Η μετάλλαξη Παστέλ στα Καναρίνια (Pastel)

Η μετάλλαξη Παστέλ στα καναρίνια χαρακτηρίζεται από τη μείωση της μελανίνης. Αναφέρεται και ως δεύτερος παράγοντας αραίωσης των ευμελανινών, χωρίς δράση επί της φαιομελανίνης.

Περιεχόμενα

Μαύρο Παστέλ

Η Παστέλ είναι μία ακόμη φυλοσύνδετη, υπολειπόμενη μετάλλαξη που αλλάζει ολόκληρο το σχέδιο στο πτέρωμα του καναρινιού, μειώνοντας την ένταση του Μαύρο μετατρέποντάς το σε γκρι ανθρακί, χωρίς να προκαλεί αποχρωματισμό στα φτερά και στην ουρά.

Τα πόδια, τα νύχια και το ράμφος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σκούρα και να πλησιάζουν στο μαύρο.

Ονοματολογία και Πρότυπα του Μαύρο Παστέλ


Κατηγορίες - Ονοματολογία


Μαύρο Παστέλ Λευκό

Μαύρο Παστέλ Κίτρινο Έντονου/Κίτρινο Ιβουάρ
Στη φωτογραφία, Μαύρο Παστέλ Κίτρινο Έντονου και μη Έντονου.
full

Καναρίνια Μαύρο Παστέλ Κίτρινο Έντονου και Χιονέ | Photo: Dirk De Schinkel, Εκτροφέας: Bruno Van Gompel

Μαύρο Παστέλ Κίτρινο μη Έντονου/Κίτρινο Ιβουάρ
Μαύρο Παστέλ Κόκκινο Έντονου/Κόκκινο Ιβουάρ
Μαύρο Παστέλ Κόκκινο μη Έντονου/Κόκκινο Ιβουάρ
Μαύρο Παστέλ Μωσαϊκού Κίτρινο/Κίτρινο Ιβουάρ αρσενικό
Μαύρο Παστέλ Μωσαϊκού Κίτρινο/Κίτρινο Ιβουάρ θηλυκό
Μαύρο Παστέλ Μωσαϊκού Κόκκινο/Κόκκινο Ιβουάρ αρσενικό
Μαύρο Παστέλ Μωσαϊκού Κόκκινο/Κόκκινο Ιβουάρ θηλυκό
Βαθμολογία 30 (μελανίνη)

Παρουσίαση και Συζήτηση για τα Καναρίνια Μαύρο Παστέλ

Πρότυπα Κρίσης και Βαθμολόγηση


EXCELLENT
 • Ραβδώσεις χαρακτηριστικές του κλασικού Μαύρου αλλά γκρι ανθρακί χρώμα.
 • Το ράμφος, τα πόδια και τα νύχια είναι πολύ οξειδωμένα.
 • Απουσία καφέ φαιομελανίνης.
Βαθμολογία 29

GOOD
 • Μικρή μείωση στο πλάτος των ραβδώσεων σε σχέση με ένα "excellent" δείγμα, αλλά σωστά χρωματισμένες.
 • Το ράμφος, τα πόδια και τα νύχια είναι λίγο οξειδωμένα.
 • Ελαφρά ίχνη φαιομελανίνης.
Βαθμολογία 27-28

ACCEPTABLE
 • Ραβδώσεις ελαφρώς "σπασμένες" ή λεπτές με το γκρίζο ανθρακί χρώμα μειωμένο.
 • Παρουσία φαιομελανίνης.
 • Το ράμφος, τα πόδια και τα νύχια είναι ακόμη λιγότερο οξειδωμένα.
Βαθμολογία 24-26

POOR
 • Ραβδώσεις "σπασμένες" ή θολές με το χρώμα να μοιάζει περισσότερο αυτό ενός Αχάτη Παστέλ.
 • Το ράμφος, τα πόδια και τα νύχια είναι αρκετά ωχρά.
Βαθμολογία 18-23

Σχετικά με τα Μαύρα Καναρίνια
Μαύρο, ο αρχέγονος τύπος καναρινιού
Συλλογή Πολυμέσων Μαύρων Καναρινιών

Καφέ Παστέλ

Η καφέ μελανίνη σχηματίζει ένα πυκνό πέπλο σε όλο το φτέρωμα. Το λιπόχρωμα είναι πάντα εμφανές. Πολύ λεπτές ραβδώσεις, είναι ελάχιστα ορατές είναι απαραίτητες σε δείγματα έντονου πτερώματος.

Το ράμφος, τα πόδια και τα νύχια είναι ομοιόμορφα καφέ,

Ονοματολογία και Πρότυπα του Καφέ Παστέλ


Κατηγορίες - Ονοματολογία


Καφέ Παστέλ Λευκό
Καφέ Παστέλ Κίτρινο Έντονου/Κίτρινο Ιβουάρ

Καφέ Παστέλ Κίτρινο μη Έντονου/Κίτρινο Ιβουάρ
full


Καφέ Παστέλ Κόκκινο Έντονου/Κόκκινο Ιβουάρ
Καφέ Παστέλ Κόκκινο μη Έντονου/Κόκκινο Ιβουάρ
Καφέ Παστέλ Μωσαϊκού Κίτρινο/Κίτρινο Ιβουάρ αρσενικό
Καφέ Παστέλ Μωσαϊκού Κίτρινο/Κίτρινο Ιβουάρ θηλυκό
Καφέ Παστέλ Μωσαϊκού Κόκκινο/Κόκκινο Ιβουάρ αρσενικό
Καφέ Παστέλ Μωσαϊκού Κόκκινο/Κόκκινο Ιβουάρ θηλυκό

Βαθμολογία 30 (μελανίνη)

Παρουσίαση και Συζήτηση για τα Καναρίνια Καφέ Παστέλ

Πρότυπα Κρίσης και Βαθμολόγηση


EXCELLENT
 • Απουσία ραβδώσεων που αφήνουν ένα σκούρο καφέ πέπλο μελανίνης κατανεμημένο σε όλο το πτέρωμα.
 • Η καφέ χρώση στις πτέρυγες και την ουρά δείχνει την ύπαρξη του παράγοντα Παστέλ.
 • Το ράμφος, τα πόδια και τα νύχια είναι ομοιόμορφα καφέ.
Βαθμολογία 29

GOOD
 • Μελανίνη όμοια με αυτήν ενός εξαιρετικού δείγματος αλλά με ελαφρά ίχνη ραβδώσεων.
 • Τα πόδια, τα νύχια και το ράμφος είναι ομοιόμορφα καφέ.
Βαθμολογία 27-28

ACCEPTABLE
 • Λιγότερο έντονη πυκνότητα οξείδωσης της μελανίνης, αλλά επαρκής για τον προσδιορισμό της μετάλλαξης.
 • Ίχνη ραβδώσεων.
Βαθμολογία 24-26

POOR
 • Το βάθος χρώματος της καφέ μελανίνης είναι πολύ ελαφρύ.
 • Δείγματα που μοιάζουν με Ιζαμπέλ Παστέλ ή με ένα κακό πέπλο με πολύ εμφανείς ραβδώσεις.
 • Τα πουλιά μοιάζουν με κλασικά Καφέ.
Βαθμολογία 18-23

Σχετικά με τα Καφέ Καναρίνια
Η μετάλλαξη Καφέ (Brown) στα Καναρίνια Χρώματος
Συλλογή Πολυμέσων Καφέ Καναρινιών

Αχάτης Παστέλ

%CE%B1%CF%87%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB_%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-jpg.50828


Ο Αχάτης Παστέλ εμφανίζει γκρι σταχτί στενές και κοντές ραβδώσεις. Οι άκρες των πτερύγων και της ουράς είναι γκρι περλέ χρώμα. Ο χαρακτηριστικός σχεδιασμός της κεφαλής αλλά και το μουστάκι διατηρούνται. Τα πόδια, τα νύχια και το ράμφος έχουν το χρώμα της σάρκας.

Ονοματολογία και Πρότυπα του Αχάτη Παστέλ


Κατηγορίες - Ονοματολογία


Αχάτης Παστέλ Λευκό
Αχάτης Παστέλ Κίτρινο Έντονου/Κίτρινο Ιβουάρ
Αχάτης Παστέλ Κίτρινο μη Έντονου/Κίτρινο Ιβουάρ
Αχάτης Παστέλ Κόκκινο Έντονου/Κόκκινο Ιβουάρ
Αχάτης Παστέλ Κόκκινο μη Έντονου/Κόκκινο Ιβουάρ
Αχάτης Παστέλ Μωσαϊκού Κίτρινο/Κίτρινο Ιβουάρ αρσενικό
Αχάτης Παστέλ Μωσαϊκού Κίτρινο/Κίτρινο Ιβουάρ θηλυκό

Αχάτης Παστέλ Μωσαϊκού Κόκκινο/Κόκκινο Ιβουάρ αρσενικό
full

Καναρίνι Αχάτης Παστέλ Κόκκινο Μωσαϊκού T2 | Photo: Dirk De Schinke, Εκτροφέας:Gilbert Vanden Borre.

Αχάτης Παστέλ Μωσαϊκού Κόκκινο/Κόκκινο Ιβουάρ θηλυκό
full

Καναρίνι Αχάτης Παστέλ Κόκκινο Μωσαϊκού | Photo: Johan Van der Maelen, Εκτροφέας:Bertollini.

Βαθμολογία 30 ( μελανίνη)

Πρότυπα Κρίσης και Βαθμολόγηση


EXCELLENT
 • Οι ραβδώσεις είναι σκούρο γκρι.
 • Οι ραβδώσεις στο κεφάλι και στην πλάτη είναι πολύ έντονες, όπως και το μουστάκι.
 • Απουσία καφέ φαιομελανίνης.
 • Το ράμφος, τα πόδια και τα νύχια στο χρώμα της σάρκας.
Βαθμολογία 29

GOOD
 • Καλός χρωματισμός ραβδώσεων, οι οποίες είναι εμφανείς αλλά όχι και τόσο καλά σχηματισμένες σε όλο τους το μήκος.
 • Ελαφρά ίχνη φαιομελανίνης.
 • Ράμφος, νύχια και πόδια στο χρώμα της σάρκας.
Βαθμολογία 27-28

ACCEPTABLE
 • Το χρώμα των ραβδώσεων είναι αρκετά καλό για να προσδιοριστεί η μετάλλαξη.
 • Στοιχεία φαιοελαλανίνης.
 • Το ράμφος, τα πόδια και τα νύχια τείνουν προς το γκρι.
Βαθμολογία 24-26

POOR
 • Η μελανίνη τείνει προς το καφέ.
 • Δύσκολο να διαφοροποιηθεί ανάμεσα σε ένα Αχάτη Παστέλ και ένα κλασσικό Ιζαμπέλ.
 • Το χρώμα των ραβδώσεων είναι πολύ σκούρο και μοιάζει με του κλασικού Αχάτη.
 • Ράμφος, πόδια και νύχια σκούρα.
Βαθμολογία 18-23

Ιζαμπέλ Παστέλ

Το Ιζαμπέλ Παστέλ εμφανίζει αραιωμένη μελανίνη πάνω σε ανοιχτό (σχεδόν λευκό) μπεζ χρώμα που απλώνεται καλά κατανεμημένο σε όλο το φτέρωμα. Οι πολύ αχνές ραβδώσεις είναι αποδεχτές στα πουλιά έντονου πτερώματος.

Τα πόδια, τα νύχια και το ράμφος έχουν το χρώμα σάρκας.

Ονοματολογία και Πρότυπα του Ιζαμπέλ Παστέλ


Κατηγορίες - Ονοματολογία


Ιζαμπέλ Παστέλ Λευκό
full

Καναρίνι Ιζαμπέλ Παστέλ Λευκό | Photo: De Schinkel Dirk, Εκτροφέας: Jos Wuyts.

Ιζαμπέλ Παστέλ Κίτρινο Έντονου/Κίτρινο Ιβουάρ
Ιζαμπέλ Παστέλ Κίτρινο μη Έντονου/Κίτρινο Ιβουάρ
Ιζαμπέλ Παστέλ Κόκκινο Έντονου/Κόκκινο Ιβουάρ
Ιζαμπέλ Παστέλ Κόκκινο μη Έντονου/Κόκκινο Ιβουάρ
Ιζαμπέλ Παστέλ Μωσαϊκού Κίτρινο/Κίτρινο Ιβουάρ αρσενικό
Ιζαμπέλ Παστέλ Μωσαϊκού Κίτρινο/Κίτρινο Ιβουάρ θηλυκό
Ιζαμπέλ Παστέλ Μωσαϊκού Κόκκινο/Κόκκινο Ιβουάρ αρσενικό
Ιζαμπέλ Παστέλ Μωσαϊκού Κόκκινο/Κόκκινο Ιβουάρ θηλυκό

Βαθμολογία 30 ( μελανίνη)

Πρότυπα Κρίσης και Βαθμολόγηση


EXCELLENT
 • Η μελανίνη είναι πολύ ελαφρά μπεζ.
 • Η μελανίνη κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλο το φτέρωμα, είναι πολύ αχνή αλλά εμφανής στις πτέρυγες και την ουρά.
 • Δεν υπάρχουν ίχνη ραβδώσεων.
 • Το ράμφος, τα πόδια και τα νύχια πρέπει να είναι καθαρά.
Βαθμολογία 29

GOOD
 • Καλή μείωση της μελανίνης.
 • Το χρώμα στις φτερούγες και την ουρά είναι μειωμένο αλλά εμφανές.
 • Απουσία ραβδώσεων.
Βαθμολογία 27-28

ACCEPTABLE
 • Η μελανίνη είναι μπεζ, αλλά επαρκώς μειωμένη ώστε να προσδιορίζει τη μετάλλαξη.
 • Ελαφρά ίχνη ραβδώσεων.
Βαθμολογία 24-26

POOR
 • Η μελανίνη είναι σχεδόν καφέ.
 • Οι ραβδώσεις στην πλάτη και στις πτέρυγες είναι ορατές.
 • Δείγματα που μοιάζουν με κλασικό Ιζαμπέλ ή Καφέ Παστέλ.
Βαθμολογία 18-23

Η εκτροφή των μελανινικών καναρινιών Παστέλ ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1957 από τον εκτροφέα H. Kollen στην Ολλανδία.

Media Gallery Καναρινιών Παστέλ


Συντάκτης
Stavros
Stavros
Ο Stavros είναι ιδρυτής και διαχειριστής του PetBirds από τις 7 Απριλίου 2006.
Άρθρα | Συμμετοχή PBCP

Facebook Twitter Gplus

Σχόλια

Deukalion
Καφέ παστέλ είναι η πρώτη ράτσα καναρινιών που πραγματικά ξεχώρισα και θα ήθελα να εκτρέφω. Για διαφόρους λόγους έχω αλλάξει επιθυμίες, προτιμήσεις όμως νομίζω όχι. Το παστέλ έχει συνδεθεί με το καφέ και αυτός ο αρκετά κλασικός πλέον συνδυασμός, πιστεύω πως παραμένει μια από τις πιο όμορφες ποικιλίες που μπορούν να υπάρξουν. Είναι κρίμα που δεν το βλέπουμε και πολύ συχνά στην Ελλάδα.

Θα πω μόνο πως σε ένα καφέ παστέλ δεν μπορούμε να μιλήσουμε και τόσο εύκολα για αραίωση της ευμελανίνης. Σαν καφέ (brown), αφενός δεν θα έχει παραγωγή μαύρης ευμελανίνης αφετέρου όμως θα πάρει μια καλή οξείδωση της φαιομελανίνης. Το Παστέλ θα ανοίξει κάπως το χρώμα των ραβδώσεων αλλά κυρίως θα αραιώσει την φαιομελανίνη, διαχέοντάς την ταυτόχρονα στο πτέρωμα, προκαλώντας αυτή την υπέροχη συνύπαρξη καφέ μελανινών και λιποχρώματος.

Αξίζει να γίνει η ακόλουθη παρατήρηση. Ξεκινώντας από τον φαινότυπο για να πάει στον γονότυπο, ένας αρχάριος, θα μπορούσε να υποθέσει πως το παρακάτω πουλάκι είναι καφέ παστέλ. Αυτό όμως είναι λάθος, το εικονιζόμενο καναρίνι είναι καφέ φορέας φαιό και είναι πραγματικά πιο σκούρο από ένα καφέ παστέλ. Για τους εκτροφείς φαιό ή παστέλ είναι πολύ εύκολο να κάνουν την διάκριση, αν το παρατηρήσετε θα δείτε αρκετές διαφορές.

%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%AD_%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%8C-jpg.51074


Kanarioloog's blog έχει σημαντικές πληροφορίες στα ολλανδικά, όποιος θέλει ας μεταφράσει.
 

Πληροφορίες

Συντάκτης
Stavros
Προβολές
2.732
Σχόλια
1
Ενημέρρωση

Περισσοτερα Είδη - Ράτσες Καναρινιών

Περισσότερα από Stavros

Μοιραστείτε το άρθρο

Top