ποο

Λίστα των συλλόγων που είναι ενταγμένοι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας - ΠΟΟ.
 1. PetBirds

  Φίλοι Οικόσιτων Πτηνών Βορείου Αιγαίου - ΦΟΠΒΑ

  Οι Φίλοι Οικόσιτων Πτηνών Βορείου Αιγαίου ιδρύθηκε το 2015 στη Χίο. Ο Φ.Ο.Π.Β.Α. είναι μέλος της Π.Ο.Ο. με κωδικό FPO-VΑ. Πληροφορίες για τον Φ.Ο.Π.Β.Α. Οι Φίλοι Οικόσιτων Πτηνών Βορείου Αιγαίου - (Φ.Ο.Π.Β.Α) ιδρύθηκε το 2015 στη Χίο. Ο Φ.Ο.Π.Β.Α. είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας...
 2. PetBirds

  Ελληνικός Σύλλογος Εκτροφέων Καρδερίνας - ΕΣΕΚ

  Ο Ελληνικός Σύλλογος Εκτροφέων Καρδερίνας (Ε.Σ.Ε.Κ.) είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα την Αθήνα. Πληροφορίες για τον Ε.Σ.Ε.Κ. Η Ελληνικός Σύλλογος Εκτροφέων Καρδερίνας (Ε.Σ.Ε.Κ.) ιδρύθηκε το 2016 στην Αττική. Οι σκοποί του Συλλόγου είναι: Η προώθηση και διάδοση της γνώσης, των...
 3. PetBirds

  Όμιλος Εκτροφέων Μαλινουά - ΟΕΜ

  Ο Όμιλος Εκτροφέων Μαλινουά (Ο.Ε.Μ.) είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα την Αθήνα. Πληροφορίες για τον Ο.Ε.Μ. Η Όμιλος Εκτροφέων Μαλινουά (Ο.Ε.Μ.) ιδρύθηκε το - στην Αττική. Ο Ο.Ε.Μ. είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.) με κωδικό FPO-OM. Είδη Πτηνών Καναρίνια...
 4. PetBirds

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας - ΠΟΟ

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.) είναι η μία εκ των τριών ελληνικών ομοσπονδιών. Η Π.Ο.Ο έχει ενταγμένους στις τάξεις της 18 ελληνικούς συλλόγους εκτροφέων πτηνών. Πληροφορίες για την Π.Ο.Ο. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.) ιδρύθηκε το 1996 στην Αττική. Οι σκοποί της...
 5. PetBirds

  Σωματείο Εκτροφέων Μαλινουά - ΣΕΜΑ

  Το Σωματείο Εκτροφέων Μαλινουά (Σ.Ε.ΜΑ.) είναι Σύλλογος Εκτροφέων Πτηνών με έδρα την Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες για το Σ.Ε.ΜΑ. Το Σωματείο Εκτροφέων Μαλινουά (Σ.Ε.ΜΑ.) ιδρύθηκε το 2006 στη Θεσσαλονίκη από εκτροφείς του ΣΥ.Κ.Φ.Ε, που εξέτρεφαν αποκλειστικά καναρίνια Waterslager Malinois. Ο...
Top