Πρόσφατα

Οι κατά τόπους ονομασίες των ιθαγενών πτηνών

Πως ονομάζονται τα παρακάτω Ιθαγενή πουλιά στην περιοχή σας. Κατονομάστε όσα περισσότερα γνωρίζετε στα σχόλια του άρθρου.

Πως ονομάζονται αυτά τα πουλιά στην περιοχή σας;

Έχει παρατηρηθεί μια δυσκολία συνεννόησης όταν αναφερόμαστε σε μερικά ιθαγενή πουλιά με την ονομασία που τα γνωρίζουμε ο καθένας στην περιοχή του. Η ανάγκη για συνεννόηση όταν αναφερόμαστε σε αυτά, μας έκανε να δημιουργήσουμε έναν κατάλογο με τις κατά τόπους ονομασίες των πουλιών αυτών, ο οποίος θα συμπληρώνεται από εμάς με τα ονόματα που χρησιμοποιούμε στην περιοχή μας.

Σε κάθε φωτογραφία αναφέρεται η επίσημη ονομασία των πουλιών που θα χρησιμοποιούμε για να συμπληρώσουμε τις ονομασίες από την περιοχή σας.

Παράδειγμα
Γράφετε στο σχόλιό σας:
Εύβοια
Καρδερίνα: γαρδέλι, τουρκοπούλα.


Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)Περισσότερα στο άρθρο για το Αηδόνι.

Γαλιάντρα (Melanocorypha calandra)


Γαλιάντρα By Durzan Cirano (CC BY-SA 3.0)

Περισσότερα στο άρθρο για τη Γαλιάντρα.

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)


Foto By Francis Franklin (Own work) CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Το άλμπουμ της καρδερίνας.

Περισσότερα στο άρθρο για την καρδερίνα.

Φλώρος (Carduelis chloris)


Foto by chapmankj75 (Greenfinch Uploaded by Snowmanradio) CC BY 2.0, via Wikimedia Commons. Το άλμπουμ του φλώρου.

Περισσότερα στο άρθρο για την φλώρο.

Σκαρθί (Serinus serinus)

Σκαρθί_Europian_Serin_.jpg

Foto by José LuísBarros from Almada Portugal

Περισσότερα στο άρθρο για το σκαρθί.

Φανέτο (Carduelis cannabina)Περισσότερα στο άρθρο για το φανέτο.

Λούγαρο - Carduelis spinus

Λούγαρο_Eurasian_Siskin_.jpg


Σπίνος (Fringilla coelebs)Περισσότερα στο άρθρο για τον Σπίνο.

Χειμωνόσπινος (Fringilla montifringilla)Περισσότερα στο άρθρο για τον Σπίνο, όπου γίνεται αναφορά για τον Χειμωνόσπινο.

Ροδόσπιζα (Carpodacus erythrinus)Περισσότερα στο άρθρο για τη Ροδόσπιζα.

Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)Περισσότερα στο άρθρο για τον Πύρρουλα.

Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

Κοκκοθραύστης_Coccothraustes.jpg


Περισσότερα στο άρθρο για τον Κοκκοθραύστη.
Συντάκτης
Stavros
Ο Stavros είναι ιδρυτής και διαχειριστής του PetBirds από τις 7 Απριλίου 2006.
Άρθρα | Συμμετοχή PBCP

Facebook Twitter Gplus

Σχόλια

Ναύπακτος

Καρδερίνα: Γαρδέλι
Σκαρθί: Ψευτακι
Φανέτο: Ατσάραντος
Κοκκοθραυστης: τσώνος ή τσωνίδια
 
Κεφαλλονιά

Καρδερίνα: Γαρδέλι
Φλώρος: Ατσάραντος

Αθήνα
Ροδόσπιζα: Σπίζα
 
Χίος

Σκαρθί: Τσιγκρινάκι
Φανέτο: Γαρδέλι
Τσιφτάς: Τσίφτης
Καλαμοτσίχλονο: Καλόγερος
Χειμωνόσπινος: Αγριόσπινος
Κοκκοθραύστης: Φρετζούνι
 
Άρτα

Καρδερίνα: Στραγαλίνι
Φλώρος: Κιρκιόρι
Σκαρθί: Φριγαδέλι
Λούγαρο: Μούλος
Σπινος: Τσόνος
Κοκκοθραύστης: Γομαρότσονος
 
Τρίκαλα

Καρδερίνα: Στραγαλίνο
Σκαρθί: Στρίτσι
Λούγαρο: Μπαστοκάναρο, Κιτρινάκι
Σπίνος: Χιονίτσι
 
Πρέβεζα

Καρδερίνα: Γαρδέλι
Φλώρος: Τσάραντος
Σκαρθί: Φριτζιλίνι
Φανέτο: Φαγανέλι
Λούγαρο: Λουγαρίνι
Σπίνος: Τσόνος
Χειμωνόσπινος: Αγριόσπινος
Κοκκοθραύστης: Χοντρομύτης, Χοντροτσόνος, Φλιτζούνι
 
Πυλαία Θεσσαλονίκης

Καρδερίνα: Στραγαλίνι
Σκαρθί: Εργανέλι
Φανέτο: Φανέτα
Λούγαρο: Σκαθί, Σκαθάκι
Κοκκοθραύστης: Γαϊδουρόσπινος
Σταυρομύτης: Γαϊδουρόφλωρος
 
Ρόδος και Σύμη

Καρδερίνα: Καρδερίνι
Σκαρθί: Σισσαμάκι
Φάνέτο: Σκαθάρι
Λούγαρο: Λουβαράκι, Αηδονάκι
Κοκκοθραύστης: Γραμυθάς
 
Καρδίτσα

Καρδερίνα: Τουρκοπούλα
Σκαρθί: Αγριοζίζικο
Λούγαρο: Τιζίκι, Ζιζικάκι
 
Καρδίτσα

Φανέτο: Κιόρι
Κοκκοθράυστης: Χονρομύτης, Κεφαλάς
 
Κύπρος

Καρδερίνα: Σγαρτίλι
Φλώρος: Λουλουδάς, Αρκοκανάρινο
Σκαρθί: Μπασταρτοκάναρο
Φανέτο: Τσακροσγάρτιλο
 

Πληροφορίες

Συντάκτης
Stavros
Προβολές
10.950
Σχόλια
34
Ενημέρρωση

Περισσοτερα Είδη - Ράτσες Ιθαγενών Πτηνών

Περισσότερα από Stavros

Μοιραστείτε το άρθρο

Top Bottom