Πρόσφατα

Σύλλογοι Εκτροφέων Πτηνών

Οι Ομοσπονδίες και οι Σύλλογοι Εκτροφέων Πτηνών που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αναλυτική παρουσίαση καταστατικών πληροφοριών και στοιχείων επικοινωνίας.

Νέες Αξιολογήσεις

  • Cardellino Premium - Manitoba
    3,00 star(s)
    Βρέθηκε ένα σακί στην κατοχή μου κάπως τυχαία και το έδωσα δοκιμαστικά.... Ποιοτικοί και...
    • patrickios
Όμιλος Εκτροφέων Μαλινουά - ΟΕΜ
Ο Όμιλος Εκτροφέων Μαλινουά - ΟΕΜ είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα την Αθήνα.
Προβολές
270
Ενημερώθηκε
Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία - ΕΟΟ
Η Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) είναι η μία εκ των δύο ελληνικών ομοσπονδιών, που έχει ενταγμένους στις τάξεις της συλλόγους εκτροφέων...
Προβολές
540
Ενημερώθηκε
Λέσχη Καναρινιών Αγριοπουλιών Δράμας - ΛΕΚΑΔ
Η Λέσχη Καναρινιών Αγριοπουλιών Δράμας (Λ.Ε.Κ.Α.Δ.) ιδρύθηκε από πρωτοπόρους του είδους Δραμινούς εκτροφείς το 2009, που δραστηριοποιούνταν σε...
Προβολές
296
Ενημερώθηκε
Εκτροφείς Πτηνών Αναψυχής Μακεδονίας - ΕΠΑΜ
Οι "Εκτροφείς Πτηνών Αναψυχής Μακεδονίας" - ΕΠΑΜ είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Προβολές
662
Ενημερώθηκε
Φίλοι Οικόσιτων Πτηνών Βορείου Αιγαίου - ΦΟΠΒΑ
Οι Φίλοι Οικόσιτων Πτηνών Βορείου Αιγαίου ιδρύθηκε το 2015 στη Χίο. Ο Φ.Ο.Π.Β.Α. είναι μέλος της Π.Ο.Ο. με κωδικό FPO-VΑ.
Προβολές
717
Σχόλια
2
Ενημερώθηκε
Ελληνική Λέσχη Καναρινιών Εμφάνισης - ΕΛΚΕ
Η Ελληνική Λέσχη Καναρινιών Εμφάνισης (Ε.Λ.Κ.Ε.) είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα την Αθήνα.
Προβολές
664
Ενημερώθηκε
Ένωση Φίλων Ωδικών Πτηνών, Δράμας - ΕΦΩΠ
Η Ένωση Φίλων Ωδικών Πτηνών Δράμας (Ε.Φ.Ω.Π.) είναι σύλλογος εκτροφέων πτηνών με έδρα τη Δράμα.
Προβολές
663
Ενημερώθηκε
Σύλλογος Καναρινιών Αγριοπουλιών Θεσσαλίας - ΣΚΑΘ
Ο Σύλλογος Καναρινιών Αγριοπουλιών Θεσσαλίας - ΣΚΑΘ ιδρύθηκε το 2014. Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:
Προβολές
591
Ενημερώθηκε
Σύλλογος Εκτροφέων Πτηνών Συντροφιάς Έβρου - ΣΕΠΣΕ
Ο Σύλλογος Εκτροφέων Πτηνών Συντροφιάς Έβρου (Σ.Ε.Π.Σ.Ε.) ιδρύθηκε το 2007 στην Αλεξανδρούπολη.
Προβολές
458
Σχόλια
1
Ενημερώθηκε
Λαρισαϊκός Σύλλογος Καναρινοφίλων - ΛΑΣΥΚ
Ο Λαρισαϊκός Σύλλογος Καναρινοφίλων - ΛΑΣΥΚ είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα τη Λάρισα.
Προβολές
810
Σχόλια
1
Ενημερώθηκε
Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο - ΕΛΙΤ
Η Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο (ΕΛΙΤ) είναι Σωματείο Εκτροφέων Καναρινιών της ισπανικής φυλής καναρινιών φωνής Timbrado Español, με έδρα την...
Προβολές
489
Ενημερώθηκε
Ορνιθολογική Ομοσπονδία Ελλάδος - ΟΟΕ
Η Ορνιθολογική Ομοσπονδία Ελλάδος (Ο.Ο.Ε.) είναι δευτεροβάθμιο όργανο συλλόγων πτηνών συντροφιάς. Αποτελεί τη μία εκ των τριών ελληνικών...
Προβολές
221
Ενημερώθηκε
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας - ΠΟΟ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.) είναι η μία εκ των τριών ελληνικών ομοσπονδιών. Η Π.Ο.Ο έχει ενταγμένους στις τάξεις της 18...
Προβολές
748
Ενημερώθηκε
Λέσχη Ορνιθολογίας Χανίων - ΛΟΧ
Η Λέσχη Ορνιθολογίας Χανίων (Λ.Ο.Χ.) είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα τα Χανιά της Κρήτης
Προβολές
636
Ενημερώθηκε
Greek Gloster Club - GGC
Το Greek Gloster Club - GGC δεν είναι σύλλογος, έχει μια διοικούσα επιτροπή και δεν απαιτείται η επίσημη εγγραφή ή συνδρομή σε αυτό
Προβολές
368
Ενημερώθηκε
Παγκρήτιος Όμιλος Καναρινοφίλων - ΠΟΚ
Ο Παγκρήτιος Όμιλος Καναρινοφίλων Π.Ο.Κ. ιδρύθηκε το 1996 στο Ηράκλειο Κρήτης και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.).
Προβολές
379
Ενημερώθηκε
Σύλλογος Καναρινιών Φωνής Ελλάδος - ΣΥΚΦΕ
Ο Σύλλογος Καναρινιών Φωνής Ελλάδος (ΣΥ.Κ.Φ.Ε.) ιδρύθηκε το 1996 στη Θεσσαλονίκη από μια ομάδα εκτροφέων Καναρινιών Harz. Οι σκοποί του Συλλόγου
Προβολές
421
Ενημερώθηκε
Κορινθιακή Λέσχη Εκτροφέων Οικόσιτων Πτηνών Αναψυχής Συντροφιάς - ΚΛΕΟΠΑΣ
Η Κορινθιακή Λέσχη Εκτροφέων Οικόσιτων Πτηνών Αναψυχής Συντροφιάς (Κ.Λ.Ε.Ο.Π.Α.Σ) ιδρύθηκε το 2015 στον Δήμο Σικυωνίων με έδρα πλέον στην Κόρινθο.
Προβολές
405
Ενημερώθηκε
Σωματείο Εκτροφέων Μαλινουά - ΣΕΜΑ
Το Σωματείο Εκτροφέων Μαλινουά (Σ.Ε.ΜΑ.) ιδρύθηκε το 2006 στη Θεσσαλονίκη από εκτροφείς του ΣΥ.Κ.Φ.Ε, που εξέτρεφαν αποκλειστικά Waterslager Malinois
Προβολές
350
Ενημερώθηκε
Φίλοι Πτηνών Συντροφιάς Κατερίνης - ΦΙΠΣΥΚ
Ο Φίλοι Πτηνών Συντροφιάς Κατερίνης (ΦΙ.Π.ΣΥ.Κ.) είναι Σωματείο Εκτροφέων Πτηνών με έδρα την Κατερίνη της Πιερίας
Προβολές
295
Ενημερώθηκε
Top Bottom