κόκκινα media

 1. Photo Καναρίνι Μαύρο Κοβάλτιο Κόκκινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Μαύρο Κοβάλτιο Κόκκινο Έντονου

  Φωτογραφία μαύρου κόκκινου καναρινιού με έντονο τύπο πτερώματος, που φέρει τη μετάλλαξη Κοβάλτιο των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 2. Photo Καναρίνι Αχάτης Παστέλ Κόκκινο Μωσαϊκού T1

  Photo Καναρίνι Αχάτης Παστέλ Κόκκινο Μωσαϊκού T1

  Φωτογραφία θηλυκού αχάτη κόκκινου καναρινιού με πτέρωμα μωσαϊκού τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Παστέλ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 3. Photo Καναρίνι Αχάτης Παστέλ Κόκκινο Μωσαϊκού T2

  Photo Καναρίνι Αχάτης Παστέλ Κόκκινο Μωσαϊκού T2

  Φωτογραφία αρσενικού αχάτη κόκκινου καναρινιού με πτέρωμα μωσαϊκού τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Παστέλ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 4. Photo Καναρίνι Αχάτης Τοπάζιο Κόκκινο μη Έντονου

  Photo Καναρίνι Αχάτης Τοπάζιο Κόκκινο μη Έντονου

  Φωτογραφία Αχάτης Κόκκινου καναρινιού μη Έντονου (χιονέ) πτερώματος που φέρει τη μετάλλαξη Τοπάζιο. Κατηγορία, Μελανινικά Καναρίνια Χρώματος.
 5. Photo Καναρίνι Μαύρο Τοπάζιο Κόκκινο μη Έντονου

  Photo Καναρίνι Μαύρο Τοπάζιο Κόκκινο μη Έντονου

  Φωτογραφία Μαύρου Κόκκινου καναρινιού μη Έντονου (χιονέ) πτερώματος που φέρει τη μετάλλαξη Τοπάζιο. Κατηγορία, Μελανινικά Καναρίνια Χρώματος.
 6. Photo Καναρίνι Αχάτης Τοπάζιο Κόκκινο Μωσαϊκού T2

  Photo Καναρίνι Αχάτης Τοπάζιο Κόκκινο Μωσαϊκού T2

  Φωτογραφία αρσενικού αχάτη κόκκινου καναρινιού με πτέρωμα μωσαϊκού τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Τοπάζιο. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 7. Photo Καναρίνι Σατινέ Κόκκινο Ιβουάρ μη Έντονου

  Photo Καναρίνι Σατινέ Κόκκινο Ιβουάρ μη Έντονου

  Φωτογραφία κόκκινου ιβουάρ καναρινιού με πτέρωμα μη έντονου (χιονέ) τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Σατινέ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 8. Photo Καναρίνι Σατινέ Κόκκινο Μωσαϊκού T2 (αρσενικό)

  Photo Καναρίνι Σατινέ Κόκκινο Μωσαϊκού T2 (αρσενικό)

  Φωτογραφία αρσενικού κόκκινου καναρινιού με πτέρωμα μωσαϊκού τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Σατινέ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 9. Photo Καναρίνι Σατινέ Κόκκινο Ιβουάρ Έντονου

  Photo Καναρίνι Σατινέ Κόκκινο Ιβουάρ Έντονου

  Φωτογραφία κόκκινου ιβουάρ καναρινιού με πτέρωμα έντονου τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Σατινέ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 10. Photo Καναρίνι Σατινέ Κόκκινο Μωσαϊκού T1 (θηλυκό)

  Photo Καναρίνι Σατινέ Κόκκινο Μωσαϊκού T1 (θηλυκό)

  Φωτογραφία θηλυκού κόκκινου καναρινιού με πτέρωμα μωσαϊκού τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Σατινέ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 11. Photo Καναρίνι Αχάτης Κόκκινο μη Έντονου, Αρσενικό

  Photo Καναρίνι Αχάτης Κόκκινο μη Έντονου, Αρσενικό

  Φωτογραφία αρσενικού κόκκινου καναρινιού αχάτη, με μη έντονο (χιονέ) πτέρωμα, της κατηγορίας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 12. Photo Καναρίνι Αχάτης Κόκκινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Αχάτης Κόκκινο Έντονου

  Φωτογραφία αρσενικού κόκκινου καναρινιού αχάτη, με έντονο πτέρωμα, της κατηγορίας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 13. Photo Καναρίνι Καφέ Κόκκινο Ιβουάρ Έντονου

  Photo Καναρίνι Καφέ Κόκκινο Ιβουάρ Έντονου

  Φωτογραφία κόκκινου ιβουάρ καναρινιού με έντονο τύπο πτερώματος, της καφέ σειράς των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 14. Photo Καναρίνι Μαύρο Κόκκινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Μαύρο Κόκκινο Έντονου

  Φωτογραφία κόκκινου καναρινιού με πτέρωμα έντονου τύπου, της μαύρης σειράς των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 15. Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ vs Καναρίνι Καφέ Κόκκινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ vs Καναρίνι Καφέ Κόκκινο Έντονου

  Σύγκριση στην ίδια φωτογραφία ενός Ιζαμπέλ Κόκκινου Έντονου πτερώματος (αριστερά) και ενός Καφέ Κόκκινου Έντονου πτερώματος (δεξιά).
 16. Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κόκκινο μη Έντονο θηλυκό

  Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κόκκινο μη Έντονο θηλυκό

  Φωτογραφία παρουσίαση Ιζαμπέλ Κόκκινου θηλυκού καναρινιού μη Έντονου (χιονέ) πτερώματος.
 17. Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κόκκινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κόκκινο Έντονου

  Φωτογραφία παρουσίαση Ιζαμπέλ Κόκκινου καναρινιού με έντονο τύπο πτερώματος στο οποίο διακρίνονται καθαρά οι ραβδώσεις της πλάτης.
 18. Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κόκκινο Έντονου Αρσενικό

  Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κόκκινο Έντονου Αρσενικό

  Φωτογραφία παρουσίαση Ιζαμπέλ Κόκκινου Έντονοαρσενικό υ αρσενικού καναρινιού.
 19. Photo Καναρίνι Μαύρο Κόκκινο Μωσαϊκού T2 (Αρσενικό)

  Photo Καναρίνι Μαύρο Κόκκινο Μωσαϊκού T2 (Αρσενικό)

  Καναρίνι Μαύρο Κόκκινο Μωσαϊκού T2 (Αρσενικό). Foto: Dirk De Schinkel.
 20. Photo Καναρίνι Αχάτης Κόκκινο Μωσαϊκού T1 (θηλυκό)

  Photo Καναρίνι Αχάτης Κόκκινο Μωσαϊκού T1 (θηλυκό)

  Φωτογραφία θηλυκού (T1) κίτρινου καναρινιού αχάτη, με μωσαϊκό πτέρωμα, της κατηγορίας των μελανινικών καναρινιών χρώματος.