σουλφακινοξαλίνη

  1. Tabernil sulfa

    Tabernil sulfa

    Το Tabernil sulfa είναι φάρμακο για ενισχυμένη θεραπεία σουλφοναμίδης ενάντια στην κοκκιδίωση των πτηνών που προκαλείται από πρωτόζωα του γένους Eimeria και Isospora. Οδηγίες χρήσης του Tabernil sulfa Το Tabernil sulfa συνδυάζει δύο δραστικά συστατικά που λειτουργούν συνεργικά. Την...
Top