Terms and rules

Σε αυτήν τη σελίδα περιγράφονται αναλυτικά οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών, και οι Κανόνες Διεξαγωγής Συζητήσεων στο PetBirds (στο εξής "Όροι Χρήσης").

Η αποδοχή των Όρων Χρήσης αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση τους ή και την εγγραφή μελών στον ιστότοπο μας. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά και αν δεν συμφωνείτε με αυτούς, μην καταχωρείτε περιεχόμενο και μη χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία. Η συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας αποτελεί δήλωση αποδοχής αυτών των όρων.

Όροι Παροχής Υπηρεσίας

Οι Πάροχοι (στο εξής "εμείς", "εμάς", "μας") των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν τον ιστότοπο (στο εξής "Υπηρεσία") δεν είναι υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο ή και τους λογαριασμούς που δημιουργούνται από τους χρήστες. Το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται εκφράζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη του.

Οι Υπηρεσία διατίθεται μόνο σε χρήστες ηλικίας 14 ετών και άνω. Εάν είστε νεότεροι από αυτή την ηλικία, παρακαλούμε μην εγγραφείτε στην Υπηρεσία. Αν εγγραφείτε, δηλώνετε ότι είστε 14 ετών ή μεγαλύτερης ηλικίας.

Περί Ευθύνης

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι Εσείς, το άτομο στο οποίο ανήκει ο λογαριασμός χρήστη, έχετε την αποκλειστική ευθύνη για το Περιεχόμενο που καταχωρείτε και ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, επακόλουθες βλάβες προκύψουν από αυτό ή τη συμπεριφορά σας.

Περιεχόμενο

Ο όρος "Περιεχόμενο" περιλαμβάνει τα: Άρθρα, Παρουσιάσεις, Συζητήσεις (θέματα και μηνύματα - Forum threads και posts ή Σχόλια comments), Media (Φωτογραφίες, Ηχογραφήσεις, Βίντεο), Μηνύματα και Σχόλια στα Media τις Σελίδες Προφίλ των Μελών.

Δικαίωμα Χρήσης

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι με την υποβολή Περιεχομένου στην Υπηρεσία, μας χορηγείτε αμετάκλητα μη αποκλειστική, απεριόριστης διάρκειας άδεια χρήσης, δημοσίευσης ή αναδημοσίευσης του περιεχομένου σας.

Δικαίωμα Άρνησης Χρήσης

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχουμε το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση), να αρνηθούμε τη δημοσίευση, να καταργήσουμε ή να τροποποιήσουμε κατά την κρίση μας οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει υποβληθεί ή να τερματίσουμε την πρόσβαση σας σε όλο ή μέρος της Υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς προειδοποίηση.

Αξιώσεις

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μετά την καταχώρηση Περιεχομένου στην Υπηρεσία δε θα εγείρετε γι' αυτό καμία οικονομική ή άλλη αξίωση στο μέλλον και ότι οι αιτήσεις διαγραφής Περιεχομένου δεν γίνονται δεκτές για κανένα λόγο.

Εγγυήσεις

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Υπηρεσία διατίθεται και παρέχεται σε εσάς "όπως είναι" και ότι αποποιούμαστε ρητώς όλες τις εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

Εγγυήσεων εγκυρότητας των πληροφοριών ή καταλληλότητας της χρήσης τους για συγκεκριμένο σκοπό. Η χρήση των συμβουλών ή οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών γίνεται με δική σας ευθύνη χωρίς καμία άλλη ευθύνη από την πλευρά μας.

Εγγυήσεων για την αδιάλειπτη, χωρίς σφάλματα λειτουργία ή τη διάρκεια ή τον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας. Διατηρούμε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα της αλλαγής χρήσης ή της διακοπής λειτουργίας της, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης ή ανακοίνωσης.

Παραβίαση Πνευματικών Δικαιωμάτων (DMCA)

Αν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο στο PetBirds παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με email. Το PetBirds δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αν δεν μας δώσετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Για να γίνει αυτό πρέπει να μας παρέχετε τα εξής στην ειδοποίησή σας:

 1. φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή σας.
 2. προσδιορισμός των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που πιστεύετε ότι παραβιάζεται.
 3. προσδιορισμός του στοιχείου που νομίζετε ότι παραβιάζετε, περιλαμβάνοντας επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα και το σημείο που βρίσκεται το υλικό έτσι ώστε το PetBirds να μπορεί να το βρει.
 4. Στοιχεία επικοινωνία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας (αριθμό τηλεφώνου ή e-mail).
 5. Μια δήλωση στην οποία θα δηλώνετε καλόπιστα ότι αναγνωρίζεται το στοιχείο που αναφέρετε ως παράνομο, δεν έχει εγκριθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή εκπρόσωπό του, για να χρησιμοποιηθεί από το PetBirds.
 6. Μια δήλωση ότι οι πληροφορίες που παρέχετε στην αναφορά σας είναι ακριβείς και ότι (επί ποινή της ψευδορκίας), είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων των οποίων το έργο έχει παραβιαστεί.

Κανονισμοί για τα Μέλη του PetBirds

Ακολουθούν αναλυτικά οι Κανόνες που ορίζουν το πλαίσιο διεξαγωγής των Συζητήσεων και της Συμπεριφοράς των Μελών του PerBirds. Στο PetBirds δίνουμε μεγάλη σημασία στο σεβασμό της προσωπικότητας του κάθε ατόμου μέλους μας και πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία βασίζονται οι κανόνες που ορίζουν τη συμπεριφορά των μελών μας στους χώρους συζητήσεων.

Ως μέλη του PetBirds κατανοείτε και αποδέχεστε ότι οι Διαχειριστές και οι Συντονιστές έχουν το δικαίωμα να τροποποιούν, επεξεργάζονται, μεταφέρουν, κλειδώνουν ή να διαγράφουν οποιοδήποτε ανάρτηση, υπογραφή, δεδομένα προφίλ ή λογαριασμό, με ή χωρίς Προειδοποίηση όταν κατά την κρίση τους παραβαίνουν το γράμμα ή το πνεύμα των Όρων Χρήσης και των Κανόνων Λειτουργίας. Οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ποινή προσωρινής ή μόνιμης αποβολής του μέλους από το PetBirds.

Η πρόσβαση στην Κοινότητα του PetBirds είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα και τα μέλη που παραβιάζουν συνεχώς αυτούς τους κανόνες ενδέχεται να απομακρυνθούν, ανεξάρτητα από το επίπεδο της συνολικής συνεισφοράς τους σε αυτήν.

1. Λογαριασμοί Μελών

1.1. Διακριτικά Λογαριασμών: Τα διακριτικά των λογαριασμών (όνομα χρήστη, avatar, υπογραφές) δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν ονομασίες επιχειρήσεων, προϊόντων ή υπηρεσιών, λογότυπα, ή εμβλήματα αθλητικών συμβόλων. Για τα διακριτικά των λογαριασμών ισχύουν εξίσου οι κανόνες που αφορούν στη δημοσίευση Περιεχομένου γενικά.

 • Παράβαση: Σύσταση για αλλαγή του ονόματος χρήστη και/η διαγραφή των υπολοίπων στοιχείων που δεν ακολουθούν τον κανόνα. Ποινή 2 βαθμοί.
1.2. Πολλαπλοί Λογαριασμοί

Η δημιουργία ή και η χρήση περισσότερων του ενός λογαριασμού από το ίδιο άτομο δεν επιτρέπεται.

 • Παράβαση: Οι λογαριασμοί που δημιουργούνται μεταγενέστερα του αρχικού, συγχωνεύονται με αυτόν, απενεργοποιούνται ή διαγράφονται.

2. Κανονισμοί Δημοσίευσης Περιεχομένου

2.1. Ευγένεια - Υπομονή: Σας παρακαλούμε να είστε ευγενικοί, κόσμιοι στη συμπεριφορά σας και να σέβεστε τα υπόλοιπα μέλη. Μην απαιτείτε αλλά να είστε υπομονετικοί, να θυμάστε ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα και ότι στις ερωτήσεις απαντούν εθελοντικά τα υπόλοιπα μέλη, όταν γνωρίζουν την απάντηση και έχουν τη διάθεση να απαντήσουν.

 • 1η Παράβαση: "Σύσταση" και ενδεχομένως διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 2 βαθμοί.
 • 2η+ Παράβαση: "Παράβαση" και διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 3 βαθμοί.

2.2. Επιλογή Κατάλληλου Forum και Τίτλοι Θεμάτων: Πρέπει να επιλέγετε το κατάλληλο forum, με βάση το θέμα της Συζήτησης που πρόκειται να ξεκινήσετε. Επίσης, οι τίτλοι των Θεμάτων πρέπει να είναι σαφείς, μη παραπλανητικοί και να αποτελούν μια σύντομη περιγραφή του περιεχόμενου του μηνύματός τους.

 • Τα Θέματα μεταφέρονται στην καταλληλότερη τοποθεσία και οι τίτλοι διαμορφώνονται αναλόγως από τον αρμόδιο Συντονιστή, όταν απαιτείται.

2.3. Μηνύματα με greeklish ή ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Τα μηνύματα με greeklish ή ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα, δεν επιτρέπονται. Όταν θέλετε να τονίσετε κάτι, χρησιμοποιήστε με μέτρο έντονους (bold) ή κεφαλαίους χαρακτήρες μόνο για μια δύο λέξεις.

 • 1η Παράβαση: "Ενημέρωση". Ποινή 1 βαθμός. Διάρκεια 1 μήνας.
 • 2η Παράβαση: "Σύσταση" και ενδεχομένως διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 2 βαθμοί
 • 3η+ Παράβαση: "Παράβαση" και διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 3 βαθμοί.

2.4. Εκτός Θέματος: Τα Μηνύματα σε μία Συζήτηση πρέπει να αφορούν στο θέμα της. Ομοίως και οι ερωτήσεις μέσα σε μία συζήτηση. Αν θέλετε να κάνετε μία ερώτηση που δεν αφορά στο θέμα της συζήτησης, πρέπει να ανοίξετε νέα στο καταλληλότερο φόρουμ με βάση το θέμα της ερώτησης. Οι εκτός θέματος αναρτήσεις ενδέχεται να διαγραφούν.

 • 1η Παράβαση: "Ενημέρωση". Ποινή 1 βαθμός.
 • 2η Παράβαση: "Σύσταση" και ενδεχομένως διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 2 βαθμοί.
 • 3η+ Παράβαση: "Παράβαση" και διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 3 βαθμοί.

2.5. Δημοσιοποίηση Προσωπικών Στοιχείων: Η δημοσιοποίηση προσωπικών πληροφοριών ή περιεχομένου που παραβιάζει την ιδιωτικότητα ιδιωτών πολιτών, συμπεριλαμβανομένου του ιδίου του συντάκτη, δεν επιτρέπεται. Στα προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβάνονται: Ονοματεπώνυμα, Τηλεφωνικοί αριθμοί, Διευθύνσεις (ταχυδρομικές ή ηλεκτρονικές), Προσωπικές Συζητήσεις ή άλλα δεδομένα προσωπικής επικοινωνίας μεταξύ μελών.

 • 1η Παράβαση: "Ενημέρωση" και τροποποίηση ή διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 1 βαθμός. Διάρκεια 1 μήνας.
 • 2η+ Παράβαση: "Παράβαση" και τροποποίηση ή διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 2 βαθμοί.

2.6. Απρεπής Φρασεολογία: Απαγορεύονται οι απρεπείς εκφράσεις, οι προσβλητικοί, ειρωνικοί, χλευαστικοί, χαρακτηρισμοί προς οποιονδήποτε.

 • 1η Παράβαση: "Σύσταση" και ενδεχομένως διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 2 βαθμοί.
 • 2η+ Παράβαση: "Παράβαση" και διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 3 βαθμοί.

2.7. Προσωπικές Αντιπαραθέσεις - Χαρακτηρισμοί: Απαγορεύονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με προκλητικούς, προσβλητικούς ή υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Στο PetBirds οι συζητήσεις γίνονται με βάση τους στοιχειώδεις κανόνες πολιτισμού, επί των απόψεων και όχι επί προσωπικού. Αν θέλετε να λύσετε τις προσωπικές διαφορές, πρέπει να βρείτε άλλο χώρο.

 • 1η Παράβαση: "Σύσταση" και ενδεχομένως διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 2 βαθμοί.
 • 2η+ Παράβαση: "Παράβαση" και διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 3 βαθμοί.

2.8. Βία - Απειλές: Απαγορεύονται τα απειλητικά μηνύματα και γενικά τα μηνύματα που προάγουν ή υποκινούν τη βία, δεν επιτρέπονται.

 • 1η Παράβαση: "Σύσταση" και ενδεχομένως διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 2 βαθμοί.
 • 2η+ Παράβαση: "Παράβαση" και διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 3 βαθμοί.

2.9. Trolling: Απαγορεύεται το trolling (συστηματική δημοσίευση Θεμάτων ή Μηνυμάτων που έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν έριδες, αντιδικίες, καυγάδες ή άσχημο κλίμα στη ζωή της Κοινότητας).

 • 1η Παράβαση: "Σύσταση" και ενδεχομένως διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 2 βαθμοί.
 • 2η+ Παράβαση: "Παράβαση" και διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 3 βαθμοί.

2.10. Ρατσισμός: Απαγορεύονται τα μηνύματα που εκφράζουν φυλετικό ρατσισμό, μισαλλοδοξία, ομοφοβία και γενικά κάθε μορφής ρατσιστική συμπεριφορά προς άλλα πρόσωπα ή ομάδες ανθρώπων.

 • 1η Παράβαση: "Σύσταση" και ενδεχομένως διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 2 βαθμοί.
 • 2η+ Παράβαση: "Παράβαση" και διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 3 βαθμοί.

2.11. Παράνομο Περιεχόμενο - Δραστηριότητες: Απαγορεύεται η δημοσίευση υλικού, συνδέσμων προς ιστοσελίδες ή άλλου περιεχομένου που παραβιάζει την εθνική ή διεθνή νομοθεσία, όπως και οι αναρτήσεις που προάγουν ή υποκινούν παράνομες ενέργειες.

 • 1η+ Παράβαση: "Παράβαση" και διαγραφή της ανάρτησης και ενδεχομένως οριστική αποβολή του μέλους. Ποινή 3 βαθμοί.

3. Διαφήμιση

Απαγορεύεται η διαφήμιση στους ιδιοκτήτες καταστημάτων, εμπόρους, παρόχους υπηρεσιών για κατοικίδια ζώα ή σε άτομα που που διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή οικονομική σχέση με τα κατάστημα, τα προϊόντα ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

* Τα μέλη που δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρονται ή να προτείνουν καταστήματα ή προϊόντα με σκοπό την εξυπηρέτηση άλλων μελών, εφόσον υπάρξει σχετική ερώτηση.

3.1. Προώθηση Προϊόντων - Υπηρεσιών: Απαγορεύεται η δημοσίευση συνδέσμων ιστοσελίδων (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών λογαριασμών κοινωνικών δικτύων), καθώς και η αναφορά σε καταστήματα, υπηρεσίες ή προϊόντα για κατοικίδια ζώα (βλ. εξαιρέσεις *).

 • 1η Παράβαση: "Σύσταση" και ενδεχομένως διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 2 βαθμοί.
 • 2η+ Παράβαση: "Παράβαση" και διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 3 βαθμοί.

3.2. Spamming: Απαγορεύεται το spamming. Η αποστολή δημόσιων ή προσωπικών μηνυμάτων (αυτοματοποιημένων ή μη) προώθησης προϊόντων, καταστημάτων, ή υπηρεσιών, στα μέλη, παρά τη θέλησή τους.

 • 1η+ Παράβαση: "Παράβαση", διαγραφή της ανάρτησης και ενδεχομένως του μόνιμη αποβολή του μέλους. Ποινή 3 βαθμοί ή και Μόνιμη Αποβολή.

3.3. Συναφείς Ιστότοποι: Το Ίντερνετ είναι ένας τεράστιος χώρος και είναι φυσικό να υπάρχουν και άλλα Forum που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο που ασχολείται και το PetBirds. Το PetBirds δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό το γεγονός, ωστόσο είναι υποχρέωσή μας να διασφαλίσουμε ότι δεν γίνεται εκμετάλλευση της δημοφιλίας του για να προωθηθούν άλλα ανταγωνιστικά Forums.

 • 1η+ Παράβαση: "Σύσταση" και διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 2 βαθμοί.

4. Μέλη Προσωπικού Διαχείρισης και Συντονισμού Συζητήσεων

Τα μέλη του προσωπικού της Ομάδας Διαχείρισης είναι εθελοντές και γι αυτό σας παρακαλούμε να δείχνετε τον πρέποντα σεβασμό στον χρόνο που αφιερώνουν για την ομαλή λειτουργία της Κοινότητάς μας.

4.1. Ενστάσεις σε Συντονιστικές Ενέργειες: Εάν έχετε κάποια ένσταση, διαφωνία ή απορία σχετικά με συντονιστικές ενέργειες, επικοινωνήστε ιδιωτικά μέσω προσωπικού μηνύματος με τον αρμόδιο συντονιστή ή υποβάλετε αναφορά μηνύματος στο επίμαχο μήνυμα.

 • Παράβαση: "Παράβαση" και διαγραφή της ανάρτησης. Ποινή 3 βαθμοί.

Πνευματικά Δικαιώματα

Διατηρούμε όλα τα δικαιώματά που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, λογότυπα, και οποιοδήποτε άλλο ιδιόκτητο δικαίωμα μπορεί να έχουμε στον Ιστότοπό μας, το Περιεχόμενό του, καθώς και τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Η χρήση των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας μας, απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας.

Top