Καναρίνια Κατηγορία των Forums των Καναρινιών. Συζητήσεις που αφορούν στα Καναρίνια όλων των τύπων (Φωνής, Χρώματος, Εμφάνισης, Κοινά).

Γενικά για Καναρίνια

Forum Συζητήσεων που αφορούν στα Καναρίνια και δεν εντάσσονται σε κανένα από τα υπόλοιπα Φόρουμ της Κατηγορίας.

Συζητήσεις
2.511
Μηνύματα
36.100
Συζητήσεις
2.511
Μηνύματα
36.100
 • GreekMan72

Διατροφή Καναρινιών

Forum Συζητήσεών που αφορούν στη Διατροφή των Καναρινιών.

Συζητήσεις
890
Μηνύματα
11.549
Συζητήσεις
890
Μηνύματα
11.549

Ασθένειες Καναρινιών

Forum Συζητήσεων που αφορούν στις ασθένειες, τις προσβολές από παράσιτα, την πτερόρροια και τους τραυματισμούς των Καναρινιών.

Συζητήσεις
1.864
Μηνύματα
30.789
Συζητήσεις
1.864
Μηνύματα
30.789
 • Agg255

Αναπαραγωγή Καναρινιών

Forum Συζητήσεων που αφορούν στην Αναπαραγωγή των Καναρινιών, από την προετοιμασία μέχρι την ανατροφή και την ανεξαρτητοποίηση των νεοσσών τους.

Συζητήσεις
3.352
Μηνύματα
47.634
Συζητήσεις
3.352
Μηνύματα
47.634

Φροντίδα Καναρινιών

Forum Συζητήσεων που αφορούν στη φροντίδα των καναρινιών, συμπεριλαμβανομένων των χώρων διαμονής, των κλουβιών και του εξοπλισμού τους.

Συζητήσεις
809
Μηνύματα
12.134
Συζητήσεις
809
Μηνύματα
12.134
 • Γιωργος Λαμ.

Είδη Καναρινιών

Συζητήσεις των Άρθρων της κατηγορίας Είδη - Ράτσες Καναρινιών και ενημερώσεις για τις επικαιροποιήσεις πληροφοριών ή τις παρεμβάσεις στα άρθρα.
Συζητήσεις
29
Μηνύματα
177
Συζητήσεις
29
Μηνύματα
177

Παπαγάλοι Κατηγορία των Forums των Παπαγάλων. Συζητήσεις που αφορούν στους Παπαγάλους όλων των τύπων.

Παπαγάλοι Γενικά

Forum Συζητήσεων γενικών θεμάτων που αφορούν στους Παπαγάλους και δεν εντάσσονται σε κανένα από τα υπόλοιπα Φόρουμ της Κατηγορίας.

Συζητήσεις
3.257
Μηνύματα
58.633
Συζητήσεις
3.257
Μηνύματα
58.633
 • ErnestoTheParrotlet

Διατροφή Παπαγάλων

Forum Συζήτησης θεμάτων που αφορούν στη Διατροφή των Παπαγάλων.

Συζητήσεις
622
Μηνύματα
7.284
Συζητήσεις
622
Μηνύματα
7.284
 • ErnestoTheParrotlet

Ασθένειες Παπαγάλων

Forum Συζήτησεων που αφορούν στις Ασθένειες και τους Τραυματισμούς και την πτερόρροια των Παπαγάλων.

Συζητήσεις
933
Μηνύματα
16.270
Συζητήσεις
933
Μηνύματα
16.270

Αναπαραγωγή Παπαγάλων

Forum Συζητήσεων που αφορούν στην Αναπαραγωγή των Παπαγάλων, από την προετοιμασία μέχρι και την ανατροφή και ανεξαρτητοποίηση των νεοσσών τους .

Συζητήσεις
959
Μηνύματα
15.424
Συζητήσεις
959
Μηνύματα
15.424
 • Φοίβος

Φροντίδα, Εκπαίδευση Παπαγάλων

Forum Συζήτησης θεμάτων που αφορούν στη φροντίδα και τους χώρους διαμονής, συμπεριλαμβανομένων των κλουβιών και του εξοπλισμού των Παπαγάλων.
Συζητήσεις
1.550
Μηνύματα
20.745
Συζητήσεις
1.550
Μηνύματα
20.745

Είδη Παπαγάλων

Συζητήσεις των Άρθρων της κατηγορίας Ράτσες - Είδη Παπαγάλων και ενημερώσεις για τις επικαιροποιήσεις πληροφοριών ή τις παρεμβάσεις στα άρθρα.
Συζητήσεις
62
Μηνύματα
351
Συζητήσεις
62
Μηνύματα
351
 • Stavros

Ιθαγενή Ωδικά Πουλιά και Υβρίδια Κατηγορία των Forums των Ιθαγενών Πουλιών (είδη που απαντώνται εντός της ελληνικής και ευρωπαϊκής επικράτειας) και Υβριδίων τους.

Γενικά για Ιθαγενή Πουλιά - Υβρίδια

Forum Γενικών Θεμάτων Ιθαγενών Πουλιών και Υβριδίων: Συζητήσεις που δεν εντάσσονται σε κανένα από τα υπόλοιπα Φόρουμ και αφορούν σε Ιθαγενή Πουλιά όλων των τύπων.

Συζητήσεις
716
Μηνύματα
11.819
Συζητήσεις
716
Μηνύματα
11.819

Διατροφή Ιθαγενών Πουλιών - Υβριδίων

Forum Συζητήσεων που αφορούν στη διατροφή Ιθαγενών πτηνών και των Υβριδίων τους.

Συζητήσεις
138
Μηνύματα
1.722
Συζητήσεις
138
Μηνύματα
1.722

Ασθένειες Ιθαγενών Πουλιών - Υβριδίων

Forum Συζητήσεων που αφορούν στις ασθένειες, τους τραυματισμούς και την πτερόρροια των Ιθαγενών πτηνών και Υβριδίων τους.

Συζητήσεις
207
Μηνύματα
3.788
Συζητήσεις
207
Μηνύματα
3.788

Αναπαραγωγή Ιθαγενών Πουλιών - Υβριδίων

Forum Συζητήσεων που αφορούν στην αναπαραγωγή Ιθαγενών πτηνών και Υβριδίων τους, από την προετοιμασία μέχρι την ανατροφή και την ανεξαρτητοποίηση των νεοσσών τους.

Συζητήσεις
459
Μηνύματα
7.147
Συζητήσεις
459
Μηνύματα
7.147

Φροντίδα, Διαμονή Ιθαγενών Πουλιών - Υβριδίων

Forum Συζητήσεων που αφορούν στη φροντίδα και τους χώρους διαμονής, συμπεριλαμβανομένων των κλουβιών και του εξοπλισμού των Ιθαγενών πτηνών και Υβριδίων τους.

Συζητήσεις
170
Μηνύματα
2.607
Συζητήσεις
170
Μηνύματα
2.607

Ράτσες - Είδη Ιθαγενών Πτηνών

Συζητήσεις των Άρθρων της κατηγορίας Ράτσες - Είδη Ιθαγενών Πτηνών και ενημερώσεις για τις επικαιροποιήσεις πληροφοριών ή τις παρεμβάσεις στα άρθρα.
Συζητήσεις
79
Μηνύματα
313
Συζητήσεις
79
Μηνύματα
313
 • Stavros

Εξωτικά Πουλιά, Παραδείσια Κατηγορία των Forums των Εξωτικών και Παραδείσιων Πουλιών (είδη από όλο τον κόσμο, εκτός των περιοχών της ελληνικής και ευρωπαϊκής επικράτειας).

Γενικά Θέματα για Εξωτικά Πουλιά

Forum Γενικών Θεμάτων Εξωτικών και Παραδείσιων Πουλιών: Συζητήσεις που δεν εντάσσονται σε κανένα από τα υπόλοιπα Φόρουμ και αφορούν σε Εξωτικά Πουλιά όλων των τύπων.

Συζητήσεις
344
Μηνύματα
4.653
Συζητήσεις
344
Μηνύματα
4.653

Διατροφή Εξωτικών Πουλιών

Forum συζήτησης θεμάτων που αφορούν στη Διατροφή των Εξωτικών Πουλιών.
Συζητήσεις
54
Μηνύματα
529
Συζητήσεις
54
Μηνύματα
529

Ασθένειες - Τραυματισμοί Εξωτικών Πουλιών

Στην κατηγορία αυτή, μπορείτε να συζητήσετε θέματα που αφορούν στις ασθένειες και στους τραυματισμούς των Εξωτικών Πουλιών
Συζητήσεις
104
Μηνύματα
1.582
Συζητήσεις
104
Μηνύματα
1.582

Αναπαραγωγή Εξωτικών Πουλιών

Forum Συζητήσεων που αφορούν στην Αναπαραγωγή των Εξωτικών Πτηνών, από την προετοιμασία μέχρι την ανατροφή και την ανεξαρτητοποίηση των νεοσσών τους.

Συζητήσεις
374
Μηνύματα
7.222
Συζητήσεις
374
Μηνύματα
7.222

Φροντίδα, Διαμονή, Εξωτικών Πουλιών

Forum Συζητήσεων που αφορούν στη φροντίδα και τους χώρους διαμονής, συμπεριλαμβανομένων των κλουβιών και του εξοπλισμού των Εξωτικών Πτηνών.

Συζητήσεις
83
Μηνύματα
982
Συζητήσεις
83
Μηνύματα
982

Ράτσες - Είδη Εξωτικών Πτηνών

Συζητήσεις
26
Μηνύματα
88
Συζητήσεις
26
Μηνύματα
88

Περιστέρια - Οικόσιτα Πτηνά Κατηγορία των Forums των Περιστεριών και Οικόσιτων Πουλιών. Συζητήσεις που αφορούν στα Περιστέρια και τα Πτηνά Φάρμας όλων των τύπων.

Περιστέρια

Forum Συζητήσεων που αφορούν στα Περιστέρια (όλα τα είδη - ράτσες περιστεριών).

Συζητήσεις
284
Μηνύματα
3.834
Συζητήσεις
284
Μηνύματα
3.834
 • LoonieBird

Γενικά Θέματα για Οικόσιτα Πτηνά

Forum Συζητήσεων που αφορούν στα Οικόσιτα ή Πτηνά Φάρμας (όλα τα είδη - ράτσες).

Συζητήσεις
187
Μηνύματα
2.973
Συζητήσεις
187
Μηνύματα
2.973

Άρθρα Κατηγορία των Forum Συζητήσεων κι Ενημερώσεων των Άρθρων του PetBirds.

Άρθρα για Πτηνά (γενικά)

Forum Συζήτησης των Άρθρων που δημοσιεύτηκαν στην Κατηγορία "Άρθρα για Πτηνά (γενικά)", της Ενότητας των Άρθρων του PetBirds.
Συζητήσεις
64
Μηνύματα
273
Συζητήσεις
64
Μηνύματα
273

Αναπαραγωγή Πτηνών

Forum Συζήτησης των Άρθρων που δημοσιεύτηκαν στην Κατηγορία "Αναπαραγωγή Πτηνών", της Ενότητας των Άρθρων του PetBirds.
Συζητήσεις
45
Μηνύματα
138
Συζητήσεις
45
Μηνύματα
138
 • thanasisdr

Ασθένειες Πτηνών

Forum Συζήτησης των Άρθρων που δημοσιεύτηκαν στην Κατηγορία Ασθένειες Πτηνών, της Ενότητας των Άρθρων του PetBirds.
Συζητήσεις
37
Μηνύματα
139
Συζητήσεις
37
Μηνύματα
139

Διατροφή Πτηνών

Forum Συζήτησης των Άρθρων που δημοσιεύτηκαν στην Κατηγορία Διατροφή Πτηνών, της Ενότητας των Άρθρων του PetBirds.
Συζητήσεις
43
Μηνύματα
433
Συζητήσεις
43
Μηνύματα
433
 • patrickios

Φροντίδα Πτηνών

Συζητήσεις
31
Μηνύματα
211
Συζητήσεις
31
Μηνύματα
211

Αρχείο Άρθρων

Αρχείο μη επικαιροποιημένων άρθρων για περισσότερα από 5 χρόνια.

Συζητήσεις
18
Μηνύματα
56
Συζητήσεις
18
Μηνύματα
56
 • PBCP

Προϊόντα Καταστήματα Υπηρεσίες Forums Συζητήσεων και Παρουσιάσεων Προϊόντων, Καταστημάτων, Υπηρεσιών και Εκδηλώσεων που αφορούν στη φροντίδα και εκτροφή των πτηνών.

Πτηνίατροι - Κτηνίατροι

Forum συζήτησης παρουσιάσεων κτηνιάτρων - πτηνιάτρων.
Συζητήσεις
28
Μηνύματα
229
Συζητήσεις
28
Μηνύματα
229

Φάρμακα - Συμπληρώματα

Forum Συζητήσεων και Παρουσιάσεων φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής για πτηνά.

Συζητήσεις
91
Μηνύματα
567
Συζητήσεις
91
Μηνύματα
567
 • Ιωάννα

Pet Shops

Συζητήσεις κι ενημερώσεις των Παρουσιάσεων. του PetBirds.
Συζητήσεις
26
Μηνύματα
102
Συζητήσεις
26
Μηνύματα
102

Προϊόντα Διατροφής, Φροντίδας

Forum Συζητήσεων και Παρουσιάσεων τροφών, μειγμάτων σπόρων, αυγοτροφών, και προϊόντων φροντίδας των πουλιών.

Συζητήσεις
244
Μηνύματα
2.542
Συζητήσεις
244
Μηνύματα
2.542

Σύλλογοι - Εκθέσεις - Εκδηλώσεις

Ειδήσεις και Συζητήσεις που αφορούν στους Συλλόγους Εκτροφέων Πτηνών. Πότε και πού γίνονται Εκθέσεις - Διαγωνισμοί - Σεμινάρια και θέματά σχετικά με τις εκδηλώσεις που αφορούν στα πτηνά.
Συζητήσεις
98
Μηνύματα
1.726
Συζητήσεις
98
Μηνύματα
1.726

Σχετικά με τα Πτηνά Κατηγορία των Forums Σχετικά με τα Πτηνά. Συζητήσεις που αφορούν στα Πτηνά γενικά και όχι για κάποιο είδος από αυτά που καλύπτεται από τις παραπάνω θεματικές κατηγορίες.

Γενικές Συζητήσεις για Πτηνά

Forum Συζητήσεων που αφορούν στα Πτηνά γενικά και όχι σε κάποιο είδος από αυτά που καλύπτονται από τις παραπάνω θεματικές κατηγορίες. Προσοχή Όχι δημοσιεύσεις άρθρων που προέρχονται από άλλες πηγές

Συζητήσεις
228
Μηνύματα
4.437
Συζητήσεις
228
Μηνύματα
4.437
 • CarduelisAthens

Ιδιοκατασκευές, Παρουσιάσεις Εκτροφείων

Forum Παρουσίασης εκτροφείων και κατασκευών που έχουν γίνει από τα μέλη μας.

Συζητήσεις
352
Μηνύματα
6.269
Συζητήσεις
352
Μηνύματα
6.269

Βότανα - Φυσικές Θεραπείες

Πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες των βοτάνων και τη χρήση τους ως φυσικών μέσων για την καλή υγεία των πουλιών
Συζητήσεις
38
Μηνύματα
490
Συζητήσεις
38
Μηνύματα
490

Φωνές Πουλιών, Βίντεο, Φωτο

Φωτογραφίες, βίντεο, ήχοι, φωνές από καναρίνια, παπαγάλους, εξωτικά πουλιά, περιστέρια, οικόσιτα
Συζητήσεις
640
Μηνύματα
5.685
Συζητήσεις
640
Μηνύματα
5.685

Αγγελίες Πουλιών Αγγελίες για πουλιά, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές πουλιών και εξοπλισμού εκτροφής.

Αγορά Πουλιών - Εξοπλισμού

Αγγελίες αγοράς πουλιών και εξοπλισμού εκτροφής - φροντίδας κατοικίδιων πουλιών από τα μέλη μας.

Συζητήσεις
622
Μηνύματα
3.779
Συζητήσεις
622
Μηνύματα
3.779
 • George17m

Πώληση Πουλιών - Εξοπλισμού

Αγγελίες πώλησης πουλιών και εξοπλισμού εκτροφής - φροντίδας κατοικίδιων πουλιών στα μέλη μας. Παρακαλούμε, διαβάστε τους όρους και προϋποθέσεις δημοσίευσης του Forum των Αγγελιών.

Συζητήσεις
56
Μηνύματα
468
Συζητήσεις
56
Μηνύματα
468
 • lefteris13

Ζητώ Πουλιά - Εξοπλισμό

Ζητήστε από τα μέλη μας, εφόσον το επιθυμούν, να σας χαρίσουν τα πουλιά ή τον εξοπλισμό που χρειάζεστε.

Συζητήσεις
87
Μηνύματα
505
Συζητήσεις
87
Μηνύματα
505

Χαρίζω - Ανταλλάσσω Πουλιά Εξοπλισμό

Χαρίστε στα υπόλοιπα μέλη μας τα πουλιά που δεν μπορείτε πλέον να φροντίσετε ή τον εξοπλισμό που δεν χρειάζεστε πια ή ανταλλάξτε τα με τα αντίστοιχα που χρειάζεστε.

Συζητήσεις
165
Μηνύματα
1.738
Συζητήσεις
165
Μηνύματα
1.738

Στατιστικά forum

Συζητήσεις
30.001
Μηνύματα
423.361
Μέλη
16.269
Νεότερο μέλος
mliota
Top