Τι είναι η ασθένεια "Πνεύμονας των Πτηνοτρόφων"

  • Συντάκτης Stavros
  • Publish date
  • Ενημερώθηκε
Ο Πνεύμονας των Πτηνοτρόφων ή Νόσος των Πτηνοτρόφων (Bird fancier’s lung or Bird breeder’s lung), είναι ένα από τα πολλά κοινά ονόματα που δίνονται στην πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας, επίσης γνωστή ως αλλεργική κυψελιδίτιδα.

Πως σχετίζεται η αλλεργική κυψελίτιδα με τα πτηνά

αλεργίες_πουλιά_αναπνευστικό-min.jpg


Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από φλεγμονή των πνευμόνων προκαλούμενη από την έκθεση του ασθενούς σε ξένες ουσίες - σωματίδια, που βρίσκονται συνήθως στην οργανική σκόνη.

Μπορεί τα μόρια που προσβάλλουν τον άνθρωπο και προκαλούν την ασθένεια να προέρχονται από τη σκόνη των πουλιών, όμως ο αποκλειστικός ένοχος δεν είναι τα πουλιά. Μπορούν να προέλθουν από το χώμα ή ακόμα και τα φυτά.

Η πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας μπορεί να μετατραπεί σε επαγγελματικό κίνδυνο. Αναφέρεται συχνά και ως
  • Πνεύμονας του εκτροφέα περιστερών
  • Farmer's lung, Mushroom Picker's Disease
  • Cheese Workers LungHumidifier ή air-conditioner lung
και με πολλά άλλα ονόματα.

Αν και δεν δημιουργεί πρόβλημα στους περισσότερους ιδιοκτήτες πουλιών, η σκόνη που παράγεται από τα πουλιά, καθώς επίσης και τα μικροσκοπικά τμήματα των φτερών που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημία στους πνεύμονες.

Το πρόβλημα είναι πιθανότερο να εμφανιστεί όταν υπάρχουν πολλά πουλιά σε περιορισμένο χώρο και η έκθεση του ανθρώπου στο περιβάλλον του χώρου εκτροφής τους είναι παρατεταμένη.

Πότε εμφανίζεται η οξεία πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας


Η οξεία μορφή της ασθένειας εμφανίζεται όταν ένας άνθρωπος έχει ήδη γνωστή ευαισθησία σε αυτήν και παράλληλα εκτεθεί σε περιβάλλον με υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης του μολυσματικού παράγοντα.

Παραδείγματος χάριν, όταν κάποιος εισπνεύσει σκόνη που περιέχει μικροσκοπικά τμήματα φτερών και περιττωματικό υλικό κατά τον καθαρισμό ενός πολύ βρώμικου εκτροφείου.

Η οξεία μορφή της ασθένειας εμφανίζεται συνήθως τέσσερις έως έξι ώρες μετά από την έκθεση. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν βήχα, πυρετό, ρίγη, μυϊκούς πόνους, οξεία κόπωση και δυσκολία στην αναπνοή.

Εφ' όσον δεν συνεχιστεί η έκθεση, δεν είναι συνήθως απαραίτητο να αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά η κατάσταση, δεδομένου ότι τα συμπτώματα θα υποχωρήσουν μέσα σε μερικές ημέρες, εάν όχι ώρες.

Χρόνια μορφή της ασθένειας


Ενώ η οξεία μορφή αυτής της ασθένειας είναι το αποτέλεσμα της έκθεσης σε υψηλά ποσοστά μόλυνσης (όπως η σκόνη που παράγεται από τα πουλιά) και εκδηλώνεται μετά από μια και μοναδική έκθεση, η χρόνια μορφή της ασθένειας εκδηλώνεται ύστερα από επαναλαμβανόμενη έκθεση.

Στην πραγματικότητα, όσο περισσότερο εκτίθεται κάποιος σε αυτά τα μόρια, τόσο μικρότερα ποσοστά από τον μολυσματικό παράγοντα απαιτούνται για να προκληθεί κάποια αντίδραση.

Η χρόνια μορφή της ασθένειας είναι σοβαρότερη. Η παρατεταμένη έκθεση στη σκόνη των πουλιών ή άλλων οργανικών μορίων, μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες.

Παραδείγματος χάριν, μπορεί να προκληθεί πνευμονική ίνωση (καταστροφή του ιστού των πνευμόνων), μετά από επαναλαμβανόμενα περιστατικά πνευμονίτιδας εξ υπερευαισθησίας. Για τη χρόνια μορφή του "Πνεύμονα του Πτηνοτρόφου" δεν απαιτούνται υψηλά ποσά μόλυνσης, αλλά συχνή έκθεση.

Αλλεργίες που οφείλονται στα κατοικίδια πτηνά


Δεν έχουν όλοι οι κάτοχοι κατοικίδιων πτηνών πρόβλημα με την πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας, δεδομένου ότι η ευαισθησία στα μόρια του αέρα ποικίλλει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι όμως γεγονός ότι τα πουλιά παράγουν σκόνη η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις που περιλαμβάνουν την πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας, την αλλεργική ρινίτιδα και μερικούς τύπους άσθματος.

Ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να αντιδράσει στη σκόνη η οποία εκπέμπεται από τα πουλιά, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αντιδρά στις τρίχες από ένα σκυλί ή μια γάτα. Ακόμα κι αν δεν παρουσιαστεί αλλεργική αντίδραση σε αυτήν την σκόνη, μπορεί να εμφανιστεί ενόχληση τους πνεύμονες, ειδικά στους ευαίσθητους ανθρώπους. Μερικά είδη πουλιών παράγουν περισσότερη σκόνη από κάποια άλλα και ένας μεγάλος πληθυσμός προκαλεί προφανώς περισσότερη εσωτερική μόλυνση από ένα μόνο πουλί.

Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία στη σκόνη πουλιών. Δεδομένου ότι τα πουλιά αποτελούν "μέλη της οικογένειάς σας" για πολλά χρόνια, άνθρωποι που εμφανίζουν μόνο ήπιες αλλεργικές αντιδράσεις ή καμία απολύτως αντίδραση, μπορεί να αναπτύξουν μεγάλη ευαισθησία στα πουλιά τους και να εμφανίσουν ξαφνικά αλλεργικά συμπτώματα.

Ο καλύτερος τρόπος να μειωθεί ο αλλεργιογόνος παράγοντας και να αποτραπούν τα ενδεχόμενα προβλήματα στο μέλλον, είναι η χρησιμοποίηση ενός καθαριστή αέρος καλής ποιότητας.

Ο σωστός καθαριστής αέρα μπορεί να μειώσει αρκετά την ποσότητα των μορίων της σκόνης των πουλιών, καθώς επίσης και των κοινών εσωτερικών ρύπων όπως η σκόνη και η γύρη.

Ιονιστές, Φίλτρα αερος και Γεννήτριες όζοντος


Παρά την επικρατούσα άποψη, δεν καθαρίζουν επαρκώς τον αέρα όλες οι συσκευές καθαρισμού του. Πιστεύω ότι μόνο οι συσκευές καθαρισμού αέρα που συλλαμβάνουν και κατακρατούν τα μόρια της σκόνης (φίλτρα) είναι αποτελεσματικές.

Ενημερωθείτε σωστά πριν την αγορά συσκευής καθορισμού του αέρα χωρίς φίλτρα. Χωρίς φίλτρο, τα μόρια της σκόνης δεν μπορούν να αφαιρεθούν αποτελεσματικά από την ατμόσφαιρα.

Οι ιονιστές


Οι συσκευές που καυχώνται ότι δεν χρειάζονται αλλαγή φίλτρων είναι οι ιονιστές ή οι γεννήτριες όζοντος. Δυστυχώς όμως όχι μόνο είναι αναποτελεσματικές στην αφαίρεση των ρύπων, αλλά παράγουν και όζον σε επικίνδυνα επίπεδα.

Το όζον αλλάζει τον ιστό των πνευμόνων στους ανθρώπους και τα πουλιά και "πυροδοτεί" κρίσεις άσθματος σε ανθρώπους που πάσχουν ήδη. Το όζον είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για τα παιδιά. Αυτές οι συσκευές δεν έχουν ανεμιστήρες για να "ρουφούν" τον αέρα και δεν έχουν φίλτρα για να κατακρατούν τα μόρια των ρύπων.
Αναφορές
Αναδημοσίευση στην Ελληνική γλώσσα, κατόπιν αδείας HotSpot for Birds.
Συντάκτης
Stavros
Stavros

Σχόλια

Stavros
Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το οποίο βασίζεται στην επιστημονική εξήγηση διαφόρων προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν από τις κακές συνθήκες υγιεινής και συγκεκριμένα του ατμοσφαιρικού αέρα στο χώρο φροντίδας των πουλιών μας και τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών.

Θεωρώ το άρθρο ενδιαφέρον επειδή εκτός από την αναφορά στα προαναφερθέντα προβλήματα, εξηγεί με σύντομο και απλό τρόπο τη διαφορά μεταξύ των διαφόρων συσκευών καθαρισμού και εξυγίανσης του αέρα, ένα θέμα που δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένο.

Εννοώ ότι είναι σύνηθες να αναφερόμαστε γενικά σε όλες τις συσκευές καθαρισμού του αέρα με τον όρο "ιονιστής", χωρίς όμως στην πραγματικότητα ο όρος αυτός να αντιπροσωπεύει όλες τις περιπτώσεις. Προσπαθώντας να ενημερωθώ λίγο περισσότερο για το θέμα, βρήκα και σας παραθέτω ένα μικρό άρθρο από το περιοδικό Focus το οποίο ξεκαθαρίζει περισσότερο τα πράγματα:

Περιοδικό Focus είπε:
Τι είναι ο ιονιστής αέρα;

Ιόν είναι ένα άτομο στο οποίο έχουν προσκολληθεί ή προστεθεί ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια.

Στη δεύτερη περίπτωση προκύπτει αρνητικό ιόν. Όταν μιλάμε για ιόντα του αέρα αναφερόμαστε κυρίως σε αρνητικά ιόντα οξυγόνου. Οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου και οι κεραυνοί ιονίζουν τα άτομα οξυγόνου της ατμόσφαιρας. Ένα κυβικό εκατοστό ατμοσφαιρικού αέρα περιέχει 1.000 έως 4.000 αρνητικά ιόντα. Ο ιονιστής αέρα περιλαμβάνει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα τάσης 10.000-15.000 βολτ περίπου. Τα άτομα του οξυγόνου, όταν έρχονται σε επαφή με τόσο υψηλή τάση, ιονίζονται. Έτσι ο αέρας που βγαίνει από τον ιονιστή είναι πλούσιος σε ιόντα, γεγονός που συμβάλλει στο να διατηρείται η ατμόσφαιρα των εσωτερικών χώρων καθαρή. Αυτό συμβαίνει γιατί τα αρνητικά ιόντα ενώνονται με σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα (σκόνη, αρώματα, καπνός, γύρη, βακτηρίδια) και τα φορτίζουν ηλεκτροστατικά. Επομένως, η σκόνη, αντί να "κυκλοφορεί" ελεύθερα, προσκολλάται, "κάθεται", όπως λέμε συνήθως, στις γύρω επιφάνειες και στους τοίχους του δωματίου. Θεωρητικά, η χρήση ιονιστή θα έπρεπε να ωφελεί όσους υποφέρουν από αλλεργίες. Ωστόσο, υπάρχουν έρευνες που δεν αποδέχονται την ωφελιμότητά του.
 

Πληροφορίες

Συντάκτης
Stavros
Προβολές
4.133
Σχόλια
1
Ενημέρρωση

Περισσοτερα Άρθρα για Πτηνά (γενικά)

Περισσότερα από Stavros

Μοιραστείτε το άρθρο

Top