μελανινικά καν

  1. Τα Μελανινικά Καναρίνια

    Τα Μελανινικά Καναρίνια

    Τα μελανινικά καναρίνια αποτελούν τη μία από τις δύο κύριες κατηγορίες των καναρινιών χρώματος. Η έτερη κατηγορία είναι τα λιποχρωμικά καναρίνια. Τα μελανινικά καναρίνια χρώματος Περιεχόμενα Κλασικά Μελανινικά Οξειδωμένα Χρώματα Αραιωμένα Χρώματα Κατηγοριοποίηση Κλασικών Νεότερες μεταλλάξεις...
Top