καναρίνια ιζαμπέλ media

 1. Photo Καναρίνια Ιζαμπέλ Οπάλ Λευκά

  Photo Καναρίνια Ιζαμπέλ Οπάλ Λευκά

  Φωτογραφία Ιζαμπέλ λευκών καναρινιών, που φέρουν τη μετάλλαξη Οπάλ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 2. Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Παστέλ Λευκό

  Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Παστέλ Λευκό

  Φωτογραφία Ιζαμπέλ λευκού καναρινιού, που φέρει τη μετάλλαξη Παστέλ. Κατηγορία, μελανινικά καναρίνια χρώματος.
 3. Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Λευκό Υπολειπόμενο

  Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Λευκό Υπολειπόμενο

  Φωτογραφία παρουσίαση Ιζαμπέλ Λευκού Υπολειπόμενου καναρινιού με έντονο τύπο πτερώματος.
 4. Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κίτρινο μη Έντονου

  Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κίτρινο μη Έντονου

  Φωτογραφία παρουσίαση καναρινιού Ιζαμπέλ Κίτρινου με μη έντονο (χιονέ) τύπο πτερώματος.
 5. Photo Καναρίνια Ιζαμπέλ Κίτρινα Έντονου

  Photo Καναρίνια Ιζαμπέλ Κίτρινα Έντονου

  Φωτογραφία παρουσίαση δύο καναρινιών Ιζαμπέλ Κίτρινα με έντονο τύπο πτερώματος στα οποία διακρίνονται καθαρά οι ραβδώσεις της πλάτης και του στήθους.
 6. Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ vs Καναρίνι Καφέ Κόκκινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ vs Καναρίνι Καφέ Κόκκινο Έντονου

  Σύγκριση στην ίδια φωτογραφία ενός Ιζαμπέλ Κόκκινου Έντονου πτερώματος (αριστερά) και ενός Καφέ Κόκκινου Έντονου πτερώματος (δεξιά).
 7. Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κόκκινο μη Έντονο θηλυκό

  Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κόκκινο μη Έντονο θηλυκό

  Φωτογραφία παρουσίαση Ιζαμπέλ Κόκκινου θηλυκού καναρινιού μη Έντονου (χιονέ) πτερώματος.
 8. Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κόκκινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κόκκινο Έντονου

  Φωτογραφία παρουσίαση Ιζαμπέλ Κόκκινου καναρινιού με έντονο τύπο πτερώματος στο οποίο διακρίνονται καθαρά οι ραβδώσεις της πλάτης.
 9. Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κόκκινο Έντονου Αρσενικό

  Photo Καναρίνι Ιζαμπέλ Κόκκινο Έντονου Αρσενικό

  Φωτογραφία παρουσίαση Ιζαμπέλ Κόκκινου Έντονοαρσενικό υ αρσενικού καναρινιού.
Top