Είδη - Ράτσες Καναρινιών

Οι πιο γνωστές Ράτσες - Είδη Καναρινιών. Αναλυτική περιγραφή κάθε ράτσας με φωτογραφίες βίντεο και οδηγίες για τη φροντίδα και εκτροφή των πουλιών.

above_content

Οι Ράτσες των Καναρινιών

Τα καναρίνια χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Τα Καναρίνια Φωνής, Χρώματος και Τύπου. Καθεμία από αυτές τις κατηγορίες περιλαμβάνει μια ομάδα από ράτσες - είδη καναρινιών που την εκπροσωπούν.

Στα Άρθρα αυτής της Κατηγορίας περιγράφονται η καθεμιά από αυτές τις ράτσες ξεχωριστά και δίνονται πληροφορίες για τη φροντίδα, τη διατροφή, την αναπαραγωγή και τη διαχείριση της εκτροφής των καναρινιών τους.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εάν οι πληροφορίες των άρθρων μας δεν σας καλύψουν, αν χρειάζεστε βοήθεια ή αν θέλετε απλά να συμμετέχετε στις Συζητήσεις των Μελών της Κοινότητας μας, γράψτε το μήνυμά σας στα Forums Καναρινιών, επιλέγοντας από τη λίστα το πιο κατάλληλο με βάση το Forum που σας ενδιαφέρει.

Έργο της Κοινότητας του PetBirds (PBCP)

Καναρίνια (PBCP)

Φόρτωση...
Φόρτωση...