χλωραμφαινικόλη

  1. Θεραπευτικό πλάνο Σαλμονέλωσης (Παρατύφος) από την Chevita

    Θεραπευτικό πλάνο Σαλμονέλωσης (Παρατύφος) από την Chevita

    Η Σαλμονέλωση έχει τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από οποιαδήποτε άλλη ασθένεια των περιστεριών που οφείλεται σε βακτηριακή μόλυνση. Παθογόνο Βακτήριο Η Salmonella typhimurium είδος copenhagen, είναι το στέλεχος της σαλμονέλας που πλήττει περισσότερο τα περιστέρια. Υπό τις κατάλληλες...
  2. Chloramphenicol-N - Chevita

    Chloramphenicol-N - Chevita

    Το Chloramphenicol-N της Chevita είναι υδατοδιαλυτή αντιβίωση για τη θεραπεία της σαλμονέλας στα περιστέρια και γενικά στα πουλιά συντροφιάς. Οδηγίες χρήσης του Chloramphenicol-N Το chloramphenicol-N χρησιμοποιείται για τη θεραπεία: Σαλμονέλωση (Παράτυφος / παράλυση των φτερών και των ποδιών)...