabernil sulfa

    Tabernil sulfa

    Το Tabernil sulfa είναι φάρμακο για ενισχυμένη θεραπεία σουλφοναμίδης ενάντια στην κοκκιδίωση των πτηνών που προκαλείται από πρωτόζωα του γένους Eimeria και Isospora. Οδηγίες χρήσης του Tabernil sulfa Το Tabernil sulfa συνδυάζει δύο δραστικά συστατικά που λειτουργούν συνεργικά. Την...
  2. Esb3 30% - Novartis

    Esb3 30% - Novartis

    Το Esb3 είναι αντιβιοτικό ευρέως φάσματος που προορίζεται για τη θεραπεία της κοκκιδίωσης και ορισμένων βακτηριακών ασθενειών σε πουλερικά. Οδηγίες χρήσης του ESB3 30% Το ESB3 σε σκόνη περιέχει 30g Σουλφακλοζίνη (= Σουλφαχλωροπυριδαζίνη) μονοϋδρικού νατρίου ανά 100g. Η σκόνη διαλύεται εύκολα...
Top Bottom