Πρόσφατα

χλαμύδια

  1. Ornicure - Oropharma

    Ornicure - Oropharma

    Το Ornicure ενδείκνυται για τη θεραπεία αναπνευστικών λοιμώξεων των πουλιών, της ορνίθωσης και της ψιττάκωσης, οφθαλμικών μολύνσεων από Chlamydia psittaci ή Mycoplasma. Οδηγίες χρήσης του Ornicure Το Ornicure περιέχει δοξικυκλίνη (doxycycline – hyclate). Συσκευασία με 8 φακελάκια ή οικονομική...
  2. Τετρακυκλίνη - Tetracycline

    Τετρακυκλίνη - Tetracycline

    Οι τετρακυκλίνες είναι ομάδα αντιβιοτικών που καταπολεμούν Gram θετικούς και αρνητικούς μικροοργανισμούς. Ο τρόπος που δρα η τετρακυκλίνη είναι αναστέλοντας της πρωτεϊνική σύνθεση των μικροοργανισμών με αποτέλεσμα την καταστροφή τους. Οι ασθένειες που καταπολεμά ή τετρακυκλίνη, αναφορικά με τα...
Top Bottom