καρδερίνες media

  1. Καρδερίνα Major Αρχέγονη φορέας Αχάτη

    Καρδερίνα Major Αρχέγονη φορέας Αχάτη

    Φωτογραφία καρδερίνας Αρχέγονης φορέας Αχάτη, από την αναπαραγωγή των καρδερίνων μου Major για το έτος 2017.