μελανινικά media

 1. Photo Καναρίνι Καφέ Παστέλ Κίτρινο Ιβουάρ μη Έντονου

  Photo Καναρίνι Καφέ Παστέλ Κίτρινο Ιβουάρ μη Έντονου

  Φωτογραφία καφέ κίτρινου ιβουάρ καναρινιού με πτέρωμα μη έντονου τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Παστέλ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 2. Photo Καναρίνι Αχάτης Παστέλ Κόκκινο Μωσαϊκού T2

  Photo Καναρίνι Αχάτης Παστέλ Κόκκινο Μωσαϊκού T2

  Φωτογραφία αρσενικού αχάτη κόκκινου καναρινιού με πτέρωμα μωσαϊκού τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Παστέλ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 3. Photo Καναρίνι Αχάτης Τοπάζιο Κόκκινο μη Έντονου

  Photo Καναρίνι Αχάτης Τοπάζιο Κόκκινο μη Έντονου

  Φωτογραφία Αχάτης Κόκκινου καναρινιού μη Έντονου (χιονέ) πτερώματος που φέρει τη μετάλλαξη Τοπάζιο. Κατηγορία, Μελανινικά Καναρίνια Χρώματος.
 4. Photo Καναρίνι Αχάτης Τοπάζιο Κίτρινο Μωσαϊκού T2

  Photo Καναρίνι Αχάτης Τοπάζιο Κίτρινο Μωσαϊκού T2

  Φωτογραφία αρσενικού αχάτη κίτρινου καναρινιού με πτέρωμα μωσαϊκού τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Τοπάζιο. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 5. Photo Καναρίνι Αχάτης Τοπάζιο Κόκκινο Μωσαϊκού T2

  Photo Καναρίνι Αχάτης Τοπάζιο Κόκκινο Μωσαϊκού T2

  Φωτογραφία αρσενικού αχάτη κόκκινου καναρινιού με πτέρωμα μωσαϊκού τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Τοπάζιο. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 6. Photo Καναρίνι Σατινέ Κίτρινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Σατινέ Κίτρινο Έντονου

  Φωτογραφία κίτρινου καναρινιού με πτέρωμα έντονου τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Σατινέ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 7. Photo Καναρίνι Σατινέ Κόκκινο Ιβουάρ μη Έντονου

  Photo Καναρίνι Σατινέ Κόκκινο Ιβουάρ μη Έντονου

  Φωτογραφία κόκκινου ιβουάρ καναρινιού με πτέρωμα μη έντονου (χιονέ) τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Σατινέ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 8. Photo Καναρίνι Σατινέ Κόκκινο Ιβουάρ Έντονου

  Photo Καναρίνι Σατινέ Κόκκινο Ιβουάρ Έντονου

  Φωτογραφία κόκκινου ιβουάρ καναρινιού με πτέρωμα έντονου τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Σατινέ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 9. Photo Καναρίνι Σατινέ Κόκκινο Μωσαϊκού T1 (θηλυκό)

  Photo Καναρίνι Σατινέ Κόκκινο Μωσαϊκού T1 (θηλυκό)

  Φωτογραφία θηλυκού κόκκινου καναρινιού με πτέρωμα μωσαϊκού τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Σατινέ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 10. Photo Καναρίνι Σατινέ Λευκό Υπολειπόμενο

  Photo Καναρίνι Σατινέ Λευκό Υπολειπόμενο

  Φωτογραφία Άσπρου υπολειπόμενου καναρινιού, που φέρει τη μετάλλαξη Σατινέ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 11. Photo Καναρίνι Αχάτης Λευκό, Αρσενικό

  Photo Καναρίνι Αχάτης Λευκό, Αρσενικό

  Φωτογραφία αρσενικού λευκού καναρινιού αχάτη, της κατηγορίας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 12. Photo Καναρίνι Αχάτης Κίτρινο Μωσαϊκού T2 (αρσενικό)

  Photo Καναρίνι Αχάτης Κίτρινο Μωσαϊκού T2 (αρσενικό)

  Φωτογραφία αρσενικού (T2) κίτρινου καναρινιού αχάτη, με μωσαϊκό πτέρωμα, της κατηγορίας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 13. Photo Καναρίνι Αχάτης Κίτρινο μη Έντονου

  Photo Καναρίνι Αχάτης Κίτρινο μη Έντονου

  Φωτογραφία αρσενικού κίτρινου καναρινιού αχάτη, με μη έντονο (χιονέ) πτέρωμα, της κατηγορίας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 14. Photo Καναρίνι Αχάτης Κίτρινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Αχάτης Κίτρινο Έντονου

  Φωτογραφία αρσενικού κίτρινου καναρινιού αχάτη, με έντονο πτέρωμα, της κατηγορίας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 15. Photo Καναρίνι Αχάτης Κόκκινο μη Έντονου, Αρσενικό

  Photo Καναρίνι Αχάτης Κόκκινο μη Έντονου, Αρσενικό

  Φωτογραφία αρσενικού κόκκινου καναρινιού αχάτη, με μη έντονο (χιονέ) πτέρωμα, της κατηγορίας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 16. Photo Καναρίνι Αχάτης Κόκκινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Αχάτης Κόκκινο Έντονου

  Φωτογραφία αρσενικού κόκκινου καναρινιού αχάτη, με έντονο πτέρωμα, της κατηγορίας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 17. Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κίτρινο μη Έντονου

  Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κίτρινο μη Έντονου

  Φωτογραφία παρουσίαση καναρινιού Ιζαμπέλ Κίτρινου με μη έντονο (χιονέ) τύπο πτερώματος.
 18. Photo Καναρίνια Ιζαμπέλ Κίτρινα Έντονου

  Photo Καναρίνια Ιζαμπέλ Κίτρινα Έντονου

  Φωτογραφία παρουσίαση δύο καναρινιών Ιζαμπέλ Κίτρινα με έντονο τύπο πτερώματος στα οποία διακρίνονται καθαρά οι ραβδώσεις της πλάτης και του στήθους.
 19. Photo Καναρίνι Μαύρο Κίτρινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Μαύρο Κίτρινο Έντονου

  Φωτογραφία κίτρινου καναρινιού με έντονο πτέρωμα, της κατηγορίας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 20. Photo Καναρίνι Αχάτης Τοπάζιο Λευκό

  Photo Καναρίνι Αχάτης Τοπάζιο Λευκό

  Φωτογραφία αχάτη λευκού καναρινιού, που φέρει τη μετάλλαξη Τοπάζιο. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
Top