όνυχας

  1. Η μετάλλαξη Όνυχας στα Καναρίνια  (Onyx)

    Η μετάλλαξη Όνυχας στα Καναρίνια (Onyx)

    Η μετάλλαξη Όνυχας είναι η 8η αναγνωρισμένη μετάλλαξη των καναρινιών χρώματος. Πρόκειται για μια αυτοσωματική μετάλλαξη, αλληλόμορφη της Οπάλ. Η δράση της στις κλασικές μελανίνες αφορά τη διεύρυνση των περιοχών της ευμελανίνης σε όλο το πτέρωμα, μέχρι τις άκρες των φτερών στις πτέρυγες...
Top