Πρόσφατα

οοε

Ορνιθολογική Ομοσπονδία Ελλάδος (Ο.Ο.Ε)
 1. PBArchives

  Ορνιθολογική Ομοσπονδία Ελλάδος - ΟΟΕ

  Η Ορνιθολογική Ομοσπονδία Ελλάδος (Ο.Ο.Ε.) είναι δευτεροβάθμιο όργανο συλλόγων πτηνών συντροφιάς. Αποτελεί τη μία εκ των τριών ελληνικών ομοσπονδιών. Η Ο.Ο.Ε. έχει ενταγμένους στις τάξεις της 4 ελληνικούς συλλόγους εκτροφέων πτηνών. Πληροφορίες για την Ορνιθολογική Ομοσπονδία Ελλάδος Η...
 2. PBArchives

  Εκτροφείς Πτηνών Αναψυχής Μακεδονίας - ΕΠΑΜ

  Οι "Εκτροφείς Πτηνών Αναψυχής Μακεδονίας" - ΕΠΑΜ είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες για τον Ε.Π.Α.Μ. Ο Σύλλογος Εκτροφείς Πτηνών Αναψυχής Μακεδονίας (Ε.Π.Α.Μ.) ιδρύθηκε το 2006 στη Θεσσαλονίκη. Οι σκοποί του Συλλόγου είναι: Η διάδοση του χόμπι της εκτροφής. Η...
 3. PetBirds

  Παγκρήτιος Όμιλος Καναρινοφίλων - ΠΟΚ

  Ο Παγκρήτιος Όμιλος Καναρινοφίλων Π.Ο.Κ. είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Πληροφορίες για τον Π.Ο.Κ. Ο Παγκρήτιος Όμιλος Καναρινοφίλων Π.Ο.Κ. ιδρύθηκε το 1996 στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι σκοποί του Συλλόγου είναι: Η διάδοση του ενδιαφέροντος για την εκτροφή, φύλαξη και...
 4. PetBirds

  Λέσχη Ορνιθολογίας Χανίων - ΛΟΧ

  Η Λέσχη Ορνιθολογίας Χανίων (Λ.Ο.Χ.) είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα τα Χανιά της Κρήτης. Πληροφορίες για τον Λ.Ο.Χ. Η Λέσχη Ορνιθολογίας Χανίων (Λ.Ο.Χ.) ιδρύθηκε το 2013 στα Χανιά. Η Λ.Ο.Χ. είναι μέλος της Ορνιθολογικής Ομοσπονδία Ελλάδος - ΟΟΕ με κωδικό FOH-X. Δραστηριότητες Για...
 5. PetBirds

  Greek Posture Canaries Club - GPCC

  Το Greek Posture Canaries Club - GPCC είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα την Αθήνα. Πληροφορίες για το G.P.C.C. Το Greek Posture Canaries Club (G.P.C.C.) ιδρύθηκε το 2012 στην Αττική, για να συγκεντρώνει εκτροφείς μόνο, καναρινιών θέσης και εμφάνισης. Οι σκοποί του Συλλόγου είναι: Να...
 6. PBArchives

  Αττικός Σύλλογος Εκτροφέων Καναρινιών - ΑΣΕΚ

  Ο Αττικός Σύλλογος Εκτροφέων Καναρινιών (Α.Σ.Ε.Κ.) είναι ένας σύλλογος εκτροφέων πτηνών με έδρα την Αθήνα. Πληροφορίες για τον Α.Σ.Ε.Κ Ο Αττικός Σύλλογος Εκτροφέων Καναρινιών (Α.Σ.Ε.Κ.) ιδρύθηκε το 2001 στην Αθήνα. Σκοποί του συλλόγου είναι: Η εξάπλωση του ενδιαφέροντος της εκτροφής...
 7. PBArchives

  Αττική Λέσχη Οικόσιτων Πτηνών - ΑΛΟΠ

  Η Αττική Λέσχη Οικόσιτων Πτηνών (Α.Λ.Ο.Π) είναι ένα σωματείο εκτροφέων πτηνών με έδρα την Αθήνα. Πληροφορίες για την Α.Λ.Ο.Π Η Αττική Λέσχη Οικόσιτων Πτηνών Α.Λ.Ο.Π ιδρύθηκε το 2005 στην Αττική, με σκοπό την συστηματική και οργανωμένη εξάπλωση του ενδιαφέροντος της εκτροφής πτηνών. Ο σκοπός...
Top Bottom