γλαυκοπίδες

  1. Παπαγάλοι - Ψιττακόμορφα (Psittaciformes)

    Παπαγάλοι - Ψιττακόμορφα (Psittaciformes)

    Με τον όρο "παπαγάλοι" αναφερόμαστε σε μια μεγάλη κατηγορία δενδρόβιων αναρριχητικών πουλιών που περιλαμβάνει γύρω στα 560 είδη παπαγάλων, από τα οποία μόνο τα 315 είναι κατανεμημένα. Οι Παπαγάλοι, από τα πιο δημοφιλή κατοικίδια πουλιά Birds Of A Feather - The Macaw Version by Bill Gracey...
Top