Ο ρόλος του φορέα γονιδίων στις μεταλλάξεις των καναρινιών

 • Συντάκτης misalouris
 • Publish date
 • Ενημερώθηκε
Μάθετε ποιος είναι ο ρόλος του φορέα μεταλλαγμένου γονιδίου και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί στην αναπαραγωγή με στόχο την παραγωγή μεταλλαγμένων καναρινιών.

Πολλές φορές γίνονται ερωτήσεις και προσπάθειες από αναγνώστες μας να καταλάβουν το γενετικό αποτέλεσμα από τη διασταύρωση δυο καναρινιών. Δηλαδή, ποια από αυτά που βλέπουμε στους γονείς θα περάσουν στα παιδιά τους και ποια όχι.

Υπάρχουν περιπτώσεις που το αποτέλεσμα της προσπάθειας βρίσκεται μακριά από το προσδοκώμενο και πιθανόν παραξενεύει τους εκτροφείς.

Πρόσφατα υπήρξε μια απορία για το "πώς δυο λευκά καναρίνια έβγαλαν μόνο τρεις κίτρινους απογόνους χωρίς κανένα λευκό". Μάλιστα, ο θεματοθέτης της εξέφρασε και παράπονα πως ο πωλητής τον εξαπάτησε. Είχε όμως δίκιο;

Σύντομη περιγραφή της ορολογίας των μεταλλάξεων


Χωρίς να είμαι ειδικός και χωρίς να επεκταθώ σε λεπτομέρειες για τα χρωμοσώματα, τα κύτταρα, τα ζυγωτά, το DNA κλπ θα προσπαθήσω να καταθέσω τις σκέψεις μου όσο πιο απλά μπορώ ευελπιστώντας πως μελλοντικά θα βοηθήσω.

Για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε όμως και να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει σ' αυτά τα δύσκολα "μονοπάτια" θα πρέπει να θυμηθούμε μερικά βασικά της βιολογίας γύρω από τη γενετική.

Ο γονότυπος και ο φαινότυπος στις μεταλλάξεις

 • Ο γονότυπος περιέχει όλες τις γενετικές πληροφορίες που διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά των πουλιών μας, χωρίς όμως αυτά να είναι σε μας ορατά. Δηλαδή χαρακτηριστικά που τα κουβαλά ο οργανισμός χωρίς όμως να τα δείχνει.
 • Ο φαινότυπος είναι αυτό που σε μας είναι καθαρά ορατό, αυτό που βλέπουμε όπως για παράδειγμα το καπέλο στα καναρίνια Huppe Allemand - Γερμανικά λοφιοφόρα (σκουφάτα).
 • Ως μετάλλαξη χαρακτηρίζουμε οποιαδήποτε μεταβολή έχει συμβεί στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού.
Όταν εμφανιστεί (φαινότυπο) κάποιο γονίδιο που το είχε μόνο ο ένας γονιός στα παιδιά του τότε λέμε πως το γονίδιο είναι κυρίαρχο και η μετάλλαξη κυρίαρχη. Συνεχίζοντας το πιο πάνω παράδειγμα είναι αρκετό να έχει σκουφί το ένα από τα δύο καναρίνια για να εμφανιστεί και στους απογόνους τους. Δηλαδή κυριαρχεί (επικρατεί) το μεταλλαγμένο αυτό γονίδιο έναντι του άλλου.

Σημείωση: στα παραδείγματα αναφέρεται πάντα με δύο κεφαλαία γράμματα.

Αντίθετα, στην υπολειπόμενη μετάλλαξη για να εμφανιστεί το γονιδιακό χαρακτηριστικό στους νέους απογόνους (στο φαινότυπό τους) θα πρέπει να έχουν το γονίδιο και οι δύο γονείς.

Σημείωση: στα παραδείγματα αναφέρεται πάντα με δυο πεζά γράμματα.

Διαφορετικά, αν το γονίδιο υπάρχει μόνο στον έναν γονιό (στο χρωμόσωμά του δηλαδή) τότε το πουλί είναι φορέας της μετάλλαξης και φυσικά δεν την εμφανίζει. Παρόλα αυτά μεταφέρει το γονίδιο και το κληροδοτεί στους απογόνους του και κάτω από προϋποθέσεις θα το εμφανίσει κάποιος από αυτούς.

Το καναρίνι "φορέας" μεταλλαγμένου γονιδίου


Θα αναφερθούμε λοιπόν στο καναρίνι φορέα που στην ουσία μεταφέρει στο γονότυπό του ένα γονίδιο (πιθανόν αυτό που θέλουμε) και δεν είναι ορατό σε μας, δηλαδή δεν το βλέπουμε στο φαινότυπο του αλλά γνωρίζουμε πως το φέρει.

Το καναρίνι αυτό το ονομάζουμε φορέα του "τάδε" γονιδίου.

Σημείωση: στα παραδείγματα αναφέρεται με ένα κεφαλαίο κι ένα πεζό γράμμα.

Κίτρινο λιποχρωμικό Χ Λευκό υπολειπόμενο


Αν για πρώτο παράδειγμα βάλουμε ένα κίτρινο λιποχρωμικό καναρίνι να ζευγαρώσει με ένα λευκό υποτελές - υπολειπόμενο, τότε οι απόγονοι που θα προκύψουν θα είναι όλοι κίτρινα καναρίνια φορείς του λευκού υπολειπόμενου.

%CE%9A%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF-%CE%BB%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A7%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-png.37728

 • K K = Κίτρινο λιποχρωμικό
 • k k = Λευκό υπολειπόμενο
 • K k = Κίτρινο φορέας λευκού υπολειπόμενου.

Κίτρινο φορέας λευκού υπολειπόμενου Χ Λευκό υπολειπόμενο


Αν τώρα ζευγαρώσουμε κίτρινο καναρίνι φορέα λευκού με λευκό υπολειπόμενο, τότε στους απογόνους θα εμφανιστούν εκτός από κίτρινα και λευκά καναρίνια.

%CE%9A%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%A7-%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-jpg.37732

 • Kk = Κίτρινο φορέας λευκού υπολειπόμενου.
 • kk = Λευκό υπολειπόμενο
Δηλαδή, στο πρώτο ζευγάρωμα δημιουργήσαμε καναρίνια φορείς και στο δεύτερο, με το φορέα καταφέραμε να πάρουμε τα αρχικά πουλιά.

Νορμάλ Χ Φαιό


Αν ως δεύτερο παράδειγμα ζευγαρώσουμε ένα νορμάλ με ένα φαιό καναρίνι, τότε οι απόγονοι θα είναι όλοι νορμάλ, φορείς του φαιό. Αυτό συμβαίνει γιατί το φαιό είναι υποχωρητικό σε σχέση με το μη-μεταλλαγμένο αλληλόμορφό του (νορμάλ).

%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%AD-%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BB-%CE%A7-%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%8C-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B9-png.37746

 • PP= Νορμάλ
 • pph pph = Φαιό
 • P pph= Νορμάλ φορέας φαιό

Νορμάλ φορέας Φαιό Χ Φαιό


Αν τώρα χρησιμοποιήσουμε ως ζευγάρι ένα νορμάλ φορέα του φαιό και ένα φαιό καναρίνι τότε ως αποτέλεσμα θα έχουμε 50% φαιό πουλιά και 50% νορμάλ,φορείς του φαιό.

%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%AD-%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BB-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%8C-%CE%A7-%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%8C-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B9-png.37756

 • P pph = Νορμάλ φορέας φαιό
 • pph pph= Φαιό
Αξιοσημείωτο όμως είναι και το ζευγάρωμα δύο φορέων μιας μετάλλαξης από το οποίο θα προκύψει τελικά η μετάλλαξη σε ποσοστό 25%.

%CE%96%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%AC%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82-jpg.48012

 • P pph = Νορμάλ φορέας φαιό 50%
 • pph pph= Φαιό 25%
 • P P Νορμάλ 25%
Σημείωση: όλα τα παραπάνω αριθμητικά αποτελέσματα είναι μία θεωρητική πιθανότητα.

Η αναγκαιότητα της χρήσης του φορέα μετάλλαξης


Θα αναρωτηθεί κάποιος... "γιατί να δημιουργήσω ένα καναρίνι φορέα χάνοντας εκτροφικά μια χρονιά και να μην ζευγαρώσω απ’ ευθείας δυο πουλιά του είδους τους".

Η απάντηση είναι σχετικά απλή αλλά συνάμα και δύσκολη, ειδικά όταν το είδος των καναρινιών ανήκει στις υπολειπόμενες μεταλλάξεις.

Οι διάφορες ράτσες καναρινιών, μιλάμε για περισσότερες από 600, έχουν προκύψει μέσα από πολύχρονες, επιλεκτικές και ως επί το πλείστον αιμομικτικές διασταυρώσεις.

Δηλαδή ο εκτροφέας ζευγάρωνε ένα το πουλί που είχε τα απαραίτητα για τη ράτσα χαρακτηριστικά με κάποιο αντίστοιχο για αρκετά χρόνια, χωρίς να μπαίνει "νέο αίμα" μέσα στην εκτροφή. Με τον τρόπο όμως αυτό χαλάσαμε την ισορροπία της φύσης που ήθελε το πιο δυνατό και ακμαίο αρσενικό να ζευγαρώνει και διαιωνίζει τα γονίδιά του.

Αυτό σαφώς και δε συμβαίνει στις περιπτώσεις που εξετάζουμε. Δυστυχώς όμως έτσι έχουμε ως αποτέλεσμα, προβληματικά πουλιά με ασθενικούς ή στην καλύτερη ευαίσθητους οργανισμούς, που αδυνατούν να ανταποκριθούν σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και στα βασικά.

Επιπρόσθετα, με τις συνεχείς διασταυρώσεις χάνονται σταδιακά και κάποια από τα αρχικά χαρακτηριστικά της ράτσας, όπως οι γραμμές στον αχάτη, η ένταση του χρώματος στο φτέρωμα, σε κάποιες περιπτώσεις το σχήμα και το μέγεθος κλπ.

Ευθύνη του εκτροφέα είναι να βρει τις ελλείψεις των πουλιών και να βρει ή να δημιουργήσει τα κατάλληλα εκτροφικά "εργαλεία", τους φορείς δηλαδή, που θα βελτιώσουν πρωταρχικά την υγεία των πτηνών και στη συνέχεια την εικόνα και συνεπώς και τη "βαθμολογία" των πουλιών που εκτρέφει.

Δείτε επίσης
Τα λιποχρωμικά καναρίνια
Συντάκτης
misalouris
misalouris
Ο misalouris είναι εκτροφέας καναρινιών χρώματος και τύπου και μέλος του PetBirds από τις 21 Οκτ 2011. Είναι επίσης Συντονιστής συζητήσεων στα Forum των Καναρινιών του PetBirds..
Άρθρα misalouris | Facebook | Twitter | Website

Σχόλια

Deukalion
Μια και ανακινήθηκε το ζήτημα, επαναφέρω την εξής επισήμανση: Η αναφορά "καφέ" σε ένα άρθρο που μελετά τον ρόλο του φορέα γονιδίων μόνο αποπροσανατολιστική μπορεί να είναι. Οι λόγοι:
 • Σε συνδυασμό με την ανάγνωση του άρθρου για τα φαιό καναρίνια, λέγοντας "καφέ" κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι μιλάμε για την "καφέ σειρά" πουλιών. Μια τέτοιου τύπου επισήμανση όμως ή διάκριση,θα έλεγα ότι ταιριάζει πιο πολύ σε καθαρά λιποχρωμικά καναρίνια.
 • Ασχέτως που οι παλιοί εκτροφείς λέγοντας "καφέ" συχνά εννοούν την "καφέ σειρά" ενώ λέγοντας "brown" εννοούν την καφέ μετάλλαξη, κάθε νέος αναγνώστης, βρίσκοντας ένα ξένο κείμενο, διαβάζει και μεταφράζει ως εξής: brown=καφέ. Όπως και σε εμένα λοιπόν, το "καφέ", παραπέμπει στην πολύ συγκεκριμένη φυλοσύνδετη μετάλλαξη η οποία φυσικά δεν έχει καμία θέση εδώ. Ακόμα και αν κατά 90% η γενική πρακτική να είναι πως ένα καλό φαιό έχει και την μετάλλαξη brown στο γονότυπό του δεν σημαίνει ότι μια τέτοια αναφορά έχει θέση σε ένα άρθρο που μελετά την κληρονομικότητα υπολειπόμενων γονιδίων.
 • Είναι αλήθεια πως ο τρόπος σύνταξης που έχουμε, ειδικά στην ονοματοδοσία ενός πτηνού, όχι μόνο δεν φανερώνει αλλά αντίθετα μπερδεύει τις σχέσεις, από πλευρά γενετικής, που μπορεί να έχουν οι μεταλλάξεις που του προσδίδουμε. Στην πράξη δηλαδή, μπορούμε να γράψουμε "καφέ, φορέας φαιό", μπλέκοντας μια φυλοσύνδετη μετάλλαξη (καφέ) με μία αυτοσωμική (φαιό). Ωστόσο όταν θα εξετάσουμε την κληρονομικότητα ενός τέτοιου πτηνού, θα το κάνουμε ξεχωριστά για την κάθε μετάλλαξη ανάλογα με τους νόμους που αυτή ακολουθεί. Σε ένα άρθρο που εξετάζει τον φορέα, δηλαδή την κληρονόμηση ΕΝΟΣ υπολειπόμενου χαρακτηριστικού, θεωρώ συντακτικά λάθη και αδόκιμα γενετικά τις αναφορές: Καφέ Νορμαλ ή Νορμαλ (Καφε).
Για όλα τα παραπάνω ζητώ την διόρθωση αυτού του ζητήματος ή κάποια επισήμανση λάθους στους συλλογισμούς μου.

Αυτό που προτείνω είναι η ολική αφαίρεση κάθε αναφοράς σε καφέ. Αν αυτές οι αναφορές παραμείνουν, γίνεται πιο δύσκολο καθώς θεωρώ πως πρέπει να οριστεί τί αφορά αυτό το καφέ και γιατί εξορισμού ένα φαιό καναρίνι είναι και καφέ, όπως αυτό προκύπτει άμεσα από τα πιο πάνω ζευγαρώματα.

Δυστυχώς "καφέ" αναφορές σε καφέ φαινότυπους πρέπει να αποφεύγουν την σύγχυση.
 
misalouris
Deukalion είπε:
Μια και ανακινήθηκε το ζήτημα, επαναφέρω την εξής επισήμανση: Η αναφορά "καφέ" σε ένα άρθρο που μελετά τον ρόλο του φορέα γονιδίων μόνο αποπροσανατολιστική μπορεί να είναι. Οι λόγοι:
 • Σε συνδυασμό με την ανάγνωση του άρθρου για τα φαιό καναρίνια, λέγοντας "καφέ" κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι μιλάμε για την "καφέ σειρά" πουλιών. Μια τέτοιου τύπου επισήμανση όμως ή διάκριση,θα έλεγα ότι ταιριάζει πιο πολύ σε καθαρά λιποχρωμικά καναρίνια.
 • Ασχέτως που οι παλιοί εκτροφείς λέγοντας "καφέ" συχνά εννοούν την "καφέ σειρά" ενώ λέγοντας "brown" εννοούν την καφέ μετάλλαξη, κάθε νέος αναγνώστης, βρίσκοντας ένα ξένο κείμενο, διαβάζει και μεταφράζει ως εξής: brown=καφέ. Όπως και σε εμένα λοιπόν, το "καφέ", παραπέμπει στην πολύ συγκεκριμένη φυλοσύνδετη μετάλλαξη η οποία φυσικά δεν έχει καμία θέση εδώ. Ακόμα και αν κατά 90% η γενική πρακτική να είναι πως ένα καλό φαιό έχει και την μετάλλαξη brown στο γονότυπό του δεν σημαίνει ότι μια τέτοια αναφορά έχει θέση σε ένα άρθρο που μελετά την κληρονομικότητα υπολειπόμενων γονιδίων.
 • Είναι αλήθεια πως ο τρόπος σύνταξης που έχουμε, ειδικά στην ονοματοδοσία ενός πτηνού, όχι μόνο δεν φανερώνει αλλά αντίθετα μπερδεύει τις σχέσεις, από πλευρά γενετικής, που μπορεί να έχουν οι μεταλλάξεις που του προσδίδουμε. Στην πράξη δηλαδή, μπορούμε να γράψουμε "καφέ, φορέας φαιό", μπλέκοντας μια φυλοσύνδετη μετάλλαξη (καφέ) με μία αυτοσωμική (φαιό). Ωστόσο όταν θα εξετάσουμε την κληρονομικότητα ενός τέτοιου πτηνού, θα το κάνουμε ξεχωριστά για την κάθε μετάλλαξη ανάλογα με τους νόμους που αυτή ακολουθεί. Σε ένα άρθρο που εξετάζει τον φορέα, δηλαδή την κληρονόμηση ΕΝΟΣ υπολειπόμενου χαρακτηριστικού, θεωρώ συντακτικά λάθη και αδόκιμα γενετικά τις αναφορές: Καφέ Νορμαλ ή Νορμαλ (Καφε).
Για όλα τα παραπάνω ζητώ την διόρθωση αυτού του ζητήματος ή κάποια επισήμανση λάθους στους συλλογισμούς μου.

Αυτό που προτείνω είναι η ολική αφαίρεση κάθε αναφοράς σε καφέ. Αν αυτές οι αναφορές παραμείνουν, γίνεται πιο δύσκολο καθώς θεωρώ πως πρέπει να οριστεί τί αφορά αυτό το καφέ και γιατί εξορισμού ένα φαιό καναρίνι είναι και καφέ, όπως αυτό προκύπτει άμεσα από τα πιο πάνω ζευγαρώματα.

Δυστυχώς "καφέ" αναφορές σε καφέ φαινότυπους πρέπει να αποφεύγουν την σύγχυση.
Η αναφορά σου Δημήτρη είναι από μόνη της αρκετή για να ξεμπερδέψει κάποιον αν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.

Προφανώς υπάρχουν στις κατά περίπτωση κοινώς χρησιμουποιούμενες εκφράσεις ή λέξεις ασάφειες και ασφαλώς και λάθη που μας ακολουθούν στις καθημερινές συζητήσεις μας.

Στη θέση του "καφέ νορμάλ" τι κατά τη γνώμη σου θα έπρεπε να μπει;

Προς το παρόν αντιπροτείνω να παραμείνει το άρθρο όπως είναι και στο μέλλον αν χρειαστεί θα γίνει το όποιο "φρεσκάρισμα".
 
Deukalion
Deukalion είπε:
Μια και ανακινήθηκε το ζήτημα, επαναφέρω την εξής επισήμανση: Η αναφορά "καφέ" σε ένα άρθρο που μελετά τον ρόλο του φορέα γονιδίων μόνο αποπροσανατολιστική μπορεί να είναι. Οι λόγοι:
 • Σε συνδυασμό με την ανάγνωση του άρθρου για τα φαιό καναρίνια, λέγοντας "καφέ" κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι μιλάμε για την "καφέ σειρά" πουλιών. Μια τέτοιου τύπου επισήμανση όμως ή διάκριση,θα έλεγα ότι ταιριάζει πιο πολύ σε καθαρά λιποχρωμικά καναρίνια.
 • Ασχέτως που οι παλιοί εκτροφείς λέγοντας "καφέ" συχνά εννοούν την "καφέ σειρά" ενώ λέγοντας "brown" εννοούν την καφέ μετάλλαξη, κάθε νέος αναγνώστης, βρίσκοντας ένα ξένο κείμενο, διαβάζει και μεταφράζει ως εξής: brown=καφέ. Όπως και σε εμένα λοιπόν, το "καφέ", παραπέμπει στην πολύ συγκεκριμένη φυλοσύνδετη μετάλλαξη η οποία φυσικά δεν έχει καμία θέση εδώ. Ακόμα και αν κατά 90% η γενική πρακτική να είναι πως ένα καλό φαιό έχει και την μετάλλαξη brown στο γονότυπό του δεν σημαίνει ότι μια τέτοια αναφορά έχει θέση σε ένα άρθρο που μελετά την κληρονομικότητα υπολειπόμενων γονιδίων.
 • Είναι αλήθεια πως ο τρόπος σύνταξης που έχουμε, ειδικά στην ονοματοδοσία ενός πτηνού, όχι μόνο δεν φανερώνει αλλά αντίθετα μπερδεύει τις σχέσεις, από πλευρά γενετικής, που μπορεί να έχουν οι μεταλλάξεις που του προσδίδουμε. Στην πράξη δηλαδή, μπορούμε να γράψουμε "καφέ, φορέας φαιό", μπλέκοντας μια φυλοσύνδετη μετάλλαξη (καφέ) με μία αυτοσωμική (φαιό). Ωστόσο όταν θα εξετάσουμε την κληρονομικότητα ενός τέτοιου πτηνού, θα το κάνουμε ξεχωριστά για την κάθε μετάλλαξη ανάλογα με τους νόμους που αυτή ακολουθεί. Σε ένα άρθρο που εξετάζει τον φορέα, δηλαδή την κληρονόμηση ΕΝΟΣ υπολειπόμενου χαρακτηριστικού, θεωρώ συντακτικά λάθη και αδόκιμα γενετικά τις αναφορές: Καφέ Νορμαλ ή Νορμαλ (Καφε).
Για όλα τα παραπάνω ζητώ την διόρθωση αυτού του ζητήματος ή κάποια επισήμανση λάθους στους συλλογισμούς μου.

Αυτό που προτείνω είναι η ολική αφαίρεση κάθε αναφοράς σε καφέ. Αν αυτές οι αναφορές παραμείνουν, γίνεται πιο δύσκολο καθώς θεωρώ πως πρέπει να οριστεί τί αφορά αυτό το καφέ και γιατί εξορισμού ένα φαιό καναρίνι είναι και καφέ, όπως αυτό προκύπτει άμεσα από τα πιο πάνω ζευγαρώματα.

Δυστυχώς "καφέ" αναφορές σε καφέ φαινότυπους πρέπει να αποφεύγουν την σύγχυση.
Προτείνω να γίνει σκέτο Νορμάλ. Διεθνώς, σε βιβλία για πουλιά αλλά και απλής γενετικής σε τέτοιου τύπου υποδειγματικά ζευγαρώματα εξετάζεται η κληρονομικότητα του άγριου αλληλόμορφου σε σχέση με το μεταλλαγμένο αλληλόμορφό του. Το άγριο αλληλόμορφο ορίζεται ως Νορμάλ και δεν δίνεται ούτε κάν σε αυτό φαινοτυπική ή περιγραφική απεικόνιση, πόσο μάλλον σε κάτι επιπρόσθετο.

Ο κύριος λόγος που πρέπει να αλλάξει το άρθρο ή να γίνει επιπρόσθετη διευκρίνιση είναι γιατί το PP δεν μπορεί να είναι Καφέ Νορμάλ και σκέτο Νορμάλ, ταυτόχρονα. Θυμίζω ότι φαιό, μπορεί να είναι και ένα λιποχρωμικό καναρίνι ή φαιό μπορεί να είναι ένα καναρίνι σε όλες τις φυλοσύνδετες μεταλλάξεις. Το ποιο είναι το σωστό φαιό ή το αναγνωρισμένο ως τέτοιο, δεν πρέπει να συγχωνεύεται σε αυτό το άρθρο.

Σε κάθε περίπτωση και επειδή στο πολύ πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν, τουλάχιστον φανερά,δύο άνθρωποι που ενδιαφέρθηκαν για τα φαιό, πρέπει να αποσαφηνιστεί τι είναι αυτό το ΚΑΦΕ και γιατί θεωρούμε, χωρίς αναφορά, ότι ένα φαιό σε ομοζυγωτία είναι και καφέ.
 
Stavros
Deukalion είπε:
Μια και ανακινήθηκε το ζήτημα, επαναφέρω την εξής επισήμανση: Η αναφορά "καφέ" σε ένα άρθρο που μελετά τον ρόλο του φορέα γονιδίων μόνο αποπροσανατολιστική μπορεί να είναι. Οι λόγοι:
 • Σε συνδυασμό με την ανάγνωση του άρθρου για τα φαιό καναρίνια, λέγοντας "καφέ" κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι μιλάμε για την "καφέ σειρά" πουλιών. Μια τέτοιου τύπου επισήμανση όμως ή διάκριση,θα έλεγα ότι ταιριάζει πιο πολύ σε καθαρά λιποχρωμικά καναρίνια.
 • Ασχέτως που οι παλιοί εκτροφείς λέγοντας "καφέ" συχνά εννοούν την "καφέ σειρά" ενώ λέγοντας "brown" εννοούν την καφέ μετάλλαξη, κάθε νέος αναγνώστης, βρίσκοντας ένα ξένο κείμενο, διαβάζει και μεταφράζει ως εξής: brown=καφέ. Όπως και σε εμένα λοιπόν, το "καφέ", παραπέμπει στην πολύ συγκεκριμένη φυλοσύνδετη μετάλλαξη η οποία φυσικά δεν έχει καμία θέση εδώ. Ακόμα και αν κατά 90% η γενική πρακτική να είναι πως ένα καλό φαιό έχει και την μετάλλαξη brown στο γονότυπό του δεν σημαίνει ότι μια τέτοια αναφορά έχει θέση σε ένα άρθρο που μελετά την κληρονομικότητα υπολειπόμενων γονιδίων.
 • Είναι αλήθεια πως ο τρόπος σύνταξης που έχουμε, ειδικά στην ονοματοδοσία ενός πτηνού, όχι μόνο δεν φανερώνει αλλά αντίθετα μπερδεύει τις σχέσεις, από πλευρά γενετικής, που μπορεί να έχουν οι μεταλλάξεις που του προσδίδουμε. Στην πράξη δηλαδή, μπορούμε να γράψουμε "καφέ, φορέας φαιό", μπλέκοντας μια φυλοσύνδετη μετάλλαξη (καφέ) με μία αυτοσωμική (φαιό). Ωστόσο όταν θα εξετάσουμε την κληρονομικότητα ενός τέτοιου πτηνού, θα το κάνουμε ξεχωριστά για την κάθε μετάλλαξη ανάλογα με τους νόμους που αυτή ακολουθεί. Σε ένα άρθρο που εξετάζει τον φορέα, δηλαδή την κληρονόμηση ΕΝΟΣ υπολειπόμενου χαρακτηριστικού, θεωρώ συντακτικά λάθη και αδόκιμα γενετικά τις αναφορές: Καφέ Νορμαλ ή Νορμαλ (Καφε).
Για όλα τα παραπάνω ζητώ την διόρθωση αυτού του ζητήματος ή κάποια επισήμανση λάθους στους συλλογισμούς μου.

Αυτό που προτείνω είναι η ολική αφαίρεση κάθε αναφοράς σε καφέ. Αν αυτές οι αναφορές παραμείνουν, γίνεται πιο δύσκολο καθώς θεωρώ πως πρέπει να οριστεί τί αφορά αυτό το καφέ και γιατί εξορισμού ένα φαιό καναρίνι είναι και καφέ, όπως αυτό προκύπτει άμεσα από τα πιο πάνω ζευγαρώματα.

Δυστυχώς "καφέ" αναφορές σε καφέ φαινότυπους πρέπει να αποφεύγουν την σύγχυση.
Deukalion είπε:
Προτείνω να γίνει σκέτο Νορμάλ
Επομένως παιδιά, υπάρχει συμφωνία ότι είναι προτιμότερο κάθε αναφορά σε "Καφέ Νορμάλ" να αλλάξει σε "Νορμάλ";
 
Deukalion
Deukalion είπε:
Μια και ανακινήθηκε το ζήτημα, επαναφέρω την εξής επισήμανση: Η αναφορά "καφέ" σε ένα άρθρο που μελετά τον ρόλο του φορέα γονιδίων μόνο αποπροσανατολιστική μπορεί να είναι. Οι λόγοι:
 • Σε συνδυασμό με την ανάγνωση του άρθρου για τα φαιό καναρίνια, λέγοντας "καφέ" κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι μιλάμε για την "καφέ σειρά" πουλιών. Μια τέτοιου τύπου επισήμανση όμως ή διάκριση,θα έλεγα ότι ταιριάζει πιο πολύ σε καθαρά λιποχρωμικά καναρίνια.
 • Ασχέτως που οι παλιοί εκτροφείς λέγοντας "καφέ" συχνά εννοούν την "καφέ σειρά" ενώ λέγοντας "brown" εννοούν την καφέ μετάλλαξη, κάθε νέος αναγνώστης, βρίσκοντας ένα ξένο κείμενο, διαβάζει και μεταφράζει ως εξής: brown=καφέ. Όπως και σε εμένα λοιπόν, το "καφέ", παραπέμπει στην πολύ συγκεκριμένη φυλοσύνδετη μετάλλαξη η οποία φυσικά δεν έχει καμία θέση εδώ. Ακόμα και αν κατά 90% η γενική πρακτική να είναι πως ένα καλό φαιό έχει και την μετάλλαξη brown στο γονότυπό του δεν σημαίνει ότι μια τέτοια αναφορά έχει θέση σε ένα άρθρο που μελετά την κληρονομικότητα υπολειπόμενων γονιδίων.
 • Είναι αλήθεια πως ο τρόπος σύνταξης που έχουμε, ειδικά στην ονοματοδοσία ενός πτηνού, όχι μόνο δεν φανερώνει αλλά αντίθετα μπερδεύει τις σχέσεις, από πλευρά γενετικής, που μπορεί να έχουν οι μεταλλάξεις που του προσδίδουμε. Στην πράξη δηλαδή, μπορούμε να γράψουμε "καφέ, φορέας φαιό", μπλέκοντας μια φυλοσύνδετη μετάλλαξη (καφέ) με μία αυτοσωμική (φαιό). Ωστόσο όταν θα εξετάσουμε την κληρονομικότητα ενός τέτοιου πτηνού, θα το κάνουμε ξεχωριστά για την κάθε μετάλλαξη ανάλογα με τους νόμους που αυτή ακολουθεί. Σε ένα άρθρο που εξετάζει τον φορέα, δηλαδή την κληρονόμηση ΕΝΟΣ υπολειπόμενου χαρακτηριστικού, θεωρώ συντακτικά λάθη και αδόκιμα γενετικά τις αναφορές: Καφέ Νορμαλ ή Νορμαλ (Καφε).
Για όλα τα παραπάνω ζητώ την διόρθωση αυτού του ζητήματος ή κάποια επισήμανση λάθους στους συλλογισμούς μου.

Αυτό που προτείνω είναι η ολική αφαίρεση κάθε αναφοράς σε καφέ. Αν αυτές οι αναφορές παραμείνουν, γίνεται πιο δύσκολο καθώς θεωρώ πως πρέπει να οριστεί τί αφορά αυτό το καφέ και γιατί εξορισμού ένα φαιό καναρίνι είναι και καφέ, όπως αυτό προκύπτει άμεσα από τα πιο πάνω ζευγαρώματα.

Δυστυχώς "καφέ" αναφορές σε καφέ φαινότυπους πρέπει να αποφεύγουν την σύγχυση.
Αν αλλάξει αυτό πρέπει να αλλάξει και η περιγραφή κάθε ζευγαρώματος,δηλαδή τα τύπου:

"...Αν ως δεύτερο παράδειγμα ζευγαρώσουμε ένα καφέ νορμάλ με ένα φαιό καναρίνι, τότε οι απόγονοι θα είναι όλοι καφέ νορμάλ αλλά όλοι φορείς του φαιό..."

Ίσως να πρέπει να προστεθεί πριν από όλα αυτά και οτι το φαιό είναι αυτοσωμική υπολειπόμενη μετάλλαξη με συμβολισμό "τάδε" ενώ το άγριο αλληλόμορφό της,δηλαδή το μη μεταλλαγμένο γονίδιο, έχει τον "τάδε" συμβολισμό.
 
misalouris
Deukalion είπε:
Μια και ανακινήθηκε το ζήτημα, επαναφέρω την εξής επισήμανση: Η αναφορά "καφέ" σε ένα άρθρο που μελετά τον ρόλο του φορέα γονιδίων μόνο αποπροσανατολιστική μπορεί να είναι. Οι λόγοι:
 • Σε συνδυασμό με την ανάγνωση του άρθρου για τα φαιό καναρίνια, λέγοντας "καφέ" κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι μιλάμε για την "καφέ σειρά" πουλιών. Μια τέτοιου τύπου επισήμανση όμως ή διάκριση,θα έλεγα ότι ταιριάζει πιο πολύ σε καθαρά λιποχρωμικά καναρίνια.
 • Ασχέτως που οι παλιοί εκτροφείς λέγοντας "καφέ" συχνά εννοούν την "καφέ σειρά" ενώ λέγοντας "brown" εννοούν την καφέ μετάλλαξη, κάθε νέος αναγνώστης, βρίσκοντας ένα ξένο κείμενο, διαβάζει και μεταφράζει ως εξής: brown=καφέ. Όπως και σε εμένα λοιπόν, το "καφέ", παραπέμπει στην πολύ συγκεκριμένη φυλοσύνδετη μετάλλαξη η οποία φυσικά δεν έχει καμία θέση εδώ. Ακόμα και αν κατά 90% η γενική πρακτική να είναι πως ένα καλό φαιό έχει και την μετάλλαξη brown στο γονότυπό του δεν σημαίνει ότι μια τέτοια αναφορά έχει θέση σε ένα άρθρο που μελετά την κληρονομικότητα υπολειπόμενων γονιδίων.
 • Είναι αλήθεια πως ο τρόπος σύνταξης που έχουμε, ειδικά στην ονοματοδοσία ενός πτηνού, όχι μόνο δεν φανερώνει αλλά αντίθετα μπερδεύει τις σχέσεις, από πλευρά γενετικής, που μπορεί να έχουν οι μεταλλάξεις που του προσδίδουμε. Στην πράξη δηλαδή, μπορούμε να γράψουμε "καφέ, φορέας φαιό", μπλέκοντας μια φυλοσύνδετη μετάλλαξη (καφέ) με μία αυτοσωμική (φαιό). Ωστόσο όταν θα εξετάσουμε την κληρονομικότητα ενός τέτοιου πτηνού, θα το κάνουμε ξεχωριστά για την κάθε μετάλλαξη ανάλογα με τους νόμους που αυτή ακολουθεί. Σε ένα άρθρο που εξετάζει τον φορέα, δηλαδή την κληρονόμηση ΕΝΟΣ υπολειπόμενου χαρακτηριστικού, θεωρώ συντακτικά λάθη και αδόκιμα γενετικά τις αναφορές: Καφέ Νορμαλ ή Νορμαλ (Καφε).
Για όλα τα παραπάνω ζητώ την διόρθωση αυτού του ζητήματος ή κάποια επισήμανση λάθους στους συλλογισμούς μου.

Αυτό που προτείνω είναι η ολική αφαίρεση κάθε αναφοράς σε καφέ. Αν αυτές οι αναφορές παραμείνουν, γίνεται πιο δύσκολο καθώς θεωρώ πως πρέπει να οριστεί τί αφορά αυτό το καφέ και γιατί εξορισμού ένα φαιό καναρίνι είναι και καφέ, όπως αυτό προκύπτει άμεσα από τα πιο πάνω ζευγαρώματα.

Δυστυχώς "καφέ" αναφορές σε καφέ φαινότυπους πρέπει να αποφεύγουν την σύγχυση.
Κάπως πρέπει να προσδιοριστεί και η ταυτότητα του νορμάλ.
Νορμάλ τι?
Ο Δημήτρης έχει εντρυφήσει πολύ σε θέματα γενετικής και σέβομαι τη γνώμη του.
Πιστεύω όμως πως για τους αναγνώστες καλύτερα είναι να παραμείνει όπως είναι ... στη γλώσσα που μιλάνε οι εκτροφείς μεταξύ τους, η γλώσσα που καταλαβαίνουν .... και ας δυσαρεστούνται κάπως οι καλύτερα κατέχοντες.
Αντιπροτείνω μάλιστα αν θέλουν να γράψουν ένα πιο ολοκληρωμένο σχετικό άρθρο ...
 
Deukalion
Deukalion είπε:
Μια και ανακινήθηκε το ζήτημα, επαναφέρω την εξής επισήμανση: Η αναφορά "καφέ" σε ένα άρθρο που μελετά τον ρόλο του φορέα γονιδίων μόνο αποπροσανατολιστική μπορεί να είναι. Οι λόγοι:
 • Σε συνδυασμό με την ανάγνωση του άρθρου για τα φαιό καναρίνια, λέγοντας "καφέ" κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι μιλάμε για την "καφέ σειρά" πουλιών. Μια τέτοιου τύπου επισήμανση όμως ή διάκριση,θα έλεγα ότι ταιριάζει πιο πολύ σε καθαρά λιποχρωμικά καναρίνια.
 • Ασχέτως που οι παλιοί εκτροφείς λέγοντας "καφέ" συχνά εννοούν την "καφέ σειρά" ενώ λέγοντας "brown" εννοούν την καφέ μετάλλαξη, κάθε νέος αναγνώστης, βρίσκοντας ένα ξένο κείμενο, διαβάζει και μεταφράζει ως εξής: brown=καφέ. Όπως και σε εμένα λοιπόν, το "καφέ", παραπέμπει στην πολύ συγκεκριμένη φυλοσύνδετη μετάλλαξη η οποία φυσικά δεν έχει καμία θέση εδώ. Ακόμα και αν κατά 90% η γενική πρακτική να είναι πως ένα καλό φαιό έχει και την μετάλλαξη brown στο γονότυπό του δεν σημαίνει ότι μια τέτοια αναφορά έχει θέση σε ένα άρθρο που μελετά την κληρονομικότητα υπολειπόμενων γονιδίων.
 • Είναι αλήθεια πως ο τρόπος σύνταξης που έχουμε, ειδικά στην ονοματοδοσία ενός πτηνού, όχι μόνο δεν φανερώνει αλλά αντίθετα μπερδεύει τις σχέσεις, από πλευρά γενετικής, που μπορεί να έχουν οι μεταλλάξεις που του προσδίδουμε. Στην πράξη δηλαδή, μπορούμε να γράψουμε "καφέ, φορέας φαιό", μπλέκοντας μια φυλοσύνδετη μετάλλαξη (καφέ) με μία αυτοσωμική (φαιό). Ωστόσο όταν θα εξετάσουμε την κληρονομικότητα ενός τέτοιου πτηνού, θα το κάνουμε ξεχωριστά για την κάθε μετάλλαξη ανάλογα με τους νόμους που αυτή ακολουθεί. Σε ένα άρθρο που εξετάζει τον φορέα, δηλαδή την κληρονόμηση ΕΝΟΣ υπολειπόμενου χαρακτηριστικού, θεωρώ συντακτικά λάθη και αδόκιμα γενετικά τις αναφορές: Καφέ Νορμαλ ή Νορμαλ (Καφε).
Για όλα τα παραπάνω ζητώ την διόρθωση αυτού του ζητήματος ή κάποια επισήμανση λάθους στους συλλογισμούς μου.

Αυτό που προτείνω είναι η ολική αφαίρεση κάθε αναφοράς σε καφέ. Αν αυτές οι αναφορές παραμείνουν, γίνεται πιο δύσκολο καθώς θεωρώ πως πρέπει να οριστεί τί αφορά αυτό το καφέ και γιατί εξορισμού ένα φαιό καναρίνι είναι και καφέ, όπως αυτό προκύπτει άμεσα από τα πιο πάνω ζευγαρώματα.

Δυστυχώς "καφέ" αναφορές σε καφέ φαινότυπους πρέπει να αποφεύγουν την σύγχυση.
Εξήγησα ακριβώς τί είναι το νορμάλ.
Αφήνω κατα μέρος οτι δεν έχει απαντηθεί σε επανελειμένες ερωτήσεις κάτω απο το άρθρο αλλά και στο φορουμ, τί είναι αυτό το καφέ ή το καφέ νορμάλ ή το σκέτο νορμάλ απο εσένα Γιάννη και αποσαφηνίζω:
Στο επικών διαστάσεων,προς όλες της κατευθύνσεις,άρθρο,μεταφρασμένο απο τον Σταύρο,της MUTAVI, το ΑΛΜΠΙΝΙΣΜΟΣ γράφει:
"...Στα Φαιό καναρίνια η κατάσταση είναι αντεστραμμένη. Ο σχηματισμός Ευμελανίνης είναι σημαντικά επηρεασμένος ενώ ο σχηματισμός φαιομελανίνης είναι σχεδόν ανεπηρέαστος. Αυτό είναι επίσης εξηγήσιμο. Ήδη από το 1962 ο Cleffmann έδειξε ότι η παραγωγή της φαιομελανίνης εξαρτάται σημαντικά λιγότερο από την δραστηριότητα Τυροσίνης, από ότι στην παραγωγή Ευμελανίνης.

Η μειωμένη δραστηριότητα τυροζινάσης που σχετίζεται με την παρουσία υψηλών επιπέδων κυστεϊνης, οδηγεί σε φαιομελανογενεση. Ωστόσο, ακόμη και σε χαμηλότερα επίπεδα κυστεΐνης, η μειωμένη συγκέντρωση Τυροσίνης ευνοεί τη σύνθεση της φαιομελανίνης.

Η μετάλλαξη Φαιό στα καναρίνια, είναι στην πραγματικότητα αυτοσωματική υπολειπόμενη (NSL) Ινο και γνωρίζουμε σήμερα ότι η μετάλλαξη αυτή αντιπροσωπεύει το λεγόμενο C-locus (γονίδιο που κωδικοποιεί την παραγωγή της Τυροσίνης) σε σπίζες και συναφή είδη. Η εμφάνιση του αλληλόμορφου Τοπάζιο επιβεβαιώνει την άποψη αυτή...."

ΝΟΡΜΑΛ λοιπόν είναι το άγριο αλληλόμορφο που βρίσκεται σε συγκεκριμένη θέση,συγκεκριμένο γονίδιο και ΔΕΝ επηρεάζει τα επίπεδα της κυστείνης,τα κρατά σε φυσιολογικά,ΝΟΡΜΑΛ επίπεδα και ΔΕΝ έχουμε μειωμένη δραστηριότητα της τυροζινάσης,δηλαδή εκφράζονται κανονικά,ΝΟΡΜΑΛ οι ευμελανίνες.

ΦΑΙΟ λέγεται το μεταλλαγμένο γονίδιο του παραπάνω ΝΟΡΜΑΛ γονιδίου.

Τώρα δεν ξέρω ποιά γλώσσα μιλάνε οι εκτροφείς μεταξυ τους,αλλά ούτε βλέπω και πολλούς εκτροφείς στο forum,ούτε και τις ερωτήσεις των αναγνωστων να απαντιόνται.
 
M
Deukalion είπε:
Μια και ανακινήθηκε το ζήτημα, επαναφέρω την εξής επισήμανση: Η αναφορά "καφέ" σε ένα άρθρο που μελετά τον ρόλο του φορέα γονιδίων μόνο αποπροσανατολιστική μπορεί να είναι. Οι λόγοι:
 • Σε συνδυασμό με την ανάγνωση του άρθρου για τα φαιό καναρίνια, λέγοντας "καφέ" κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι μιλάμε για την "καφέ σειρά" πουλιών. Μια τέτοιου τύπου επισήμανση όμως ή διάκριση,θα έλεγα ότι ταιριάζει πιο πολύ σε καθαρά λιποχρωμικά καναρίνια.
 • Ασχέτως που οι παλιοί εκτροφείς λέγοντας "καφέ" συχνά εννοούν την "καφέ σειρά" ενώ λέγοντας "brown" εννοούν την καφέ μετάλλαξη, κάθε νέος αναγνώστης, βρίσκοντας ένα ξένο κείμενο, διαβάζει και μεταφράζει ως εξής: brown=καφέ. Όπως και σε εμένα λοιπόν, το "καφέ", παραπέμπει στην πολύ συγκεκριμένη φυλοσύνδετη μετάλλαξη η οποία φυσικά δεν έχει καμία θέση εδώ. Ακόμα και αν κατά 90% η γενική πρακτική να είναι πως ένα καλό φαιό έχει και την μετάλλαξη brown στο γονότυπό του δεν σημαίνει ότι μια τέτοια αναφορά έχει θέση σε ένα άρθρο που μελετά την κληρονομικότητα υπολειπόμενων γονιδίων.
 • Είναι αλήθεια πως ο τρόπος σύνταξης που έχουμε, ειδικά στην ονοματοδοσία ενός πτηνού, όχι μόνο δεν φανερώνει αλλά αντίθετα μπερδεύει τις σχέσεις, από πλευρά γενετικής, που μπορεί να έχουν οι μεταλλάξεις που του προσδίδουμε. Στην πράξη δηλαδή, μπορούμε να γράψουμε "καφέ, φορέας φαιό", μπλέκοντας μια φυλοσύνδετη μετάλλαξη (καφέ) με μία αυτοσωμική (φαιό). Ωστόσο όταν θα εξετάσουμε την κληρονομικότητα ενός τέτοιου πτηνού, θα το κάνουμε ξεχωριστά για την κάθε μετάλλαξη ανάλογα με τους νόμους που αυτή ακολουθεί. Σε ένα άρθρο που εξετάζει τον φορέα, δηλαδή την κληρονόμηση ΕΝΟΣ υπολειπόμενου χαρακτηριστικού, θεωρώ συντακτικά λάθη και αδόκιμα γενετικά τις αναφορές: Καφέ Νορμαλ ή Νορμαλ (Καφε).
Για όλα τα παραπάνω ζητώ την διόρθωση αυτού του ζητήματος ή κάποια επισήμανση λάθους στους συλλογισμούς μου.

Αυτό που προτείνω είναι η ολική αφαίρεση κάθε αναφοράς σε καφέ. Αν αυτές οι αναφορές παραμείνουν, γίνεται πιο δύσκολο καθώς θεωρώ πως πρέπει να οριστεί τί αφορά αυτό το καφέ και γιατί εξορισμού ένα φαιό καναρίνι είναι και καφέ, όπως αυτό προκύπτει άμεσα από τα πιο πάνω ζευγαρώματα.

Δυστυχώς "καφέ" αναφορές σε καφέ φαινότυπους πρέπει να αποφεύγουν την σύγχυση.
Δεν είμαι σε θέση να κρίνω τις τοποθετήσεις σας, σίγουρα ο Δημήτρης γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμένα και χαίρομαι που υπάρχει κάποιος εκτός του Σταύρου να καλύπτει αυτόν το δύσκολο τομέα.

Δεν δέχομαι επίσης να υπάρχει εν γνώσει μας ένα λάθος άρθρο στην αρθρογραφία μας επειδή είθισται από την πιάτσα να θεωρείται έτσι.

Αν υπάρχει μια λάθος αγοραία φρασεολογία, μπορεί να γίνει μια αναφορά σ' αυτήν στο τέλος του σωστού άρθρου, για την άρση των όποιων παρεξηγήσεων.

Προτείνω να κατέβει το άρθρο και να διορθωθεί αν και εφόσον είναι λάθος, είτε από τον συγγραφέα του αν μπορεί, είτε από τον Δημήτρη είτε από τους pbcp.
 
misalouris
Deukalion είπε:
Μια και ανακινήθηκε το ζήτημα, επαναφέρω την εξής επισήμανση: Η αναφορά "καφέ" σε ένα άρθρο που μελετά τον ρόλο του φορέα γονιδίων μόνο αποπροσανατολιστική μπορεί να είναι. Οι λόγοι:
 • Σε συνδυασμό με την ανάγνωση του άρθρου για τα φαιό καναρίνια, λέγοντας "καφέ" κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι μιλάμε για την "καφέ σειρά" πουλιών. Μια τέτοιου τύπου επισήμανση όμως ή διάκριση,θα έλεγα ότι ταιριάζει πιο πολύ σε καθαρά λιποχρωμικά καναρίνια.
 • Ασχέτως που οι παλιοί εκτροφείς λέγοντας "καφέ" συχνά εννοούν την "καφέ σειρά" ενώ λέγοντας "brown" εννοούν την καφέ μετάλλαξη, κάθε νέος αναγνώστης, βρίσκοντας ένα ξένο κείμενο, διαβάζει και μεταφράζει ως εξής: brown=καφέ. Όπως και σε εμένα λοιπόν, το "καφέ", παραπέμπει στην πολύ συγκεκριμένη φυλοσύνδετη μετάλλαξη η οποία φυσικά δεν έχει καμία θέση εδώ. Ακόμα και αν κατά 90% η γενική πρακτική να είναι πως ένα καλό φαιό έχει και την μετάλλαξη brown στο γονότυπό του δεν σημαίνει ότι μια τέτοια αναφορά έχει θέση σε ένα άρθρο που μελετά την κληρονομικότητα υπολειπόμενων γονιδίων.
 • Είναι αλήθεια πως ο τρόπος σύνταξης που έχουμε, ειδικά στην ονοματοδοσία ενός πτηνού, όχι μόνο δεν φανερώνει αλλά αντίθετα μπερδεύει τις σχέσεις, από πλευρά γενετικής, που μπορεί να έχουν οι μεταλλάξεις που του προσδίδουμε. Στην πράξη δηλαδή, μπορούμε να γράψουμε "καφέ, φορέας φαιό", μπλέκοντας μια φυλοσύνδετη μετάλλαξη (καφέ) με μία αυτοσωμική (φαιό). Ωστόσο όταν θα εξετάσουμε την κληρονομικότητα ενός τέτοιου πτηνού, θα το κάνουμε ξεχωριστά για την κάθε μετάλλαξη ανάλογα με τους νόμους που αυτή ακολουθεί. Σε ένα άρθρο που εξετάζει τον φορέα, δηλαδή την κληρονόμηση ΕΝΟΣ υπολειπόμενου χαρακτηριστικού, θεωρώ συντακτικά λάθη και αδόκιμα γενετικά τις αναφορές: Καφέ Νορμαλ ή Νορμαλ (Καφε).
Για όλα τα παραπάνω ζητώ την διόρθωση αυτού του ζητήματος ή κάποια επισήμανση λάθους στους συλλογισμούς μου.

Αυτό που προτείνω είναι η ολική αφαίρεση κάθε αναφοράς σε καφέ. Αν αυτές οι αναφορές παραμείνουν, γίνεται πιο δύσκολο καθώς θεωρώ πως πρέπει να οριστεί τί αφορά αυτό το καφέ και γιατί εξορισμού ένα φαιό καναρίνι είναι και καφέ, όπως αυτό προκύπτει άμεσα από τα πιο πάνω ζευγαρώματα.

Δυστυχώς "καφέ" αναφορές σε καφέ φαινότυπους πρέπει να αποφεύγουν την σύγχυση.
Δεν είναι λάθος κατά τη γνώμη μου, ούτε άγνωστη στον κόσμο η συγκεκριμένη ορολογία. Αν θέλετε να κατέβει όμως, ας γίνει.
 
misalouris
Deukalion είπε:
Μια και ανακινήθηκε το ζήτημα, επαναφέρω την εξής επισήμανση: Η αναφορά "καφέ" σε ένα άρθρο που μελετά τον ρόλο του φορέα γονιδίων μόνο αποπροσανατολιστική μπορεί να είναι. Οι λόγοι:
 • Σε συνδυασμό με την ανάγνωση του άρθρου για τα φαιό καναρίνια, λέγοντας "καφέ" κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι μιλάμε για την "καφέ σειρά" πουλιών. Μια τέτοιου τύπου επισήμανση όμως ή διάκριση,θα έλεγα ότι ταιριάζει πιο πολύ σε καθαρά λιποχρωμικά καναρίνια.
 • Ασχέτως που οι παλιοί εκτροφείς λέγοντας "καφέ" συχνά εννοούν την "καφέ σειρά" ενώ λέγοντας "brown" εννοούν την καφέ μετάλλαξη, κάθε νέος αναγνώστης, βρίσκοντας ένα ξένο κείμενο, διαβάζει και μεταφράζει ως εξής: brown=καφέ. Όπως και σε εμένα λοιπόν, το "καφέ", παραπέμπει στην πολύ συγκεκριμένη φυλοσύνδετη μετάλλαξη η οποία φυσικά δεν έχει καμία θέση εδώ. Ακόμα και αν κατά 90% η γενική πρακτική να είναι πως ένα καλό φαιό έχει και την μετάλλαξη brown στο γονότυπό του δεν σημαίνει ότι μια τέτοια αναφορά έχει θέση σε ένα άρθρο που μελετά την κληρονομικότητα υπολειπόμενων γονιδίων.
 • Είναι αλήθεια πως ο τρόπος σύνταξης που έχουμε, ειδικά στην ονοματοδοσία ενός πτηνού, όχι μόνο δεν φανερώνει αλλά αντίθετα μπερδεύει τις σχέσεις, από πλευρά γενετικής, που μπορεί να έχουν οι μεταλλάξεις που του προσδίδουμε. Στην πράξη δηλαδή, μπορούμε να γράψουμε "καφέ, φορέας φαιό", μπλέκοντας μια φυλοσύνδετη μετάλλαξη (καφέ) με μία αυτοσωμική (φαιό). Ωστόσο όταν θα εξετάσουμε την κληρονομικότητα ενός τέτοιου πτηνού, θα το κάνουμε ξεχωριστά για την κάθε μετάλλαξη ανάλογα με τους νόμους που αυτή ακολουθεί. Σε ένα άρθρο που εξετάζει τον φορέα, δηλαδή την κληρονόμηση ΕΝΟΣ υπολειπόμενου χαρακτηριστικού, θεωρώ συντακτικά λάθη και αδόκιμα γενετικά τις αναφορές: Καφέ Νορμαλ ή Νορμαλ (Καφε).
Για όλα τα παραπάνω ζητώ την διόρθωση αυτού του ζητήματος ή κάποια επισήμανση λάθους στους συλλογισμούς μου.

Αυτό που προτείνω είναι η ολική αφαίρεση κάθε αναφοράς σε καφέ. Αν αυτές οι αναφορές παραμείνουν, γίνεται πιο δύσκολο καθώς θεωρώ πως πρέπει να οριστεί τί αφορά αυτό το καφέ και γιατί εξορισμού ένα φαιό καναρίνι είναι και καφέ, όπως αυτό προκύπτει άμεσα από τα πιο πάνω ζευγαρώματα.

Δυστυχώς "καφέ" αναφορές σε καφέ φαινότυπους πρέπει να αποφεύγουν την σύγχυση.
Σε όσα αφορούν το άρθρο και που προσωπικά δε θεωρώ λάθος.
Προσπαθώ να σκεφτώ πως θα μπορούσαν να συνυπάρξουν και τα δυο έτσι ώστε να μην μένει εκτεθειμένο. Γιατί καλή η θεωρία αλλά και η πρακτική που ακολουθείται δεν θα πρέπει να αγνοείται.
Οψόμεθα λοιπόν για τη συνέχεια.
Για τα υπόλοιπα, δεν έχω κάτι παραπάνω να καταθέσω εκτός του ότι απαντώ όταν μπορώ ή πιστεύω πως μπορώ να βοηθήσω.
 
Deukalion
Deukalion είπε:
Μια και ανακινήθηκε το ζήτημα, επαναφέρω την εξής επισήμανση: Η αναφορά "καφέ" σε ένα άρθρο που μελετά τον ρόλο του φορέα γονιδίων μόνο αποπροσανατολιστική μπορεί να είναι. Οι λόγοι:
 • Σε συνδυασμό με την ανάγνωση του άρθρου για τα φαιό καναρίνια, λέγοντας "καφέ" κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι μιλάμε για την "καφέ σειρά" πουλιών. Μια τέτοιου τύπου επισήμανση όμως ή διάκριση,θα έλεγα ότι ταιριάζει πιο πολύ σε καθαρά λιποχρωμικά καναρίνια.
 • Ασχέτως που οι παλιοί εκτροφείς λέγοντας "καφέ" συχνά εννοούν την "καφέ σειρά" ενώ λέγοντας "brown" εννοούν την καφέ μετάλλαξη, κάθε νέος αναγνώστης, βρίσκοντας ένα ξένο κείμενο, διαβάζει και μεταφράζει ως εξής: brown=καφέ. Όπως και σε εμένα λοιπόν, το "καφέ", παραπέμπει στην πολύ συγκεκριμένη φυλοσύνδετη μετάλλαξη η οποία φυσικά δεν έχει καμία θέση εδώ. Ακόμα και αν κατά 90% η γενική πρακτική να είναι πως ένα καλό φαιό έχει και την μετάλλαξη brown στο γονότυπό του δεν σημαίνει ότι μια τέτοια αναφορά έχει θέση σε ένα άρθρο που μελετά την κληρονομικότητα υπολειπόμενων γονιδίων.
 • Είναι αλήθεια πως ο τρόπος σύνταξης που έχουμε, ειδικά στην ονοματοδοσία ενός πτηνού, όχι μόνο δεν φανερώνει αλλά αντίθετα μπερδεύει τις σχέσεις, από πλευρά γενετικής, που μπορεί να έχουν οι μεταλλάξεις που του προσδίδουμε. Στην πράξη δηλαδή, μπορούμε να γράψουμε "καφέ, φορέας φαιό", μπλέκοντας μια φυλοσύνδετη μετάλλαξη (καφέ) με μία αυτοσωμική (φαιό). Ωστόσο όταν θα εξετάσουμε την κληρονομικότητα ενός τέτοιου πτηνού, θα το κάνουμε ξεχωριστά για την κάθε μετάλλαξη ανάλογα με τους νόμους που αυτή ακολουθεί. Σε ένα άρθρο που εξετάζει τον φορέα, δηλαδή την κληρονόμηση ΕΝΟΣ υπολειπόμενου χαρακτηριστικού, θεωρώ συντακτικά λάθη και αδόκιμα γενετικά τις αναφορές: Καφέ Νορμαλ ή Νορμαλ (Καφε).
Για όλα τα παραπάνω ζητώ την διόρθωση αυτού του ζητήματος ή κάποια επισήμανση λάθους στους συλλογισμούς μου.

Αυτό που προτείνω είναι η ολική αφαίρεση κάθε αναφοράς σε καφέ. Αν αυτές οι αναφορές παραμείνουν, γίνεται πιο δύσκολο καθώς θεωρώ πως πρέπει να οριστεί τί αφορά αυτό το καφέ και γιατί εξορισμού ένα φαιό καναρίνι είναι και καφέ, όπως αυτό προκύπτει άμεσα από τα πιο πάνω ζευγαρώματα.

Δυστυχώς "καφέ" αναφορές σε καφέ φαινότυπους πρέπει να αποφεύγουν την σύγχυση.
Απο εμένα είτε σαν Δημήτρη είτε σαν pbcp,δεν θα γίνει αυτό.Δεν υπάρχει λάθος Μαρία με την στενή έννοια,υπάρχει τρύπα και κενό σαφήνειας.
Ζητάω να σχολιαστεί το τί είναι το "καφέ" που αναφέρεται.
Αν αυτό είναι η γνωστή μετάλλαξη να αναφερθεί ως τέτοια με την συμπληρωματική αναφορά οτι το φαιό του υποδειγματικού ζευγαρώματος έχει και την καφέ μετάλλαξη.
Αν αυτό είναι η "καφέ σειρά" είναι τελείως αδόκιμο να αναφέρεται.
Αν αυτό το "καφέ" δεν σημαίνει τίποτα και είναι απλά ένας πλεονασμός του Νορμάλ,να αφαιρεθεί,αφού δεν σημαίνει τίποτα και προκαλεί σύγχυση.
Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω.
 
M
Deukalion είπε:
Μια και ανακινήθηκε το ζήτημα, επαναφέρω την εξής επισήμανση: Η αναφορά "καφέ" σε ένα άρθρο που μελετά τον ρόλο του φορέα γονιδίων μόνο αποπροσανατολιστική μπορεί να είναι. Οι λόγοι:
 • Σε συνδυασμό με την ανάγνωση του άρθρου για τα φαιό καναρίνια, λέγοντας "καφέ" κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι μιλάμε για την "καφέ σειρά" πουλιών. Μια τέτοιου τύπου επισήμανση όμως ή διάκριση,θα έλεγα ότι ταιριάζει πιο πολύ σε καθαρά λιποχρωμικά καναρίνια.
 • Ασχέτως που οι παλιοί εκτροφείς λέγοντας "καφέ" συχνά εννοούν την "καφέ σειρά" ενώ λέγοντας "brown" εννοούν την καφέ μετάλλαξη, κάθε νέος αναγνώστης, βρίσκοντας ένα ξένο κείμενο, διαβάζει και μεταφράζει ως εξής: brown=καφέ. Όπως και σε εμένα λοιπόν, το "καφέ", παραπέμπει στην πολύ συγκεκριμένη φυλοσύνδετη μετάλλαξη η οποία φυσικά δεν έχει καμία θέση εδώ. Ακόμα και αν κατά 90% η γενική πρακτική να είναι πως ένα καλό φαιό έχει και την μετάλλαξη brown στο γονότυπό του δεν σημαίνει ότι μια τέτοια αναφορά έχει θέση σε ένα άρθρο που μελετά την κληρονομικότητα υπολειπόμενων γονιδίων.
 • Είναι αλήθεια πως ο τρόπος σύνταξης που έχουμε, ειδικά στην ονοματοδοσία ενός πτηνού, όχι μόνο δεν φανερώνει αλλά αντίθετα μπερδεύει τις σχέσεις, από πλευρά γενετικής, που μπορεί να έχουν οι μεταλλάξεις που του προσδίδουμε. Στην πράξη δηλαδή, μπορούμε να γράψουμε "καφέ, φορέας φαιό", μπλέκοντας μια φυλοσύνδετη μετάλλαξη (καφέ) με μία αυτοσωμική (φαιό). Ωστόσο όταν θα εξετάσουμε την κληρονομικότητα ενός τέτοιου πτηνού, θα το κάνουμε ξεχωριστά για την κάθε μετάλλαξη ανάλογα με τους νόμους που αυτή ακολουθεί. Σε ένα άρθρο που εξετάζει τον φορέα, δηλαδή την κληρονόμηση ΕΝΟΣ υπολειπόμενου χαρακτηριστικού, θεωρώ συντακτικά λάθη και αδόκιμα γενετικά τις αναφορές: Καφέ Νορμαλ ή Νορμαλ (Καφε).
Για όλα τα παραπάνω ζητώ την διόρθωση αυτού του ζητήματος ή κάποια επισήμανση λάθους στους συλλογισμούς μου.

Αυτό που προτείνω είναι η ολική αφαίρεση κάθε αναφοράς σε καφέ. Αν αυτές οι αναφορές παραμείνουν, γίνεται πιο δύσκολο καθώς θεωρώ πως πρέπει να οριστεί τί αφορά αυτό το καφέ και γιατί εξορισμού ένα φαιό καναρίνι είναι και καφέ, όπως αυτό προκύπτει άμεσα από τα πιο πάνω ζευγαρώματα.

Δυστυχώς "καφέ" αναφορές σε καφέ φαινότυπους πρέπει να αποφεύγουν την σύγχυση.
Μάλλον πρέπει να το συζητήσετε οι τρεις σας, εσείς οι δύο και ο Σταύρος και ό,τι πρέπει να γίνει, να γίνει. Δεν είναι θέμα θέλησης κανενός και μάλλον ελάχιστοι μπορούν να συμμετέχουν "πέραν υμών" στην συζήτηση και απόφαση.
 
Deukalion
Deukalion είπε:
Μια και ανακινήθηκε το ζήτημα, επαναφέρω την εξής επισήμανση: Η αναφορά "καφέ" σε ένα άρθρο που μελετά τον ρόλο του φορέα γονιδίων μόνο αποπροσανατολιστική μπορεί να είναι. Οι λόγοι:
 • Σε συνδυασμό με την ανάγνωση του άρθρου για τα φαιό καναρίνια, λέγοντας "καφέ" κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι μιλάμε για την "καφέ σειρά" πουλιών. Μια τέτοιου τύπου επισήμανση όμως ή διάκριση,θα έλεγα ότι ταιριάζει πιο πολύ σε καθαρά λιποχρωμικά καναρίνια.
 • Ασχέτως που οι παλιοί εκτροφείς λέγοντας "καφέ" συχνά εννοούν την "καφέ σειρά" ενώ λέγοντας "brown" εννοούν την καφέ μετάλλαξη, κάθε νέος αναγνώστης, βρίσκοντας ένα ξένο κείμενο, διαβάζει και μεταφράζει ως εξής: brown=καφέ. Όπως και σε εμένα λοιπόν, το "καφέ", παραπέμπει στην πολύ συγκεκριμένη φυλοσύνδετη μετάλλαξη η οποία φυσικά δεν έχει καμία θέση εδώ. Ακόμα και αν κατά 90% η γενική πρακτική να είναι πως ένα καλό φαιό έχει και την μετάλλαξη brown στο γονότυπό του δεν σημαίνει ότι μια τέτοια αναφορά έχει θέση σε ένα άρθρο που μελετά την κληρονομικότητα υπολειπόμενων γονιδίων.
 • Είναι αλήθεια πως ο τρόπος σύνταξης που έχουμε, ειδικά στην ονοματοδοσία ενός πτηνού, όχι μόνο δεν φανερώνει αλλά αντίθετα μπερδεύει τις σχέσεις, από πλευρά γενετικής, που μπορεί να έχουν οι μεταλλάξεις που του προσδίδουμε. Στην πράξη δηλαδή, μπορούμε να γράψουμε "καφέ, φορέας φαιό", μπλέκοντας μια φυλοσύνδετη μετάλλαξη (καφέ) με μία αυτοσωμική (φαιό). Ωστόσο όταν θα εξετάσουμε την κληρονομικότητα ενός τέτοιου πτηνού, θα το κάνουμε ξεχωριστά για την κάθε μετάλλαξη ανάλογα με τους νόμους που αυτή ακολουθεί. Σε ένα άρθρο που εξετάζει τον φορέα, δηλαδή την κληρονόμηση ΕΝΟΣ υπολειπόμενου χαρακτηριστικού, θεωρώ συντακτικά λάθη και αδόκιμα γενετικά τις αναφορές: Καφέ Νορμαλ ή Νορμαλ (Καφε).
Για όλα τα παραπάνω ζητώ την διόρθωση αυτού του ζητήματος ή κάποια επισήμανση λάθους στους συλλογισμούς μου.

Αυτό που προτείνω είναι η ολική αφαίρεση κάθε αναφοράς σε καφέ. Αν αυτές οι αναφορές παραμείνουν, γίνεται πιο δύσκολο καθώς θεωρώ πως πρέπει να οριστεί τί αφορά αυτό το καφέ και γιατί εξορισμού ένα φαιό καναρίνι είναι και καφέ, όπως αυτό προκύπτει άμεσα από τα πιο πάνω ζευγαρώματα.

Δυστυχώς "καφέ" αναφορές σε καφέ φαινότυπους πρέπει να αποφεύγουν την σύγχυση.
Γιάννη δεν είναι θέμα αν είναι λάθος ή σωστό,ούτε αν είναι έτσι η ορολογία.Θέλει διευκρίνιση,αόριστοι όροι δεν στέκουν πουθενά,ούτε ακόμη εντός των εκτροφέων,πόσο μάλλον εδώ που μας διαβάζουν άνθρωποι με ελάχιστη επαφή με το αντικείμενο.Αφού θέλεις να τα συνταιριάξεις πρέπει να γράψεις καφέ φαιό.Στο τέλος ή την αρχή κάνεις την επισήμανση οτι αυτό το καφέ είναι η φυλοσύνδετη μετάλλαξη.
Γενικά αυτό που δουλεύεται ώς φαιό,είναι επι της ουσίας καφέ φαιό,δηλαδή είναι ένα πτηνό κάτοχος δύο μεταλλάξεων,της φυλοσύνδετης καφέ και της αυτοσωμικής υπολειπόμενης φαιό.Προφανώς όμως αυτό δε σημαίνει οτι δεν υπάρχουν μαύρα φαιό,αχάτες φαιό και ιζαμπέλες φαιό.
Είναι το ακριβές αντίστοιχο του λευκού κυρίαρχου που δεν ρωτάμε ποτέ τί κρύβει γιατί όλοι υποθέτουμε οτι κρύβει κίτρινο.
 
Stavros
Deukalion είπε:
Μια και ανακινήθηκε το ζήτημα, επαναφέρω την εξής επισήμανση: Η αναφορά "καφέ" σε ένα άρθρο που μελετά τον ρόλο του φορέα γονιδίων μόνο αποπροσανατολιστική μπορεί να είναι. Οι λόγοι:
 • Σε συνδυασμό με την ανάγνωση του άρθρου για τα φαιό καναρίνια, λέγοντας "καφέ" κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι μιλάμε για την "καφέ σειρά" πουλιών. Μια τέτοιου τύπου επισήμανση όμως ή διάκριση,θα έλεγα ότι ταιριάζει πιο πολύ σε καθαρά λιποχρωμικά καναρίνια.
 • Ασχέτως που οι παλιοί εκτροφείς λέγοντας "καφέ" συχνά εννοούν την "καφέ σειρά" ενώ λέγοντας "brown" εννοούν την καφέ μετάλλαξη, κάθε νέος αναγνώστης, βρίσκοντας ένα ξένο κείμενο, διαβάζει και μεταφράζει ως εξής: brown=καφέ. Όπως και σε εμένα λοιπόν, το "καφέ", παραπέμπει στην πολύ συγκεκριμένη φυλοσύνδετη μετάλλαξη η οποία φυσικά δεν έχει καμία θέση εδώ. Ακόμα και αν κατά 90% η γενική πρακτική να είναι πως ένα καλό φαιό έχει και την μετάλλαξη brown στο γονότυπό του δεν σημαίνει ότι μια τέτοια αναφορά έχει θέση σε ένα άρθρο που μελετά την κληρονομικότητα υπολειπόμενων γονιδίων.
 • Είναι αλήθεια πως ο τρόπος σύνταξης που έχουμε, ειδικά στην ονοματοδοσία ενός πτηνού, όχι μόνο δεν φανερώνει αλλά αντίθετα μπερδεύει τις σχέσεις, από πλευρά γενετικής, που μπορεί να έχουν οι μεταλλάξεις που του προσδίδουμε. Στην πράξη δηλαδή, μπορούμε να γράψουμε "καφέ, φορέας φαιό", μπλέκοντας μια φυλοσύνδετη μετάλλαξη (καφέ) με μία αυτοσωμική (φαιό). Ωστόσο όταν θα εξετάσουμε την κληρονομικότητα ενός τέτοιου πτηνού, θα το κάνουμε ξεχωριστά για την κάθε μετάλλαξη ανάλογα με τους νόμους που αυτή ακολουθεί. Σε ένα άρθρο που εξετάζει τον φορέα, δηλαδή την κληρονόμηση ΕΝΟΣ υπολειπόμενου χαρακτηριστικού, θεωρώ συντακτικά λάθη και αδόκιμα γενετικά τις αναφορές: Καφέ Νορμαλ ή Νορμαλ (Καφε).
Για όλα τα παραπάνω ζητώ την διόρθωση αυτού του ζητήματος ή κάποια επισήμανση λάθους στους συλλογισμούς μου.

Αυτό που προτείνω είναι η ολική αφαίρεση κάθε αναφοράς σε καφέ. Αν αυτές οι αναφορές παραμείνουν, γίνεται πιο δύσκολο καθώς θεωρώ πως πρέπει να οριστεί τί αφορά αυτό το καφέ και γιατί εξορισμού ένα φαιό καναρίνι είναι και καφέ, όπως αυτό προκύπτει άμεσα από τα πιο πάνω ζευγαρώματα.

Δυστυχώς "καφέ" αναφορές σε καφέ φαινότυπους πρέπει να αποφεύγουν την σύγχυση.
misalouris είπε:
Σε όσα αφορούν το άρθρο .... και που προσωπικά δε θεωρώ λάθος.
Γιάννη, παρεμβαίνω απλώς επειδή έχω την αίσθηση ότι σε ό,τι αφορά την ουσία του θέματος, υπάρχει η κοινή παραδοχή του λάθους. Επειδή βλέπω ότι το πρόβλημα βρίσκεται στην αποδοχή του και επειδή ξέρω επίσης ότι μια συζήτηση πάνω σε αυτή την βάση δεν έχει ποτέ τέλος, θέλω να πω ότι προσωπικά -εκφράζοντας και το PetBirds- καταλαβαίνω την αργκό των εκτροφέων αλλά ειδικά όσον αφορά στα άρθρα, ο σκοπός μας είναι να πάμε λίγο πιο κάτω τις ιστορίες από τις εξηγήσεις που τις δίνουν οι αστικοί μύθοι.

Έχει γραφτεί ένα ωραίο άρθρο που αφορά στο χρώμα των περιστεριών, στο οποίο κάποιο μέλος μας θεωρεί ότι είναι καλύτερο να χρησιμοποιούνται οι ονομασίες που χρησιμοποιούν οι εκτροφείς, κάτι που θα έκανε ίσως πιο ελκυστικό τα άρθρο. Δεν είναι όμως δυνατόν, τουλάχιστον στην ενότητα των άρθρων του PetBirds να χρησιμοποιούνται ορολογίες όπως Σαξάνια και Τζίνια για να περιγράψουν τη διάχυση του χρώματος στα περιστέρια.

Επομένως, εφόσον δεν αναιρεθεί αποδεδειγμένα η ένσταση στο λάθος, οι όροι θα αλλάξουν ή σε διαφορετική περίπτωση θα μπει επισήμανση στον κορμό του άρθρου η οποία θα παραπέμπει στα σχόλια για διεξαγωγή συμπερασμάτων.
 
misalouris
Deukalion είπε:
Μια και ανακινήθηκε το ζήτημα, επαναφέρω την εξής επισήμανση: Η αναφορά "καφέ" σε ένα άρθρο που μελετά τον ρόλο του φορέα γονιδίων μόνο αποπροσανατολιστική μπορεί να είναι. Οι λόγοι:
 • Σε συνδυασμό με την ανάγνωση του άρθρου για τα φαιό καναρίνια, λέγοντας "καφέ" κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι μιλάμε για την "καφέ σειρά" πουλιών. Μια τέτοιου τύπου επισήμανση όμως ή διάκριση,θα έλεγα ότι ταιριάζει πιο πολύ σε καθαρά λιποχρωμικά καναρίνια.
 • Ασχέτως που οι παλιοί εκτροφείς λέγοντας "καφέ" συχνά εννοούν την "καφέ σειρά" ενώ λέγοντας "brown" εννοούν την καφέ μετάλλαξη, κάθε νέος αναγνώστης, βρίσκοντας ένα ξένο κείμενο, διαβάζει και μεταφράζει ως εξής: brown=καφέ. Όπως και σε εμένα λοιπόν, το "καφέ", παραπέμπει στην πολύ συγκεκριμένη φυλοσύνδετη μετάλλαξη η οποία φυσικά δεν έχει καμία θέση εδώ. Ακόμα και αν κατά 90% η γενική πρακτική να είναι πως ένα καλό φαιό έχει και την μετάλλαξη brown στο γονότυπό του δεν σημαίνει ότι μια τέτοια αναφορά έχει θέση σε ένα άρθρο που μελετά την κληρονομικότητα υπολειπόμενων γονιδίων.
 • Είναι αλήθεια πως ο τρόπος σύνταξης που έχουμε, ειδικά στην ονοματοδοσία ενός πτηνού, όχι μόνο δεν φανερώνει αλλά αντίθετα μπερδεύει τις σχέσεις, από πλευρά γενετικής, που μπορεί να έχουν οι μεταλλάξεις που του προσδίδουμε. Στην πράξη δηλαδή, μπορούμε να γράψουμε "καφέ, φορέας φαιό", μπλέκοντας μια φυλοσύνδετη μετάλλαξη (καφέ) με μία αυτοσωμική (φαιό). Ωστόσο όταν θα εξετάσουμε την κληρονομικότητα ενός τέτοιου πτηνού, θα το κάνουμε ξεχωριστά για την κάθε μετάλλαξη ανάλογα με τους νόμους που αυτή ακολουθεί. Σε ένα άρθρο που εξετάζει τον φορέα, δηλαδή την κληρονόμηση ΕΝΟΣ υπολειπόμενου χαρακτηριστικού, θεωρώ συντακτικά λάθη και αδόκιμα γενετικά τις αναφορές: Καφέ Νορμαλ ή Νορμαλ (Καφε).
Για όλα τα παραπάνω ζητώ την διόρθωση αυτού του ζητήματος ή κάποια επισήμανση λάθους στους συλλογισμούς μου.

Αυτό που προτείνω είναι η ολική αφαίρεση κάθε αναφοράς σε καφέ. Αν αυτές οι αναφορές παραμείνουν, γίνεται πιο δύσκολο καθώς θεωρώ πως πρέπει να οριστεί τί αφορά αυτό το καφέ και γιατί εξορισμού ένα φαιό καναρίνι είναι και καφέ, όπως αυτό προκύπτει άμεσα από τα πιο πάνω ζευγαρώματα.

Δυστυχώς "καφέ" αναφορές σε καφέ φαινότυπους πρέπει να αποφεύγουν την σύγχυση.
Ας αλλάξουν με τους σωστούς
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19
Κατανοώντας την αναγκαιότητα του φορέα μετάλλαξης σε μια εκτροφή θα ήθελα να ρωτήσω αν ο φορέας που δημιουργούμε σε μια ή οπουδήποτε μετάλλαξη επηρεάζει αρνητικά ή θετικά τον φαινότυπο του πουλιού ως προς το πρότυπο την μετάλλαξης του.

Σύμφωνα με τα γραφόμενα δεν πρέπει να τον επηρεάζει αλλά μήπως υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες που κάνουν κάποια διαφορά θετική ή αρνητική που μόνο τα έμπειρα μάτια μπορούν να δουν;
 
Deukalion
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 είπε:
Κατανοώντας την αναγκαιότητα του φορέα μετάλλαξης σε μια εκτροφή θα ήθελα να ρωτήσω αν ο φορέας που δημιουργούμε σε μια ή οπουδήποτε μετάλλαξη επηρεάζει αρνητικά ή θετικά τον φαινότυπο του πουλιού ως προς το πρότυπο την μετάλλαξης του.

Σύμφωνα με τα γραφόμενα δεν πρέπει να τον επηρεάζει αλλά μήπως υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες που κάνουν κάποια διαφορά θετική ή αρνητική που μόνο τα έμπειρα μάτια μπορούν να δουν;
Παναγιώτη η ερώτησή σου πατά σε δύο βάρκες. Το άρθρο χρησιμοποιεί σχηματικά τις έννοιες της κυριαρχίας-υποχώρησης, για να καταδείξει μέσα σε χοντρές γραμμές τον ρόλο του φορέα.

Έχοντας σαν δεδομένο ότι οι περισσότερες μεταλλάξεις είναι υποχωρητικές, το πρώτο βήμα δημιουργίας φορέα, μέσω μιας διαδικασίας που θα μπορούσαμε να πούμε οπισθο-διασταύρωση, καταστρέφει και την ποικιλία απ' όπου φύγαμε και αυτήν που πήγαμε. Δηλαδή δεν είμαστε και πολύ μέσα στα πρότυπα, ούτε στην φαινοτυπικά κυρίαρχη κατάσταση όπου και πήγαμε. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό σε μεταλλάξεις που έχουν κοινό σημείο αναφοράς. Παράδειγμα τα δικά σου αρσενικά που είναι μαύρα φορέας αχάτη.

Σκέψου τώρα, ένα επόμενο βήμα. Σε μια ακόλουθη διασταύρωση ενός εκ των παραπάνω πτηνών, όχι των δικών σου που έχουν κοινό σημείο αναφοράς, μπορούμε να επιστρέψουμε στην ποικιλία που εκτρέφαμε έχοντας αποκομίσει και κάποια γονίδια απο το καναρίνι που κάναμε την οπισθοδιασταύρωση αρχικά. Είμαστε δηλαδή ξανά εντός της ποικιλίας, με κανονική ομοζυγωτία σε αυτήν και σε κάποιο άλλο χρωμόσωμα έχουμε πάρει κάποιο "χρήσιμο" γονίδιο.

Αυτό το "χρήσιμο" γονίδιο έχει πολλές εκφάνσεις. Επίσης δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο ένα γονίδιο, μπορεί να είναι πολλά έως και ολόκληρα χρωμοσώματα (αναπόφευκτα). Μπορεί να είναι γονίδια που βάλαμε στην ποικιλία για να φτιάξουν σωματικά χαρακτηριστικά ή χρωμοσωμικά τμήματα (crossing over) στα φυλοσύνδετα για να τονώσουμε τις μελανίνες κ.α.

Μέσα στα πλαίσια μιας ποικιλίας, μπορούμε να προσθέσουμε σε ένα άλλο σημείο αναφοράς κάποιο γονίδιο που να μας εξυπηρετεί ως προς τον φαινότυπο της σταθερής κατηγορίας που εκτρέφουμε, όπως μπορούμε και να την καταστρέψουμε. Η ποικιλία και το γονίδιο που εισάγουμε πρέπει να ακολουθούν μια συνεργατική πορεία. Πχ λέγεται ότι φτιάχνουν αχάτες φορείς τοπάζιο. Το ένα γονίδιο του τοπάζιο, αρκεί για να μην πετάξει τους αχάτες εκτός προτύπου την ώρα που βοηθά στο να καθαρίσουν οι γραμμές (επιπρόσθετη μείωση της φαιομελανίνης).

Όλοι οι τέτοιου τύπου φορείς φαίνονται σε ένα έμπειρο μάτι. Το θέμα είναι να εξυπηρετούν σε κάτι γιατί εύκολα μπορεί να καταστρέψουν ολόκληρες ποικιλίες. Δες παρακάτω ένα καφέ φορέα φαιό σαν έναν εξόφθαλμο φορέα μιας υπολειπόμενης μετάλλαξης.
https://petbirds.gr/articles/Η-μετάλλαξη-Παστέλ-στα-Καναρίνια-pastel.458/#comment-469
Ελπίζω να σε κάλυψα και σόρρυ για το κείμενο.
 

Πληροφορίες

Συντάκτης
misalouris
Προβολές
5.841
Σχόλια
17
Ενημέρρωση

Περισσοτερα Άρθρα για Πτηνά (γενικά)

Περισσότερα από misalouris

Μοιραστείτε το άρθρο

Top