Πιθανοί κίνδυνοι του σπιτιού για τα πουλιά

 • Συντάκτης Φοίβος
 • Publish date
 • Ενημερώθηκε
Συνήθεις ενώσεις και σκευάσματα του νοικοκυριού που μπορεί να αποδειχθούν τοξικά για τα πουλιά.

%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%AC-jpg.37359

Black-faced Waxbill (Estrilda erythronotos) By Bernard DUPONT from FRANCE, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Λευκαντικά, χημικά για πισίνες
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Χλωρίνη
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Φωτοφοβία, επιφορά (δακρύρροια), λαχάνιασμα, γαστρεντερικός ερεθισμός
 • Θεραπεία: Διάλυση με νερό ή γάλα από το στόμα, ξεπλένουμε το δέρμα με δροσερό νερό, ουσίες για γαστρεντερική προστασία, μαλακτικά φάρμακα.
Καθαριστικά, συσσωρευμένα εκκρίματα
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Αμμωνία
 • Κλινικές Επιπτώσεις:Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού, καταστολή του ανοσοποιητικού
 • Θεραπεία: Καθαρός αέρας, αντιβιωτικά, υποστήριξη.
Αέρια καύσεων (οχήματα, φούρνοι)
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Μονοξείδιο του άνθρακα
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Παθολογικός ύπνος. κατάθλιψη, κυάνωση, θάνατος
 • Θεραπεία: Καθαρός αέρας, οξυγόνο, ζέστη, υποστήριξη.
Καθαριστικά οδοντοστοιχιών
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Υπερβορικό νάτριο
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Άμεσος ερεθισμός, σιελόρροια, δακρύρροια, εμετός, μερικές φορές καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος
 • Θεραπεία: Ξεπλένουμε με νερό, ουσίες για γαστρεντερική προστασία, μαλακτικά φάρμακα.
Αποσμητικά
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Χλωριούχο αργίλιο, υδροχλωριούχο αργίλιο
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Στοματικός ερεθισμός και νέκρωση, αιμορραγική γαστρεντερίτιδα, κινητικές βλάβες, νέφρωση
 • Θεραπεία: Προσεκτική πλύση του προλόβου και του αδενώδη στομάχου.
Απορρυπαντικά (ανιονικά)
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Σουλφονικές ή φωσφορυλικές ενώσεις, αλκαλικά προϊόντα
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Δερματικός ερεθισμός, εμετός, διάρροια, γαστρενετερικός ερεθισμός, συνήθως όχι μοιραία
 • Θεραπεία: Πλύσεις με νερό.
Απορρυπαντκά (κατιονικά)
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Τεταρτοταγές αμμώνιο με ακυλ ή ανυλ υποκατάστες ομάδες
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Εμετός, κατάθλιψη, κατάρρευση, κώμα, μπορεί να προκαλέσει διαβρωτική οισοφαγική βλάβη
 • Θεραπεία: Από το στόμα γάλα ή ενεργό άνθρακα. Σαπούνι για τις επιφάνειες, χειριστείτε τις κρίσεις και το σοκ όπως προκύπτουν.
Καθαριστικά αποστραγγίσεων (νεροχύτες κτλ)
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Υδροξείδιο του νατρίου (καυστικό νάτριο), υποχλωριώδες νάτριο
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Καυστικά για το δέρμα και τις βλενογόννους, ερεθισμός, φλεγμονή, οίδημα, νέκρωση, εγκαύματα στο στόμα, στη γλώσσα και στο φάρυγγα
 • Θεραπεία: Ξεβγάλτε τις προσβεβλημμένες περιοχές με νερό ή γάλα. Μην χρησιμοποιήσετε εμετικά ή πλύσεις. Φροντίστε για το σοκ και τον πόνο.
Πυροτεχνήματα
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Νιτρικά, χλωριώδη, υδράργυρος, αντιμόνιο, χαλκός, στρόντιο, βάριο, φώσφορος
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Κοιλιακός πόνος, εμετός, αιματώδη κόπρανα, άμεση επιβράδυνση της αναπνοής, τα χλωριώδη μπορεί να προκαλέσουν μεθαιμογλοβιναιμία
 • Θεραπεία: Πλύση του προλόβου ή του στομάχου. Χρησιμοποιήστε κυανούν μεθυλένιο ή ασορβικό οξύ για τη μεθαιμογλοβιναιμία. Φροντίστε ανάλογα τα συγκεκριμένα μέταλλα που καταπόθησαν.
Γυαλιστικά επίπλων
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Πετρέλαιο, υδρογονάνθρακες και αλειφατικοί διαλύτες
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, αποπροσανατολισμός, νέκρωση, ερεθισμός της βλενογόννου, εισροφητική ή υδρογονανθρακική πνευμονία, ηπατονεφρική βλάβη
 • Θεραπεία: Προλάβετε την εισροφητική πνευμονία. Αποφύγετε την στομαχική πλύση ή προχωρήστε σε αυτήν με προσοχή. Παρακολουθείστε και θεραπεύστε ανάλογα για την πνευμονία.
Βενζίνη, αργό πετρέλαιο
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Πετρέλαιο και διυλίσματα πετρελαίου
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Γαστρεντερικός ερεθισμός, βλάβη του δέρματος και του πτερώματος, εισροφητική πνευμονία
 • Θεραπεία: Πλύνετε το δέρμα και το πτέρωμα με απαλό σαπούνι και νερό. Φυτικό έλαιο ή ορυκτέλαιο με καθετήρα στομάχου. Αντιβιοτικά και υποστήριξη.
Σπίρτα
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Χλωριούχο κάλιο
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Γαστρεντερίτιδα, εμετός, τα χλωρώδη μπορεί να προκαλέσουν μεθαιμογλοβιναιμία με κυάνωση και αιμόλυση
 • Θεραπεία: Συμπτωματική Θεραπεία:. Χρησιμοποιείστε κυανούν μεθυλένιο ή ασκορβικό οξύ για τη μεθαιμογλοβιναιμία.
Μπογιές / διαλύτες βερνικιών
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Βενζόλιο, μεθανόλη, τολουόλιο, ακετόνη
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Δερματικός ερεθισμός, κατάθλιψη, νάρκωση, πνευμονία, ηπατονεφρική βλάβη
 • Θεραπεία: βλ. Γυαλιστικά επίπλων.
Μολύβια
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Γραφίτης
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Γαστρεντερικός ερεθισμός
 • Θεραπεία: Μαλακτικά φάρμακα
Αρώματα
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Πτητικά έλαια
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Τοπικός ερεθισμός του δέρματος και των βλεονογόννων μεμβρανών, πνευμονία, ηπατονεφρική βλάβη με λευκωματουρία, αιματουρία, σακχαρουρία, υπερένταση, αταξία, κώμα.
 • Θεραπεία: καταποθούν γαστρική ή προλοβική πλύση με ήπιο διττανθρακικό διάλυμα, Προλάβετε την εισρόφηση. Μαλακτικά φάρμακα. Παρέχετε πολυ καλό αερισμό.
Απολυμαντικά με βάση το έλαιο πεύκου
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Έλαιο πεύκου 5-10% φαινόλες 2-6%
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Γαστρίτιδα, εμετός, διάρροια ακολουθούμενη από καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, περιστασιακές ήπιες κρίσεις, οι φαινόλες μπορεί να προκαλέσουν νέφρωση
 • Θεραπεία: Αν καταποθούν γαστρική πλύση με προσοχή για να προληφθεί η εισρόφηση. Ορυκτέλαια. Παρακολουθείτε την πνευμονική και νεφρική λειτουργία. Παρέχετε καθαρό αέρα αν υπάρχουν έντονοι ατμοί.
Υπερθερμασμένα αντικολλητικά σκεύη
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Πολυτετραφθοροαιθυλένιο
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Ξαφνικός θάνατος, δύσπνοια, κατάθλιψη,πενυμονική αιμορραγία
 • Θεραπεία: Καθαρός αέρας ή οξυγόνο, υγρά, στεροειδή για πενυμονικό οίδημα, αντιβιωτικά, υποστήριξη.
Κακής ποιότητας φιστίκια, υπόλοιπα φιστικιών, μουχλιασμένοι σπόροι,καλαμπόκι κι αποκοσκινίσματα καλαμποκιού, μουχλιασμένα τυριά, κρέατα
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Μυκοτοξίνες: αφλατοξίνη, ωχρατοξίνη, τριχοθεσίνες
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Γαστρεντερικός ερεθισμός, δερματικός ερεθισμός, στοματική νέκρωση, δευτερογενείς μολύνσεις λόγω της καταστολής του ανοσοποιητικού
 • Θεραπεία: Καθαρή τροφή, αντιβιωτικά για δευτερογενείς μολύνσεις. Φροντίδα όπως ενδείκνυται για τα κλινικά σύνδρομα.
Τρωκτικοκτόνα
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Αντιπηκτικά
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Αδυναμία, δύσπνοια, αιμορραγία, βλενόρροια, αναιμία
 • Θεραπεία: Βιταμίνη Κ1 (2,5-5 mg/kg) ΙΜ ή PO q για 24 ώρες. Περιορίστε το στρες. Warfarin Θεραπεία: για 10-14 ημέρες, Chlorophacinone, Θεραπεία: για 21 με 28 ημέρες. Brodifacoum Θεραπεία: για 28-30 ημέρες.
Οινόπνευμα
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Αιθυλική αλκοόλη
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Επιβαρυμένη κίνηση κι αντανακλαστικά, δερματική υπεραιμία, εμετός, προόδευση σε περιφερική κατάρρευεση αγγείων
 • Θεραπεία: Γαστρική ή προλοβική πλύση. Παρακολουθείστε τη θερμοκρασία, την καρδιακή και πνευμονική λειτουργία.
Σαμπουάν
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Laurel sulfates και triethanolamine dodecyl sulfate
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Οφθαλμικός ερεθισμός, παραγωγή βλέννας, η κατάποση προκαλεί διάρροια
 • Θεραπεία: Ενεργός άνθρακας και καολίνη από το στόμα.
Αλάτι, κράκερς, πατατάκια, έτοιμα γεύματα, αλμυρό νερό, άμμος θαλάσσης ως grit
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Χλωριούχο νάτριο
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Γαστρεντερικός ερεθισμός, αφυδάτωση, κατάθλιψη, αδυναμία,πολυουρία, πολυδιψία, θάνατος
 • Θεραπεία: Ενυδάτωση, προσφέρετε μικρές ποσότητες νερού συχνά, υγρά ενδοφλέβια ή από το στόμα, υποστήριξη.
Στυπτικό μολύβι
 • Τοξικό Περιεχόμενο: Potassium aluminum sulfate
 • Κλινικές Επιπτώσεις: Διαβρωτικό λόγω της απελευθέρωσης του θεϊικού οξέως κατά την υδρόλυση του αλατιού, στοματική νέκρωση κατά την μάσηση των μολυβιών
 • Θεραπεία: Ουδεροποιητής απο το στόμα όπως οξείδιο του μαγνησίου, μην δίνετε διττανθρακικά απο το στόμα για όξινες δηλητηριάσεις.
Σχετικά θέματα
Teflon ο σιωπηλός δολοφόνος των πουλιών
Πως να σκοτώσετε τα πουλιά σας χωρίς προσπάθεια!

Μετάφραση: Ανέστης Φοίβος
Πηγή: Avian Medicine, Principles and Application by:

BRANSON W. RITCHIE, DVM, PhD
Assistant Professor, Avian and Zoologic Medicine
Department of Small Animal Medicine
College of Veterinary Medicine
University of Georgia
Athens, Georgia

GREG J. HARRISON, DVM
Director, The Bird Hospital
Lake Worth, Florida
President, Harrison’s Bird Diets
Omaha, Nebraska

LINDA R. HARRISON, BS
President, Wingers Publishing, Inc.
Former Editor, Journal of the Association of Avian Veterinarians
Lake Worth, Florida
Συντάκτης
Φοίβος
Φοίβος
Ο Φοίβος είναι μέλος του PetBirds από τις 12 Φεβ 2008 και συντονιστής συζητήσεων στα Forum. Ασχολείται με παπαγάλους.

Τα Άρθρα του Φοίβος.

Σχόλια

Δεν εχουν γίνει σχόλια.

Πληροφορίες

Συντάκτης
Φοίβος
Προβολές
5.022
Ενημέρρωση

Περισσοτερα Φροντίδα Πτηνών

Περισσότερα από Φοίβος

Μοιραστείτε το άρθρο

Top