Πρόσφατα

ποο

Λίστα των συλλόγων που είναι ενταγμένοι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας - ΠΟΟ.
 1. Φίλοι Οικόσιτων Πτηνών Βορείου Αιγαίου - ΦΟΠΒΑ

  Φίλοι Οικόσιτων Πτηνών Βορείου Αιγαίου - ΦΟΠΒΑ

  Το "Φίλοι Οικόσιτων Πτηνών Βορείου Αιγαίου" - (Φ.Ο.Π.Β.Α) είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα τη Χίο. Πληροφορίες για τον Φ.Ο.Π.Β.Α. Οι Φίλοι Οικόσιτων Πτηνών Βορείου Αιγαίου - (Φ.Ο.Π.Β.Α) ιδρύθηκε το 2015 στη Χίο. Ο Φ.Ο.Π.Β.Α. είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.)...
 2. Ελληνικός Σύλλογος Εκτροφέων Καρδερίνας - ΕΣΕΚ

  Ελληνικός Σύλλογος Εκτροφέων Καρδερίνας - ΕΣΕΚ

  Ο Ελληνικός Σύλλογος Εκτροφέων Καρδερίνας (Ε.Σ.Ε.Κ.) είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα την Αθήνα. Πληροφορίες για τον Ε.Σ.Ε.Κ. Η Ελληνικός Σύλλογος Εκτροφέων Καρδερίνας (Ε.Σ.Ε.Κ.) ιδρύθηκε το 2016 στην Αττική. Οι σκοποί του Συλλόγου είναι: Η προώθηση και διάδοση της γνώσης, των...
 3. Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο - ΕΛΙΤ

  Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο - ΕΛΙΤ

  Η Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο (ΕΛΙΤ) είναι Σωματείο Εκτροφέων Καναρινιών της ισπανικής φυλής καναρινιών φωνής Τιμπράδο - Timbrado Español, με έδρα την Αθήνα. Πληροφορίες για την Ε.Λ.Ι.Τ. Η Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο (Ε.Λ.Ι.Τ.) ιδρύθηκε το 2012 στην Αθήνα. Οι σκοποί του Συλλόγου...
 4. Φίλοι Ωδικών Πτηνών Δωδεκανήσου - ΦΩΠΔΩ

  Φίλοι Ωδικών Πτηνών Δωδεκανήσου - ΦΩΠΔΩ

  Οι Φίλοι Ωδικών Πτηνών Δωδεκανήσου - ΦΩΠΔΩ είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα τη Ρόδο. Πληροφορίες για τον Φ.Ω.Π.ΔΩ. Ο "Φίλοι Ωδικών Πτηνών Δωδεκανήσου (Φ.Ω.Π.ΔΩ.)" ιδρύθηκε το 2011 στον Αρχάγγελο της Ρόδου. Οι σκοποί του Συλλόγου είναι: Η εξάπλωση του ενδιαφέροντος της εκτροφής...
 5. Όμιλος Εκτροφέων Μαλινουά - ΟΕΜ

  Όμιλος Εκτροφέων Μαλινουά - ΟΕΜ

  Ο Όμιλος Εκτροφέων Μαλινουά (Ο.Ε.Μ.) είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα την Αθήνα. Πληροφορίες για τον Ο.Ε.Μ. Η Όμιλος Εκτροφέων Μαλινουά (Ο.Ε.Μ.) ιδρύθηκε το - στην Αττική. Ο Ο.Ε.Μ. είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.) με κωδικό FPO-OM. Δραστηριότητες Για τις...
 6. Ελληνική Λέσχη Καναρινιών Εμφάνισης - ΕΛΚΕ

  Ελληνική Λέσχη Καναρινιών Εμφάνισης - ΕΛΚΕ

  Η Ελληνική Λέσχη Καναρινιών Εμφάνισης (Ε.Λ.Κ.Ε.) είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα την Αθήνα. Πληροφορίες για την Ε.Λ.Κ.Ε. Η Ελληνική Λέσχη Καναρινιών Εμφάνισης (Ε.Λ.Κ.Ε.) ιδρύθηκε το 1997 στην Αττική, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των εκτροφέων που ήδη είχαν αρχίσει να ασχολούνται...
 7. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας - ΠΟΟ

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας - ΠΟΟ

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.) είναι η μία εκ των τριών ελληνικών ομοσπονδιών. Η Π.Ο.Ο έχει ενταγμένους στις τάξεις της 18 ελληνικούς συλλόγους εκτροφέων πτηνών. Πληροφορίες για την Π.Ο.Ο. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.) ιδρύθηκε το 1996 στην Αττική. Οι σκοποί της...
 8. Σωματείο Εκτροφέων Μαλινουά - ΣΕΜΑ

  Σωματείο Εκτροφέων Μαλινουά - ΣΕΜΑ

  Το Σωματείο Εκτροφέων Μαλινουά (Σ.Ε.ΜΑ.) είναι Σύλλογος Εκτροφέων Πτηνών με έδρα την Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες για το Σ.Ε.ΜΑ. Το Σωματείο Εκτροφέων Μαλινουά (Σ.Ε.ΜΑ.) ιδρύθηκε το 2006 στη Θεσσαλονίκη από εκτροφείς του ΣΥ.Κ.Φ.Ε, που εξέτρεφαν αποκλειστικά καναρίνια Waterslager Malinois. Ο...
Top Bottom