Πρόσφατα

εοο

 1. PBArchives

  Λέσχη Φίλων Καναρινιών Ρεθύμνου - ΛΕΦΙΚΑΡ

  Η Λέσχη Φίλων Καναρινιών Ρεθύμνου (ΛΕ.ΦΙ.ΚΑ.Ρ.) είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα το Ρέθυμνο της Κρήτης. Πληροφορίες για τον ΛΕ.ΦΙ.ΚΑ.Ρ. Η Λέσχη Φίλων Καναρινιών Ρεθύμνου (ΛΕ.ΦΙ.ΚΑ.Ρ.) ιδρύθηκε το 20- στο Ρέθυμνο. Ο ΛΕ.ΦΙ.ΚΑ.Ρ. είναι μέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας...
 2. PBArchives

  Κορινθιακή Λέσχη Εκτροφέων Οικόσιτων Πτηνών Αναψυχής Συντροφιάς - ΚΛΕΟΠΑΣ

  Η Κορινθιακή Λέσχη Εκτροφέων Οικόσιτων Πτηνών Αναψυχής Συντροφιάς (Κ.Λ.Ε.Ο.Π.Α.Σ) είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα την Κόρινθο. Πληροφορίες για την Κ.Λ.Ε.Ο.Π.Α.Σ Η Κορινθιακή Λέσχη Εκτροφέων Οικόσιτων Πτηνών Αναψυχής Συντροφιάς (Κ.Λ.Ε.Ο.Π.Α.Σ) ιδρύθηκε το 2015 στον Δήμο Σικυωνίων με...
 3. PetBirds

  Σύλλογος Καναρινιών Αγριοπουλιών Καβάλας - ΣΥΚΑΚ

  Ο Σύλλογος Καναρινιών Αγριοπουλιών Καβάλας (Σ.Υ.Κ.Α.Κ.) είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα την Καβάλα. Πληροφορίες για τον Σ.Υ.Κ.Α.Κ. Ο Σύλλογος Καναρινιών Αγριοπουλιών Καβάλας (Σ.Υ.Κ.Α.Κ.) ιδρύθηκε το - στην Καβάλα. Ο Σ.Υ.Κ.Α.Κ. είναι μέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας...
 4. PetBirds

  Σύλλογος Καναρινιών Αγριοπουλιών Θεσσαλίας - ΣΚΑΘ

  Ο Σύλλογος Καναρινιών Αγριοπουλιών Θεσσαλίας (Σ.Κ.Α.Θ.) είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών στη Θεσσαλία. Πληροφορίες για τον Σ.Κ.Α.Θ. Ο Σύλλογος Καναρινιών Αγριοπουλιών Θεσσαλίας (Σ.Κ.Α.Θ.) ιδρύθηκε το 2014. Οι σκοποί του Συλλόγου είναι: Η γνωριμία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελλών για...
 5. PBArchives

  Λέσχη Καναρινιών Αγριοπουλιών Δράμας - ΛΕΚΑΔ

  Η Λέσχη Καναρινιών Αγριοπουλιών Δράμας (Λ.Ε.Κ.Α.Δ.) είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα τη Δράμα. Πληροφορίες για τη Λ.Ε.Κ.Α.Δ. Η Λέσχη Καναρινιών Αγριοπουλιών Δράμας (Λ.Ε.Κ.Α.Δ.) ιδρύθηκε από πρωτοπόρους του είδους Δραμινούς εκτροφείς το 2009, που δραστηριοποιούνταν σε άλλους συλλόγους...
 6. PBArchives

  Ένωση Φίλων Ωδικών Πτηνών, Δράμας - ΕΦΩΠ

  Η Ένωση Φίλων Ωδικών Πτηνών Δράμας (Ε.Φ.Ω.Π.) είναι σύλλογος εκτροφέων πτηνών με έδρα τη Δράμα. Πληροφορίες για την Ε.Φ.Ω.Π. Η Ένωση Φίλων Ωδικών Πτηνών Δράμας (Ε.Φ.Ω.Π.) ιδρύθηκε το 2012 από Δραμινούς εκτροφείς το 2012 που δραστηριοποιούνταν σε άλλους συλλόγους. Οι σκοποί του Συλλόγου είναι...
 7. PetBirds

  Πανελλήνιος Σύλλογος Εξωτικών Παραδείσιων Πτηνών - ΠΣΕΠΠ

  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εξωτικών Παραδείσιων Πτηνών (Π.Σ.Ε.Π.Π.) είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα το Παλαιό Φάληρο. Πληροφορίες για τον Π.Σ.Ε.Π.Π. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εξωτικών Παραδείσιων Πτηνών (Π.Σ.Ε.Π.Π.) ιδρύθηκε το 2007 στο Παλαιό Φάληρο. Οι σκοποί του Συλλόγου είναι: Η εξάπλωση...
 8. PetBirds

  Φίλοι Πτηνών Συντροφιάς Κατερίνης - ΦΙΠΣΥΚ

  Ο Φίλοι Πτηνών Συντροφιάς Κατερίνης (ΦΙ.Π.ΣΥ.Κ.) είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα την Κατερίνη της Πιερίας. Πληροφορίες για τον ΦΙ.Π.ΣΥ.Κ. Η Φίλοι Πτηνών Συντροφιάς Κατερίνης (ΦΙ.Π.ΣΥ.Κ.) ιδρύθηκε το 1999 από παλιούς και νέους εκτροφείς πτηνών συντροφιάς (κυρίως καναρινιών) της...
 9. PBArchives

  Λαρισαϊκός Σύλλογος Καναρινοφίλων - ΛΑΣΥΚ

  Ο Λαρισαϊκός Σύλλογος Καναρινοφίλων - ΛΑΣΥΚ είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα τη Λάρισα. Πληροφορίες για τον ΛΑ.ΣΥ.Κ. Ο Λαρισαϊκός Σύλλογος Καναρινοφίλων (ΛΑ.ΣΥ.Κ.) ιδρύθηκε το 2007 στη Λάρισα. Οι σκοποί του Συλλόγου είναι: Η εξάπλωση του ενδιαφέροντος για την εκτροφή, φύλαξη, εξάπλωση...
 10. PetBirds

  Σύλλογος Καναρινιών Φωνής Ελλάδος - ΣΥΚΦΕ

  Ο Σύλλογος Καναρινιών Φωνής Ελλάδος (ΣΥ.Κ.Φ.Ε.) είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες για τον ΣΥ.Κ.Φ.Ε. Ο Σύλλογος Καναρινιών Φωνής Ελλάδος (ΣΥ.Κ.Φ.Ε.) ιδρύθηκε το 1995 στη Θεσσαλονίκη από μια ομάδα εκτροφέων Καναρινιών Harz. Οι σκοποί του Συλλόγου είναι: Η...
 11. PetBirds

  Σύλλογος Φίλων Ωδικών Πτηνών - ΣΦΩΠ

  Ο Σύλλογος Φίλων Ωδικών Πτηνών (Σ.Φ.Ω.Π.) είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα τη Βέροια. Πληροφορίες για τον Σ.Φ.Ω.Π. Ο Σύλλογος Φίλων Ωδικών Πτηνών (Σ.Φ.Ω.Π.) ιδρύθηκε το 2006 στη Βέροια της Ημαθίας. Οι σκοποί του Συλλόγου είναι: Η εξάπλωση του ενδιαφέροντος της εκτροφής καναρινιών...
 12. PBArchives

  Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία - ΕΟΟ

  Η Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) είναι η μία εκ των δύο ελληνικών ομοσπονδιών, που έχει ενταγμένους στις τάξεις της συλλόγους εκτροφέων πτηνών. Πληροφορίες για την Ε.Ο.Ο. Η Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) ιδρύθηκε το 1997 στην Αττική. Στόχος της Ομοσπονδίας είναι η...
Top Bottom