Η ευθανασία είναι το πιο σημαντικό και ίσως το πιο δύσκολο σημείο στο οποίο κάποιος ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με την εκτροφή πουλιών, θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία! Είναι νομίζω η πιο εξειδικευμένη αναφορά στην όλη "μαγεία" της εκτροφής των αγαπημένων φίλων μας!

Μπορεί να μην έχετε διαβάσει σε κάποιο άλλο φόρουμ κάτι αντίστοιχο, ίσως επειδή είναι σκληρό, αλλά νομίζω ότι οι αγαπημένοι φίλοι μας δικαιούνται αυτής της μεταχείρισης εάν έρθει εκείνη η ώρα!

Είναι μια διαδικασία κατά την οποία θέτουμε τέλος στη ζωή ενός πουλιού, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επανέλθει, είτε αυτό προέρχεται από ατύχημα, είτε επειδή το πουλάκι γεννήθηκε με κάποια παραμόρφωση (πχ περίπτωση γενετήσιας ανωμαλίας στα πόδια, με αποτέλεσμα το πουλάκι να μην μπορεί να σταθεί όρθιο ή να κουρνιάσει) και η μετέπειτα εξέλιξή του, όσο και αν στενοχωρεί κάποιους που θέλουν να το κρατήσουν στη ζωή, δεν θα είναι φυσιολογική με πιο πιθανό γεγονός το θάνατο!

Μη αποδεκτές - συνιστώμενες μέθοδοι ευθανασίας

Έγχυση αέρα - Air embolism
Μπορεί να συνοδευτεί από σπασμούς, οπισθότονο και κραυγές! Εάν επιλέξει κάποιος αυτή τη μέθοδο θα πρέπει πρώτα να έχει αναισθητοποιήσει το πτηνό.

Χτύπημα στο κεφάλι - Blow to the head
Απαράδεκτη για τα περισσότερα είδη.

Κάψιμο - Βurning
Χημική ή θερμική μέθοδος καύσης ενός πτηνού αποτελεί μη αποδεκτή μέθοδο ευθανασίας.

Χλωράλη ένυδρη - Chloral hydrate
Απαράδεκτη σε σκύλους, γάτες, μικρά θηλαστικά και πτηνά.

Χλωροφόρμιο - Chloroform
Καρκινογόνο και εξαιρετικά επικίνδυνο για τους ανθρώπους.

Κυανιούχα - Cyanide
Πολύ επικίνδυνο για τους ανθρώπους και ο τρόπος θανάτου προκαλεί εξαιρετικά αντιαισθητικά αποτελέσματα.

Αποσυμπίεση - Decompression
Τα πιο πολλά μέσα αποσυμπίεσης έχουν κατασκευαστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να προάγουν 15-60 φορές πιο γρήγορα το φαινόμενο σε σχέση με αυτά τα όρια που συνίστανται ως βέλτιστα για τα ζώα, με αποτέλεσμα να προκαλούν έντονους πόνους, αφαίμαξη, εμετό, σπασμούς και ούρηση στα ζώα.

Επίσης πολύ βασικό είναι ιδίως στα ανώριμα πτηνά τα οποία είναι πιο ανεκτικά στην υποξία, ότι απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος αποσυμπίεσης σε σχέση με τα ενήλικα, πριν αυτά σταματήσουν να αναπνέουν.

Πνιγμός - Drowning
Ο πνιγμός δεν πρέπει να αποτελεί μέσο ευθανασίας. Είναι μια εντελώς απάνθρωπη μέθοδος.

Αφαίμαξη - To drain of blood
Λόγω του stress που προκαλεί η επερχόμενη υποογκαιμία στα ζώα συνίσταται, αν χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος, να γίνει σε ζώα τα οποία πρώτα έχουν αναισθητοποιηθεί.

Φορμαλίνη - Formalin
Άμεση εμβάπτιση του ζώου μέσα σε φορμαλίνη, ως μέσο για την ευθανασία, αποτελεί απάνθρωπη μέθοδο.

Υποθερμία - Hypothermia
Πρόκληση υποθερμίας για την ευθανασία ενός ζώου αποτελεί απάνθρωπη και μη αποδεκτή μέθοδο.

Αναισθητικά - Neuromuscular blocking agents
Όταν χρησιμοποιηθούν μόνα τους προκαλούν αναπνευστική προσβολή πριν από την απώλεια της συνείδησης στα ζώα και έτσι το ζώο μπορεί να αντιλαμβάνεται την αγωνία και τον πόνο αφού έχει ακινητοποιηθεί και για κάποιο ορισμένο χρονικό διάστημα έως ότου επέλθει το μοιραίο.

Ταχεία κατάψυξη - Rapid freezing
Δε θεωρείται ότι χειρότερο. Παρόλα αυτά αν χρησιμοποιηθεί θα πρέπει το ζώο να είναι αναίσθητο.

Στρυχνίνη - Strychnine
Προκαλεί βίαιες συσπάσεις και επώδυνες μυϊκές συστολές.

Τricaine (Finquel) ή MS-222
Είναι μία λευκή σκόνη που χρησιμοποιείται για νάρκωση ή αναισθησία ή ευθανασία σε ψάρια (κυρίως της τάξης των Σαλμονιδών - Salmonids).

Αποτελεί το μοναδικό επιτρεπόμενο αναισθητικό στις ΗΠΑ για ψάρια τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Δεν αποτελεί σωστό μέσο ευθανασίας για τα πουλιά.

Συνιστώμενες μέθοδοι ευθανασίας

Διοξείδιο του άνθρακα - Carbon Dioxide
Συνίσταται από τις περισσότερες ομάδες ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ζώων σε ολόκληρο τον κόσμο. Αποτελεί μία φτηνή λύση προϋποθέτει όμως την αγορά ενός θαλάμου που θα χρησιμοποιείται για την ευθανασία.

Είναι εύκολα διαθέσιμο και μπορεί να αγοραστεί σε κυλίνδρους συμπίεσης αερίων. Είναι άφλεκτος, μη εκρήξιμη ένωση και προκαλεί μικρή αγωνία και ελάχιστο stress στα πτηνά.

Η μέθοδος αυτή αποτελεί μία πολύ καλή λύση αρκεί το διοξείδιο του άνθρακα να προέρχεται από κυλίνδρους συμπίεσης αερίων και όχι από χημική αντίδραση ή από κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Μονοξείδιο του άνθρακα - Carbon Monoxide
αποτελεί πολύ καλή λύση όπως και το διοξείδιο του άνθρακα μόνο που είναι πολύ πιο επικίνδυνο λόγω του ότι είναι άχρωμο και άοσμο αέριο και μπορεί πολύ εύκολα να δηλητηριάσει και τον άνθρωπο. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και να χρησιμοποιείται μόνο με την κατάλληλη εγκατάσταση.

Εισπνεόμενα αναισθητικά - Inhaled Anesthetics
Εξαιρετικά αποτελεσματικά αρκεί να δοθούν σε κατάλληλες δόσεις για την πρόκληση σίγουρης ευθανασίας.

Μερικά από αυτά είναι η αλοθάνη, το ενφλουράνιο, το ισοφλουράνιο, το σεβοφλουράνιο, το μεθοξυφλουράνιο και το δεσφλουράνιο με ή χωρίς το υποξείδιο του αζώτου. Είναι ουσίες σχετικά ακριβές και δυσεύρετες στο εμπόριο.

Άζωτο ή Aργό - Nitrogen or Argon
Τα δύο αυτά αδρανή αέρια είναι σχετικά ασφαλή στη χρήση τους (μη τοξικά σε χαμηλές συγκεντρώσεις). Η χρήση αυτών των δύο αερίων μπορεί να προκαλέσει stress στα πτηνά εάν ο θάλαμος ευθανασίας δεν πληρωθεί γρήγορα ώστε να έχει λιγότερο από 2% οξυγόνο σε μικρό χρονικό διάστημα.

Καλό θα είναι τα ζώα να έχουν μια μικρή νάρκωση πιο νωρίς. Αν και τα δύο αυτά αέρια είναι πολύ αποτελεσματικά, άλλες μέθοδοι ευθανασίας, θα πρέπει να είναι προτιμότερες.

Πυροβολισμός - Gunshot
Επικίνδυνη μέθοδος αλλά αποτελεσματική. Θα πρέπει ο εκτελών να έχει μία συνεπή και αποτελεσματική τεχνική.

Αποκεφαλισμός - Decapitation
Γρήγορη και πολύ συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος στα πτηνά.

Βαρβιτουρικά - Barbiturates
Η ενδοφλέβια ένεση είναι απαραίτητη για πιο γρήγορα αποτελέσματα και απαιτεί εκπαιδευμένο προσωπικό.

Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη και τις σκέψεις σας για το θέμα της ευθανασίας στα πουλιά. Κάθε άποψη είναι πάντα δεκτή, απλά επειδή είναι λεπτό το θέμα και φαντάζομαι υπάρχουν πολλές και αντικρουόμενες απόψεις, θα ήθελα πολύ να τις παραθέσετε! Σας ευχαριστώ προκαταβολικά!

Πηγή
American Veterinary Medical Association (AVMA)