μωσαϊκά media

 1. Photo Καναρίνια Καφέ Όνυχες Κόκκινα Μωσαϊκά T2 Stam

  Photo Καναρίνια Καφέ Όνυχες Κόκκινα Μωσαϊκά T2 Stam

  Φωτογραφία καφέ κόκκινων αρσενικών (Τ2) καναρινιών με πτέρωμα μωσαϊκού τύπου σε τετράδα (stam), που φέρουν τη μετάλλαξη Όνυχας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 2. Photo Καναρίνι Καφέ Όνυχας Κίτρινο Μωσαϊκού T1 (θηλυκό)

  Photo Καναρίνι Καφέ Όνυχας Κίτρινο Μωσαϊκού T1 (θηλυκό)

  Φωτογραφία θηλυκού καφέ κίτρινου καναρινιού με μωσαϊκό τύπο πτερώματος, που φέρει τη μετάλλαξη Όνυχας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 3. Photo Καναρίνι Μαύρο Κοβάλτιο Κίτρινο Μωσαϊκού T1 (θηλυκό)

  Photo Καναρίνι Μαύρο Κοβάλτιο Κίτρινο Μωσαϊκού T1 (θηλυκό)

  Φωτογραφία θηλυκού μαύρου κίτρινου καναρινιού με μωσαϊκό τύπο πτερώματος, που φέρει τη μετάλλαξη Κοβάλτιο των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 4. Photo Καναρίνι Αχάτης Παστέλ Κόκκινο Μωσαϊκού T1

  Photo Καναρίνι Αχάτης Παστέλ Κόκκινο Μωσαϊκού T1

  Φωτογραφία θηλυκού αχάτη κόκκινου καναρινιού με πτέρωμα μωσαϊκού τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Παστέλ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 5. Photo Καναρίνι Αχάτης Παστέλ Κόκκινο Μωσαϊκού T2

  Photo Καναρίνι Αχάτης Παστέλ Κόκκινο Μωσαϊκού T2

  Φωτογραφία αρσενικού αχάτη κόκκινου καναρινιού με πτέρωμα μωσαϊκού τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Παστέλ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 6. Photo Καναρίνι Αχάτης Τοπάζιο Κίτρινο Μωσαϊκού T2

  Photo Καναρίνι Αχάτης Τοπάζιο Κίτρινο Μωσαϊκού T2

  Φωτογραφία αρσενικού αχάτη κίτρινου καναρινιού με πτέρωμα μωσαϊκού τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Τοπάζιο. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 7. Photo Καναρίνι Αχάτης Τοπάζιο Κόκκινο Μωσαϊκού T2

  Photo Καναρίνι Αχάτης Τοπάζιο Κόκκινο Μωσαϊκού T2

  Φωτογραφία αρσενικού αχάτη κόκκινου καναρινιού με πτέρωμα μωσαϊκού τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Τοπάζιο. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 8. Photo Καναρίνι Σατινέ Κόκκινο Μωσαϊκού T2 (αρσενικό)

  Photo Καναρίνι Σατινέ Κόκκινο Μωσαϊκού T2 (αρσενικό)

  Φωτογραφία αρσενικού κόκκινου καναρινιού με πτέρωμα μωσαϊκού τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Σατινέ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 9. Photo Καναρίνι Σατινέ Κόκκινο Μωσαϊκού T1 (θηλυκό)

  Photo Καναρίνι Σατινέ Κόκκινο Μωσαϊκού T1 (θηλυκό)

  Φωτογραφία θηλυκού κόκκινου καναρινιού με πτέρωμα μωσαϊκού τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Σατινέ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 10. Photo Καναρίνι Αχάτης Κίτρινο Μωσαϊκού T2 (αρσενικό)

  Photo Καναρίνι Αχάτης Κίτρινο Μωσαϊκού T2 (αρσενικό)

  Φωτογραφία αρσενικού (T2) κίτρινου καναρινιού αχάτη, με μωσαϊκό πτέρωμα, της κατηγορίας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 11. Photo Καναρίνι Μαύρο Κίτρινο Μωσαϊκού T1 (Θηλυκό)

  Photo Καναρίνι Μαύρο Κίτρινο Μωσαϊκού T1 (Θηλυκό)

  Φωτογραφία κίτρινου θηλυκού καναρινιού με πτέρωμα μωσαϊκού τύπου, της μαύρης σειράς των μελανινικών καναρινιών χρώματος
 12. Photo Καναρίνι Μαύρο Κόκκινο Μωσαϊκού T2 (Αρσενικό)

  Photo Καναρίνι Μαύρο Κόκκινο Μωσαϊκού T2 (Αρσενικό)

  Καναρίνι Μαύρο Κόκκινο Μωσαϊκού T2 (Αρσενικό). Foto: Dirk De Schinkel.
 13. Photo Καναρίνι Αχάτης Κόκκινο Μωσαϊκού T1 (θηλυκό)

  Photo Καναρίνι Αχάτης Κόκκινο Μωσαϊκού T1 (θηλυκό)

  Φωτογραφία θηλυκού (T1) κίτρινου καναρινιού αχάτη, με μωσαϊκό πτέρωμα, της κατηγορίας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 14. Photo Καναρίνι Μαύρο Κόκκινο Μωσαϊκού T1 (Θηλυκό)

  Photo Καναρίνι Μαύρο Κόκκινο Μωσαϊκού T1 (Θηλυκό)

  Καναρίνι Μαύρο Κόκκινο Μωσαϊκού T1 (Θηλυκό). Εκτροφέας: Achiel Colpijn. Foto: Dirk De Schinkel.
 15. Photo Καναρίνι Αχάτης Κόκκινο Μωσαϊκού T2 (αρσενικό)

  Photo Καναρίνι Αχάτης Κόκκινο Μωσαϊκού T2 (αρσενικό)

  Φωτογραφία αρσενικού (T2) καναρινιού αχάτη κόκκινου μωσαϊκού, της κατηγορίας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 16. Photo Ζευγάρι Καναρινιών Μαύρο Κόκκινο Μωσαϊκού

  Photo Ζευγάρι Καναρινιών Μαύρο Κόκκινο Μωσαϊκού

  Φωτογραφία ζευγαριού κόκκινων καναρινιών με πτέρωμα μωσαϊκού τύπου, της μαύρης σειράς των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 17. Photo 2ο Αχάτης Οπάλ Κόκκινο Μωσαϊκού Τ1 - Φ.Ο.Π.Β.Α. 2016

  Photo 2ο Αχάτης Οπάλ Κόκκινο Μωσαϊκού Τ1 - Φ.Ο.Π.Β.Α. 2016

  Φωτογραφία του Αχάτη Οπάλ Κόκκινου Μωσαϊκού πτερώματος θηλυκού καναρινιού που κέρδισε το 2ο βραβείο στην Κατηγορία D46, στην Έκθεση των Φίλων Οικόσιτων Πτηνών Βορείου Αιγαίου για το 2016
 18. Photo 2ο Σατινέ Κόκκινο Μωσαϊκού Τ2 - Φ.Ο.Π.Β.Α. 2016

  Photo 2ο Σατινέ Κόκκινο Μωσαϊκού Τ2 - Φ.Ο.Π.Β.Α. 2016

  Φωτογραφία του Σατινέ, Κόκκινου Μωσαϊκού πτερώματος αρσενικού καναρινιού που κέρδισε το 2ο βραβείο στην κατηγορία D58, στην Έκθεση των Φίλων Οικόσιτων Πτηνών Βορείου Αιγαίου για το 2016
 19. Photo 1ο Αχάτης Οπάλ Κόκκινο Μωσαϊκού Τ2 - Φ.Ο.Π.Β.Α. 2016

  Photo 1ο Αχάτης Οπάλ Κόκκινο Μωσαϊκού Τ2 - Φ.Ο.Π.Β.Α. 2016

  Φωτογραφία του Αχάτη Οπάλ Κόκκινου Μωσαϊκού πτερώματος αρσενικού καναρινιού που κέρδισε το 1ο βραβείο στην κατηγορία D45, στην Έκθεση των Φίλων Οικόσιτων Πτηνών Βορείου Αιγαίου για το 2016
 20. Photo 1ο Αχάτης Τοπάζιο Κόκκινο Μωσαϊκού Τ1 - Φ.Ο.Π.Β.Α. 2016

  Photo 1ο Αχάτης Τοπάζιο Κόκκινο Μωσαϊκού Τ1 - Φ.Ο.Π.Β.Α. 2016

  Φωτογραφία του Αχάτη Τοπάζιο Κόκκινου Μωσαϊκού πτερώματος θηλυκού καναρινιού που κέρδισε το 1ο βραβείο στην κατηγορία D65, στην Έκθεση των Φίλων Οικόσιτων Πτηνών Βορείου Αιγαίου για το 2016
Top