καναρίνια έουμο media

 1. Photo Καναρίνια Αχάτες Έουμο Κίτρινα

  Photo Καναρίνια Αχάτες Έουμο Κίτρινα

  Φωτογραφία κίτρινων αχατών έουμο καναρινιών. Αριστερά ένα θηλυκό με έντονο πτέρωμα. Στο κέντρο ένα αρσενικό με χιονέ πτέρωμα και στα δεξιά αρσενικό κίτρινο ιβουάρ χιονέ.
 2. Photo Νεαρό Καναρίνι Καφέ Έουμο Κίτρινο χιονέ

  Photo Νεαρό Καναρίνι Καφέ Έουμο Κίτρινο χιονέ

  Φωτογραφία καφέ κίτρινου νεαρού καναρινιού με πτέρωμα χιονέ τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Έουμο των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 3. Photo Καναρίνια Αχάτες Έουμο Λευκά

  Photo Καναρίνια Αχάτες Έουμο Λευκά

  Φωτογραφία αχατών λευκών καναρινιών, που φέρουν τη μετάλλαξη Έουμο των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 4. Photo Καναρίνι Καφέ Έουμο Κίτρινο μη Έντονου (χιονέ)

  Photo Καναρίνι Καφέ Έουμο Κίτρινο μη Έντονου (χιονέ)

  Φωτογραφία καφέ κίτρινου καναρινιού με πτέρωμα μη έντονου (χιονέ) τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Έουμο των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 5. Photo Καναρίνι Καφέ Έουμο Λευκό

  Photo Καναρίνι Καφέ Έουμο Λευκό

  Φωτογραφία καφέ λευκού καναρινιού, που φέρει τη μετάλλαξη Έουμο των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 6. Photo Καναρίνι Μαύρο Έουμο Κίτρινο Έντονου

  Photo Καναρίνι Μαύρο Έουμο Κίτρινο Έντονου

  Φωτογραφία μαύρου κίτρινου καναρινιού με πτέρωμα έντονου τύπου, που φέρει τη μετάλλαξη Έουμο των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
 7. Photo Καναρίνι Μαύρο Έουμο Λευκό

  Photo Καναρίνι Μαύρο Έουμο Λευκό

  Φωτογραφία μαύρου λευκού καναρινιού, που φέρει τη μετάλλαξη Έουμο των μελανινικών καναρινιών χρώματος.
Top