Τα Λευκά Καναρίνια

 • Συντάκτης Stavros
 • Publish date
 • Ενημερώθηκε
Τα λευκά (άσπρα) καναρίνια προέρχονται από δύο Αυτοσωμικές μεταλλάξεις διαφορετικών γονιδίων, η μία με Κυρίαρχο χαρακτήρα και ή άλλη Υπολειπόμενο.


Λευκά Κυρίαρχα Καναρίνια

Η μετάλλαξη των λευκών κυρίαρχων είναι ανεξάρτητη αυτοσωμική. Έχει όμοια χαρακτηριστικά με αυτή του υπολειπόμενου λευκού, αν και είναι μια εντελώς διαφορετική μετάλλαξη. Τα λευκά κυρίαρχα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη Γερμανία το 1667 και εξαφανίστηκαν για πολλά χρόνια μέχρι την επανεμφάνισή τους το 1914 στην Ανατολική Πρωσία / Γερμανία.

Τα λευκά κυρίαρχα καναρίνια έχουν άσπρο, καθαρό χρώμα βάσης. Επίσης, έχουν μια μικρή ποσότητα κίτρινου λιποχρώματος που εντοπίζεται στα πρώτα πρωτεύοντα φτερά πτήσης. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που τα διαφοροποιεί από τα λευκά υπολειπόμενα καναρίνια. Το πρότυπο των λευκών κυρίαρχων αλλοιώνεται όταν το κίτρινο λιπόχρωμα επεκτείνεται σε ολόκληρο το μήκος του φτερού ή ακόμη χειρότερα, μέχρι την περιοχή των ώμων.

Λόγω της ύπαρξης του κίτρινου λιποχρώματος στα φτερά των πτερύγων, αλλά ως ένα βαθμό και σε ολόκληρο το καναρίνι, το λευκό χρώμα του κυρίαρχου δεν φτάνει ποτέ τη φωτεινότητα ενός υπολειπόμενου λευκού.

Λευκά Υπολειπόμενα Καναρίνια

Η μετάλλαξη των λευκών υπολειπόμενων είναι ανεξάρτητη αυτοσωμική, διαφορετική από αυτή του κυρίαρχου λευκού. Το γονίδιο του υπολειπόμενου λευκού αναστέλλει τον μετασχηματισμό της ξανθοφύλλης (κίτρινο) και της κανθαξανθίνης (κόκκινο) στα καροτενοειδή που προσλαμβάνει το πουλί μέσω της διατροφής.

Επομένως, ένα υπολειπόμενο λευκό είναι στην ουσία ένα λιποχρωμικό πουλί χωρίς χρώμα. Δεν υπάρχει λιπόχρωμα στα φτερά και ακόμη και το δέρμα του είναι μπλε-μωβ, στο χρώμα των αιμοφόρων αγγείων όπως φαίνονται κάτω από το δέρμα. Το γονίδιο αυτό δεν επηρεάζει τη μελανίνη και είναι πλειοτροπικό, που σημαίνει ότι μπορεί να επηρεάσει περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά (φτερά και δέρμα).

Το υπολειπόμενο λευκό επηρεάζεται επίσης από μια άλλη μετάλλαξη, η οποία οδηγεί σε "ακυανισμό". Ο Ακυανισμός (acianism) είναι όρος που περιγράφει την απουσία μελανίνης και προέρχεται από τα ελληνικά, με πρώτο συνθετικό το στερητικό "Α" και τη λέξη "κυανός" που σημαίνει μπλε.

Στο λευκό υπολειπόμενο λειτουργεί επίσης μία ιδιότητα, γνωστή με τον όρο "Επίσταση", που περιγράφει την κυριαρχία ενός χαρακτηριστικού του φαινοτύπου πάνω σε ένα άλλο. Σε αυτήν την περίπτωση, του λευκού πάνω στο κίτρινο ή κόκκινο, όταν αυτό ελέγχεται από 2 γονίδια που δεν είναι αλληλόμορφα. Διαφορετικά θα ήταν το ένα χαρακτηριστικό μερικώς κυρίαρχο πάνω στο άλλο.

Έτσι, συνοψίζοντας λέμε ότι, το υπολειπόμενο λευκό καναρίνι είναι μελανινικό πουλί, στο οποίο η μετάλλαξη σταματά την παραγωγή μελανίνης και ταυτόχρονα μια άλλη "επιστασική" υπολειπόμενη μετάλλαξη, αναστέλλει το λιπόχρωμα.

Τονικότητα του Λευκού


Σε ένα υπολειπόμενο λευκό δεν είναι σωστό να μιλάμε για διαφορετικές αποχρώσεις του λευκού, δεδομένου ότι το φτερό δεν έχει χρώμα. Ωστόσο, αν δείτε ένα μεγάλο αριθμό λευκών συγκεντρωμένων μαζί, μπορείτε να διακτρίνετε διαφορετικούς τόνους.

Η τονικότητα αυτή μπορεί να επηρεαστεί από το φως και την καθαρότητα του πτερώματος, δύο παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του λευκού χρώματος. Ακόμη, ένας άλλος παράγοντας επηρεασμού είναι το γεγονός ότι ένα υπολειπόμενο λευκό μπορεί να είναι είτε έντονου, είτε μη έντονου, είτε μωσαϊκού πτερώματος, κάτι που επίσης έχει επίπτωση στην τονικότητα του λευκού. Τέλος, η δομή των φτερών επηρεάζει επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντανακλάται το φως και άρα την τονικότητα του λευκού.

Έτσι, πρέπει να εξετάζουμε λεπτομερώς τη δομή του φτερού, ή οποία ενεργεί ως επιφάνεια που αντανακλά το φως. Το χρώμα του φτερού επηρεάζεται από φυσικούς (δομή του φτερού) και χημικούς παράγοντες. Στο υπολειπόμενο λευκό δεν υπάρχουν χημικά χρώματα, επομένως αυτό που επηρεάζει το λευκό χρώμα, είναι η μακροδομή (εξωτερικό μέρος) και η μικροδομή (σύσταση) του φτερού που περιέχει φυσαλίδες αέρα.

Όσο πιο επίπεδο είναι το το φτερό, τόσο καλύτερα αντανακλά το φως. Ένα μακρύ φτερό μπορεί να είναι πιο καμπύλο και επομένως ένα πουλί έντονου πτερώματος, που έχει μικρότερο φτερό, τείνει να εκπέμπει περισσότερη φωτεινότητα.

Σε ένα υπολειπόμενο λευκό που ο εκτροφέας δεν χρειάζεται να επιλέξει τον τύπο μελανίνης ή την ποιότητα του λιποχρώματος, μπορεί να επικεντρωθεί περισσότερο στην ποιότητα του φτερού ή στη μορφή του. Έτσι, σε αυτή την κατηγορία βρίσκουμε πολλά πουλιά με καλή διαμόρφωση και ποιότητα φτερών.

Η μέγιστη βαθμολογία για ένα υπολειπόμενο λευκό είναι 55 βαθμοί, με τα καλύτερα πουλιά να έχουν βαθμολογηθεί με 52 βαθμούς. Σε ένα υπολειπόμενο λευκό, δεδομένου ότι δεν έχει χρώμα, δίνονται τουλάχιστον 50 βαθμοί.

Ζευγαρώματα Λευκών Καναρινιών

Για την παραγωγή λευκών καναρινιών ζευγαρώνουμε είτε λευκά καναρίνια μεταξύ τους, είτε ένα λευκό με ένα κίτρινο. Βάση της φύσης των μεταλλάξεων τους, όλοι οι συνδυασμοί μπορούν να δώσουν λευκά καναρίνια κατά ένα ποσοστό.

Σημείωση: Η αναπαραγωγή λευκού κυρίαρχου Χ λευκό κυρίαρχο πρέπει να αποφεύγεται, καθώς προκύπτει ένα μεγάλο ποσοστό νεκρών νεοσσών που οφείλεται στον παράγοντα θνησιμότητας που προκαλείται από αυτόν τον συνδυασμό.

Κυρίαρχο Λευκό X Κυρίαρχο Λευκό
25% Κίτρινα
50% Κυρίαρχα Λευκά
25% Διπλός παράγοντας (θνησιμότητα) *

Υπολειπόμενο Λευκό Χ Υπολειπόμενο Λευκό
100% Λευκά

Κυρίαρχο Λευκό X Κίτρινο
50% Κυρίαρχα Λευκά
50% Κίτρινα

Κίτρινο Χ
Υπολειπόμενο Λευκό

100% Κίτρινα φορείς Υπολειπόμενου Λευκού

Κίτρινο φορέας Υπολειπόμενο Λευκό Χ Υπολειπόμενο Λευκό
50% Κίτρινα φορείς Υπολειπόμενο Λευκό
50% Υπολειπόμενα Λευκά

Κίτρινο φορέας Υπολειπόμενο Λευκό Χ Κίτρινο φορέας Υπολειπόμενο Λευκό
25% Υπολειπόμενα Λευκά
50% Κίτρινα φορείς Υπολειπόμενο Λευκό
25% Κίτρινα

Πρότυπα Κρίσης και Βαθμολόγηση

Λευκά Κυρίαρχα


full

Καναρίνι λευκό κυρίαρχο. Photo Johan van der Maelen.

Βαθμολογία 55 βαθμοί (λιπόχρωμα).

EXCELLENT
 • Απουσία λιποχρώματος σε όλο το πτέρωμα.
 • Μειωμένο αλλά εμφανές κίτρινο στις άκρες των φτερών στις πτέρυγες.
Βαθμολογία: 52

GOOD
 • Απουσία λιποχρώματος σε όλο το πτέρωμα.
 • Η παρουσία του κίτρινου λιποχρώματος επεκτείνεται σε όλη ολόκληρο το φτερό των πτερύγων.
Βαθμολογία: 51-49.

ACCEPTABLE
 • Παρουσία λιποχρώματος σε ολόκληρο το φτερό των πτερύγων και της ουράς.
Βαθμολογία: 48-47.

POOR
 • Έντονα ίχνη λιποχρώματος σε ολόκληρο το φτερό των πτερύγων και της ουράς.
 • Θολό λευκό χρώμα.
 • Εμφάνιση χρυσού ή πορτοκαλί λιποχρώματος.
Βαθμολογία: 46-44.

Λευκά Υπολειπόμενα


full

Καναρίνι λευκό υπολοιπόμενο. Photo Dirk De Schinkel

Βαθμολογία 55 βαθμοί (λιπόχρωμα).

EXCELLENT
 • Λαμπερό, φωτεινό λευκό χρώμα σε όλο το πτέρωμα.
Βαθμολογία: 52

GOOD
 • Σχετικά μικρότερη φωτεινότητα από του "ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ" (EXCELLENT) δείγματος.
Βαθμολογία: 51-49.

ACCEPTABLE
 • Λευκό με λιγότερη λάμψη και φωτεινότητα και όχι στιλπνό.
Βαθμολογία: 48-47.

POOR
 • Λευκό χρώμα επίπεδο και αδιαφανές όχι στιλπνό.
Βαθμολογία: 46-44.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα λευκά πουλιά, είναι αδύνατο να γίνει διάκριση μεταξύ Έντονων, Μη Έντονων και Μωσαϊκών.
Σχετικές Συζητήσεις
Συντάκτης
Stavros
Stavros
Ο Stavros είναι ιδρυτής και διαχειριστής του PetBirds από τις 7 Απριλίου 2006.
Άρθρα | Συμμετοχή PBCP

Facebook Twitter Gplus

Σχόλια

mgerom
Όπως όλα τα άλλα με αναφορά στις μεταλλάξεις των καναρινιών χρώματος, πολύ περιληπτικό αλλά ταυτόχρονα συνεκτικό και σαφές. Μια αναφορά μόνον στην παρακάτω σημείωση έχω να κάνω...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα λευκά πουλιά, είναι αδύνατο να γίνει διάκριση μεταξύ Έντονων, Μη Έντονων και Μωσαϊκών.
Στην καρτέλα κρίσης των καναρινιών χρώματος υπάρχει η ένδειξη, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Αυτή αναφέρεται στο πτέρωμα των πουλιών που διαμορφώνει αποφασιστικά και τον φαινότυπο του καθ' ενός. Υπάρχει το ΕΝΤΟΝΟ - ΧΙΟΝΕ - ΜΩΣΑΪΚΌ πτέρωμα.

Στα Λευκά καναρίνια, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιου είδους κρίση μιας και δεν υπάρχει κανένα λιπόχρωμα και ως εκ τούτου, καμιά διαφοροποίησή του φαινότυπου σε σχέση με την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν λευκά καναρίνια με πτερώματα των οποίων όλα τα άλλα χαρακτηριστικά της Κατηγορίας του πτερώματος υπάρχουν. Υπάρχουν δηλαδή Λευκά με σφικτό - κοντό ομοιογενές και λαμπερό πτέρωμα. Χαρακτηριστικά που αναλογούν στον ΕΝΤΟΝΟ τύπο. Αντίθετα, υπάρχουν και Λευκά με αραιό - μεγάλο και μαλακότερης υφής πτέρωμα που αναλογεί στον ΜΗ ΕΝΤΟΝΟ τύπο.

Τα τελευταία κερδίζουν σε μέγεθος και όγκο αλλά χάνουν σε καθαρότητα λευκού και γυαλάδα. Η μεγάλη πρόκληση εδώ για έναν εκτροφέα, είναι η εύρεση της χρυσής τομής, ώστε να παρουσιάσει όλα τα χαρακτηριστικά των εκθεμάτων του, στο μέγιστο βαθμό.
 
Deukalion
Υπάρχει ένας λογικός συνδυασμός πραγμάτων, ο οποίος σχεδόν ποτέ, τουλάχιστον εγώ, δεν έχω δει να έρχεται στην επιφάνεια.

Έχοντας στο μυαλό μας τα μελανινικά καναρίνια αλλά και το τι είναι το λευκό λιπόχρωμα, είναι εύλογο να ρωτήσουμε αν υπάρχουν λευκά μωσαϊκά.

Η αναλογία είναι εύκολη αν σε κάθε μελανινικό μωσαϊκό αντικαταστήσουμε το κίτρινο ή κόκκινο λιπόχρωμα με το λευκό.Το αποτέλεσμα θα ήταν αρκετά εμφανές σε ένα αρσενικό άτομο, αναμένοντας μια ολόλευκη μάσκα.

Θεωρητικά από την πλευρά της γενετικής δεν έχω βρει κάποιον λόγο που να εμποδίζει την ύπαρξη του λευκού μωσαϊκού, δηλαδή την συνύπαρξη των λευκών γονιδίων με αυτό του μωσαϊκού.

Εκ του αποτελέσματος, αφού η απάντηση σε τέτοια ερωτήματα φαίνεται να μην απασχολεί, έβγαλα το συμπέρασμα ότι πρακτικά ο φαινότυπος των λευκών μωσαϊκών δεν θα διαφέρει από αυτόν των λευκών, ούτε στα μελανινικά ούτε φυσικά στα λιποχρωμικά.

Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί το πέρασμα από το κίτρινο ή κόκκινο στο λευκό, δεν είναι μια απλή αντικατάσταση όπως φαίνεται να είναι στα λιποχρωμικά. Στα μελανινικά, η μελανίνη συνυπάρχει με το λιπόχρωμα. Αν από το λιπόχρωμα περάσουμε στην απουσία λιποχρώματος, δεν σημαίνει ότι η διασπορά των μελανινών θα παραμείνει ίδια.Δεν θα έχουμε συνεπώς μια ολόλευκη μάσκα, αλλά μία μάσκα με διάφορες διαβαθμίσεις λευκού και μελανίνης, όπως στα λευκά μελανινικά.

Συνεπώς εκ του αποτελέσματος δεν ενδιαφέρει η παραγωγή μιας ποικιλίας πανομοιότυπης με μία, καλώς ορισμένη, άλλη.

Κάποιες μεταλλάξεις μελανινικών ή αστοχίες αυτών, ίσως προκαλέσουν μια μείωση της εναπόθεσης των μελανινών στην μάσκα.Αν αυτό συνδυαστεί με το λευκό λιπόχρωμα, θα δώσει όντως μια λευκή μάσκα.Το πουλάκι θα είναι όμως απλά μελανινικό λευκού λιποχρώματος. Έχω την αίσθηση πως τέτοιες περιπτώσεις μας δίνει συχνά η μετάλλαξη φαιό.
 
mgerom
Deukalion είπε:
Υπάρχει ένας λογικός συνδυασμός πραγμάτων, ο οποίος σχεδόν ποτέ, τουλάχιστον εγώ, δεν έχω δει να έρχεται στην επιφάνεια.

Έχοντας στο μυαλό μας τα μελανινικά καναρίνια αλλά και το τι είναι το λευκό λιπόχρωμα, είναι εύλογο να ρωτήσουμε αν υπάρχουν λευκά μωσαϊκά.

Η αναλογία είναι εύκολη αν σε κάθε μελανινικό μωσαϊκό αντικαταστήσουμε το κίτρινο ή κόκκινο λιπόχρωμα με το λευκό.Το αποτέλεσμα θα ήταν αρκετά εμφανές σε ένα αρσενικό άτομο, αναμένοντας μια ολόλευκη μάσκα.

Θεωρητικά από την πλευρά της γενετικής δεν έχω βρει κάποιον λόγο που να εμποδίζει την ύπαρξη του λευκού μωσαϊκού, δηλαδή την συνύπαρξη των λευκών γονιδίων με αυτό του μωσαϊκού.

Εκ του αποτελέσματος, αφού η απάντηση σε τέτοια ερωτήματα φαίνεται να μην απασχολεί, έβγαλα το συμπέρασμα ότι πρακτικά ο φαινότυπος των λευκών μωσαϊκών δεν θα διαφέρει από αυτόν των λευκών, ούτε στα μελανινικά ούτε φυσικά στα λιποχρωμικά.

Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί το πέρασμα από το κίτρινο ή κόκκινο στο λευκό, δεν είναι μια απλή αντικατάσταση όπως φαίνεται να είναι στα λιποχρωμικά. Στα μελανινικά, η μελανίνη συνυπάρχει με το λιπόχρωμα. Αν από το λιπόχρωμα περάσουμε στην απουσία λιποχρώματος, δεν σημαίνει ότι η διασπορά των μελανινών θα παραμείνει ίδια.Δεν θα έχουμε συνεπώς μια ολόλευκη μάσκα, αλλά μία μάσκα με διάφορες διαβαθμίσεις λευκού και μελανίνης, όπως στα λευκά μελανινικά.

Συνεπώς εκ του αποτελέσματος δεν ενδιαφέρει η παραγωγή μιας ποικιλίας πανομοιότυπης με μία, καλώς ορισμένη, άλλη.

Κάποιες μεταλλάξεις μελανινικών ή αστοχίες αυτών, ίσως προκαλέσουν μια μείωση της εναπόθεσης των μελανινών στην μάσκα.Αν αυτό συνδυαστεί με το λευκό λιπόχρωμα, θα δώσει όντως μια λευκή μάσκα.Το πουλάκι θα είναι όμως απλά μελανινικό λευκού λιποχρώματος. Έχω την αίσθηση πως τέτοιες περιπτώσεις μας δίνει συχνά η μετάλλαξη φαιό.
@Deukalion, Όλα τα αρσενικά φαιό ΜΩΣΑΪΚΟΥ πτερώματος που δεν έχουν λιπόχρωμα έχουν λευκή μάσκα.
 
mgerom
Κίτρινο φορέας Υπολειπόμενο Λευκό Χ Υπολειπόμενο Λευκό
 • 50% Κίτρινα φορείς Υπολειπόμενο Λευκό
 • 50% Υπολειπόμενα Λευκά.
Αυτή είναι η πλέον ενδεικνυόμενη διασταύρωση για διατήρηση της ποικιλίας σε καλά επίπεδα από άποψη μεγέθους και όχι μόνον.
 
Deukalion
Καταθέτω και την επιστημονική έρευνα που αποδεικνύει ότι τα κύτταρα των λευκών υπολειπόμενων καναρινιών δεν μπορούν να προσλάβουν καροτενοειδή. Μια έρευνα της οποίας τα σημαινόμενα είναι τεράστια και απελευθερώνουν!

Αν και δεν έχω μελετήσει γιατί δεν με ενδιαφέρει το σκληρό κομμάτι της γενετικής,η μετάλλαξη αυτή οφείλεται στην απουσία απλά μιας αναγνώσιμης τριπλέτας βάσεων από το αμετάλλακτο γονίδιο! High-density lipoprotein receptor SCARB1 is required for carotenoid coloration in birds.

Τα τελευταία 2 χρόνια οι επιστημονικές έρευνες έχουν ανατρέψει τα πάντα στα πλαίσια της παραδοσιακής θεωρίας, όπως ήδη κάτι τέτοιο είχε αρχίσει να συγκροτείται και στην λογική μας.

Οι θεωρίες των αλληλόμορφων τελειώνουν και η αντίληψή μας επεκτείνεται.

Παρακάτω και μια έρευνα,από τις πολλές για την διατροφή των υπολειπόμενων (ο όρος δεν ικανοποιεί πια). Αυτή κυμαίνεται στα 12Κ IU vitA ανά κιλό,δηλαδή τίποτα το σπουδαίο. Vitamin A requirements of alipochromatic (‘recessive-white’) and coloured canaries (Serinus canaria) during the breeding season.
 
vasilis
Στις διασταυρώσεις πιο πάνω δεν έχει γραφτεί το Κυρίαρχο Λευκό με Υπολειπόμενο Λευκό. Αν γίνει αυτό πια είναι τα ποσοστά τους;
 
Deukalion
vasilis είπε:
Στις διασταυρώσεις πιο πάνω δεν έχει γραφτεί το Κυρίαρχο Λευκό με Υπολειπόμενο Λευκό. Αν γίνει αυτό πια είναι τα ποσοστά τους;
Αν το λευκό κυρίαρχο είναι τυπικό, δηλαδή σε ετεροζυγωτία τότε παίρνεις:
 • -50% λευκά κυρίαρχα φορείς υπολειπόμενου λευκού.
 • -50% κίτρινα φορείς υπολειπόμενου λευκού.
Ενδέχεται όλα τα παραπάνω πουλάκια να μην είναι εντός των εκθεσιακών τους προτύπων,ειδικά τα κίτρινα.
 
vasilis
vasilis είπε:
Στις διασταυρώσεις πιο πάνω δεν έχει γραφτεί το Κυρίαρχο Λευκό με Υπολειπόμενο Λευκό. Αν γίνει αυτό πια είναι τα ποσοστά τους;
Ποσοστό θνησιμότητας υπάρχει; Όπως όταν έχουμε να κάνουμε με κυρίαρχα λευκά μεταξύ τους;
 
Deukalion
@vasilis, Όχι σε αυτό το ζευγάρωμα δεν υπάρχει.Ούτε στα υπολειπόμενα μεταξύ τους και ας είναι λευκά. Φήμη για θνησιμότητα υπάρχει μόνο σε ομοζυγωτία λευκού κυρίαρχου γονιδίου αλλά ακόμα και αυτό είναι κάπως ρευστό.

Το τελευταίο που πρέπει να ξέρεις είναι ότι τα λευκά υπολειπόμενα ή οποιαδήποτε πουλί είναι φορέας αυτού του γονιδίου,ενδεχομένως να χρειάζεται παροχή έτοιμης βιταμίνης Α, διότι αυτά τα πτηνά πάσχουν από ολική έως μερική αδυναμία σύνθεσής της.

Εάν τελικά προβείς στο ζευγάρωμα που ανέφερες παραπάνω...και του χρόνου θες να ζευγαρώσεις το λευκό κυρίαρχο φορέα υπολειπόμενου με οποιοδήποτε υπολειπόμενο ή φορέα αυτού,ξαναρώτα με τι θα πάρεις,για να καραφλιάσεις!

Αυτά είναι ζευγαρώματα!

Καλή επιτυχία!
 

Πληροφορίες

Συντάκτης
Stavros
Προβολές
7.303
Σχόλια
9
Ενημέρρωση

Περισσοτερα Είδη - Ράτσες Καναρινιών

Περισσότερα από Stavros

Μοιραστείτε το άρθρο

Top