έντονα media

 1. Photo Καναρίνι Μαύρο Κοβάλτιο Κόκκινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Μαύρο Κοβάλτιο Κόκκινο Έντονου

  Φωτογραφία μαύρου κόκκινου καναρινιού με έντονο τύπο πτερώματος, που φέρει τη μετάλλαξη Κοβάλτιο των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 2. Photo Καναρίνια Μαύρο Παστέλ Κίτρινο Έντονου και Χιονέ

  Photo Καναρίνια Μαύρο Παστέλ Κίτρινο Έντονου και Χιονέ

  Φωτογραφία μαύρων κίτρινων καναρινιών με πτέρωμα έντονου και μη έντονου (χιονέ) τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Παστέλ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 3. Photo Καναρίνι Σατινέ Κίτρινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Σατινέ Κίτρινο Έντονου

  Φωτογραφία κίτρινου καναρινιού με πτέρωμα έντονου τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Σατινέ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 4. Photo Καναρίνι Σατινέ Κόκκινο Ιβουάρ Έντονου

  Photo Καναρίνι Σατινέ Κόκκινο Ιβουάρ Έντονου

  Φωτογραφία κόκκινου ιβουάρ καναρινιού με πτέρωμα έντονου τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Σατινέ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 5. Photo Καναρίνι Αχάτης Κίτρινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Αχάτης Κίτρινο Έντονου

  Φωτογραφία αρσενικού κίτρινου καναρινιού αχάτη, με έντονο πτέρωμα, της κατηγορίας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 6. Photo Καναρίνι Αχάτης Κόκκινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Αχάτης Κόκκινο Έντονου

  Φωτογραφία αρσενικού κόκκινου καναρινιού αχάτη, με έντονο πτέρωμα, της κατηγορίας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 7. Photo Καναρίνι Καφέ Κόκκινο Ιβουάρ Έντονου

  Photo Καναρίνι Καφέ Κόκκινο Ιβουάρ Έντονου

  Φωτογραφία κόκκινου ιβουάρ καναρινιού με έντονο τύπο πτερώματος, της καφέ σειράς των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 8. Photo Καναρίνι Καφέ Κίτρινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Καφέ Κίτρινο Έντονου

  Φωτογραφία κίτρινου καναρινιού της καφέ σειράς των μελανινικών καναρινιών, με πτέρωμα έντονου τύπου.
 9. Photo Καναρίνι Μαύρο Κόκκινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Μαύρο Κόκκινο Έντονου

  Φωτογραφία κόκκινου καναρινιού με πτέρωμα έντονου τύπου, της μαύρης σειράς των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 10. Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Λευκό Υπολειπόμενο

  Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Λευκό Υπολειπόμενο

  Φωτογραφία παρουσίαση Ιζαμπέλ Λευκού Υπολειπόμενου καναρινιού με έντονο τύπο πτερώματος.
 11. Photo Καναρίνια Ιζαμπέλ Κίτρινα Έντονου

  Photo Καναρίνια Ιζαμπέλ Κίτρινα Έντονου

  Φωτογραφία παρουσίαση δύο καναρινιών Ιζαμπέλ Κίτρινα με έντονο τύπο πτερώματος στα οποία διακρίνονται καθαρά οι ραβδώσεις της πλάτης και του στήθους.
 12. Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ vs Καναρίνι Καφέ Κόκκινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ vs Καναρίνι Καφέ Κόκκινο Έντονου

  Σύγκριση στην ίδια φωτογραφία ενός Ιζαμπέλ Κόκκινου Έντονου πτερώματος (αριστερά) και ενός Καφέ Κόκκινου Έντονου πτερώματος (δεξιά).
 13. Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κόκκινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κόκκινο Έντονου

  Φωτογραφία παρουσίαση Ιζαμπέλ Κόκκινου καναρινιού με έντονο τύπο πτερώματος στο οποίο διακρίνονται καθαρά οι ραβδώσεις της πλάτης.
 14. Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κόκκινο Έντονου Αρσενικό

  Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κόκκινο Έντονου Αρσενικό

  Φωτογραφία παρουσίαση Ιζαμπέλ Κόκκινου Έντονοαρσενικό υ αρσενικού καναρινιού.
 15. Photo Καναρίνι Μαύρο Κίτρινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Μαύρο Κίτρινο Έντονου

  Φωτογραφία κίτρινου καναρινιού με έντονο πτέρωμα, της κατηγορίας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 16. Photo Καναρίνι Καφέ Κόκκινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Καφέ Κόκκινο Έντονου

  Φωτογραφία κόκκινου καναρινιού της καφέ σειράς των μελανινικών καναρινιών, με πτέρωμα έντονου τύπου.
 17. Photo 1ο Καναρίνι Αχάτης Οπαλ Κίτρινο Έντονο ΛΑ.ΣΥ.Κ. 2016

  Photo 1ο Καναρίνι Αχάτης Οπαλ Κίτρινο Έντονο ΛΑ.ΣΥ.Κ. 2016

  Φωτογραφία του αχάτη οπάλ έντονου κίτρινου καναρινιού που κέρδισε 1ο βραβείο στην κατηγορία D230, της Έκθεσης του Λαρισαϊκού Συλλόγου Καναρινόφιλων για το 2016.
Top